och läser artikeln
"Vad händer med Ekerö Bostäder och försäljningen av 49% av aktierna"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Vad händer med Ekerö Bostäder och försäljningen av 49% av aktierna

Kommunalrådet Reuterskiöld (M) träffade 16 december 2016 VD för ett av Sveriges största fastighetsbolag.

Efter sammanträffandet lämnade bolaget en intresseanmälan att förvärva del av Ekerö Bostäder. Du kan i inlägget läsa intresseanmälan.

Men efter 5 januari 2017 har inget diarieförts bortsett från Reuterskiölds ordförandeförslag den 10 februari att låta andra än Heimstaden lämna bud på Ekerö Bostäder.

Innebär det att försäljningen av Ekerö Bostäder lagts på is? Eller mörkar Alliansen att säljaktiviteter pågår? 


 

Flera har hört av sig till Ekeröbloggen och frågat hur det går med försäljningen av aktierna i Ekerö Bostäder.

Kort historik
Via ett märkligt sammanträffande fick Reuterskiöld dagen före kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2016 ett brev från fastighetsbolaget Heimstaden. Heimstaden lämnade ett förslag att förvärva del av Ekerö Bostäder. Och förslaget hade utarbetats utan någon som helst kontakt med kommunen! (Här passar det med ett bevingat ordspråk: "fan tro't, sa Relling" /"det tvivlar jag på"/)

Snabba ryck
Utan att ärendet fanns på dagordningen på kommunstyrelsen presenterade Reuterskiöld dagen efter ett ordförandeförslag på kommunstyrelsen att utreda försäljning av del av aktierna i Ekerö Bostäder till Heimstaden.

Förslaget som lämnades vid sittande bord på kommunstyrelsen var en total överraskning för oppositionen och sannolikt även för flertalet politiker i Alliansen.

Beslutet att utreda förutsättningarna för försäljning av del av aktierna till fastighetsbolaget Heimstaden fattade Reuterskiöld inom 24 timmar.

Två och en halv månad senare, den 10 februari, lämnade Reuterskiöld ett nytt ordförandeförslag i ärendet till kommunstyrelsen. I ordförandeförslaget står: "Då det kan finnas ytterligare aktörer på marknaden som är intresserade av att inleda ett partnerskap med AB Ekerö Bostäder föreslår Alliansen i Ekerö kommun att uppdraget breddas så även andra aktörer ges möjlighet att visa sitt intresse."

Reuterskiöld träffar VD i fastighetsbolag

Men två månader tidigare, den 16 december, sammanträffade Reuterskiöld bl.a.med VD för ett av de större fastighetsbolagen och diskuterade med VD möjligheten för bolaget att förvärva del av Ekerö Bostäder.

Efter mötet skickade VD en intresseanmälan att förvärva del av Ekerö Bostäder till Reuterskiöld. Ekeröbloggen har maskerat namnet på fastighetsbolaget. Klicka här för att se intresseanmälan i maskerat skick.

Reuterskiöld presenterade den 10 februari i sitt ordförandeförslag att det kan finnas andra intressenter än Heimstaden som vill förvärva del av Ekerö Bostäder. Reuterskiöld skriver att "uppdraget /ska/ breddas så även andra aktörer ges möjlighet att visa sitt intresse."

När Reuterskiöld presenterar ordförandeförslaget den 10 februari vet han att han sammanträffat med fastighetsbolag och diskuterat försäljningen redan i december.

Men inget av detta nämns i ordförandeförslaget eller nämns muntligen på kommunstyrelsen.

Vid en granskning av säljärendet framgår att det inte finns några inkommande handlingar, utgående handlingar eller av tjänstemännen upprättade handlingar efter femte januari bortsett från ordförandeförslaget och dess hantering i kommunstyrelsen och dess utskott.

Dvs enligt kommunens diarium har inget hänt i ärendet på drygt tre månader

Detta kan tolkas på två sätt.

Tolkning 1
Vad som händer mörkas för oppositionen och allmänheten.
När det gäller Ekerö Bostäders försäljning kanske ärendet hanteras som Sanduddens försäljning. Väsentliga dokument diarieförs inte.

Ett exempel är att konsultbolaget Catella utarbetade med kommunen ett förfrågningsunderlag, dvs ett dokument att delge fastighetsbolag som ev var intresserad att förvärva Sanduddens skola.

Ekeröbloggen har en kopia på detta dokument, som förvaras på kommunen utan att vara diariefört.

Klicka här för att se en sida av detta dokument.

Tre bud lämnades som kommunen fick del av i oktober. Men de diariefördes först i mars månad.

Förslaget att sälja Sanduddens skola till en entreprenör som har kontakt med en friskola som kan driva undervisningen presenterades första gången för oppositionen den 14 november på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Och då hade Alliansen redan fått såväl bud som slutbud från entreprenörer redan i oktober. Inget om detta nämndes för oppositionen.

Ett annat exempel är att Ekeröbloggen fått del av dokument rörande driftskostnader, bokförda tillgångar för Sanduddens skola, kalkyl etc.

När dagboksbladet efterfrågas där dokumenten är diarieförda försökte kommunen att manipulera dagboken. Men det går inte att antedatera dokument i systemet. Kommunen diarieförde därför dessa dokument i mars 2017 trots att dokumenten var upprättade i augusti och oktober 2016 och då rätteligen borde ha diarieförts.

Ett dagboksblad ska innehålla diarieförda dokument/händelser i datumordning. Men så är inte längre fallet.

Tolkning 2
Kommunen har (tillfälligt) lagt försäljningen av aktierna på is
Inga ingående, utgående eller upprättade dokument har diarieförts efter 5 januari när det gäller Ekerö Bostäder, bortsett från ordförandeförslaget 10 februari och dess hantering i kommunstyrelsen och dess utskott.

Det är svårt att bedöma om ärendet att sälja Ekerö Bostäder lagts på is eller om det mörkas att ärendet pågår. En mörkning som görs genom att väsentliga dokument inte diarieförs.

Kommentar: Det är förödande för det politiska klimatet att Alliansen arbetar i det fördolda.

Sannolikt får inte ens politiker inom Alliansen del av vad som händer. Det framstår som ärenden drivs av en liten klick besående av Reuterskiöld, kommundirektör Hortlund och några till.

Övriga hålls inte informerade. Och det gäller såväl oppositionen som politiker i de egna leden.

Frågan är om denna ledarstil är framgångsrik?

 

Redaktör Red Lördag 8 April 2017 kl 18.27


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Eker Dlig affr att slja villan och hyra den bra att slja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Uppltelse av torgplatser grs p nytt stt Eker kommunfullmktiges beslut fljs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering r naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Eker, ven KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Eker drm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskilds ovrdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Eker dras i lngbnk   2017-03-11
Reuterskild (M) lever i sin egen vrld nr det gller Ekerbornas trafiksituationen   2017-03-08
Eker kommun politiker lyssnar inte, vansktt ekonomi, brist p skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljdomstolen - Bygglovet olagligt fr tennisbanor vid Bjrkuddsvgen i Eker   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer