och läser artikeln
"M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola

För de Moderata politiker som äger en villa är det knappast troligt att de vill sälja den och sedan hyra villan. Det uppfattas av politikerna som ett sämre alternativ än att äga villan. Men när det gäller en skola - som Moderata politiker inte personligen äger - anser politikerna att det är bättre att sälja skolan och sedan hyra den. Läs om förklaringen till detta och annat i inlägget nedan.


  Sanduddens skola har marknadsvärderats då Moderaternas avsikt var att sälja skolan till en privat exploatör som renoverar och bygger till skolan. Fastigheten värderas till ca 50 mkr med hänsyn till att del av skolan måste renoveras och en del rivas. Efter genomförd renovering och tillbyggnad värderas fastigheten till ca 240 mkr. Hyran för den färdiga skolan uppskattas till ca 14 - 15 mkr/år.

Enkel jämförelse mellan att äga och hyra
För de Moderata politiker som äger en villa är det knappast troligt att de vill sälja den och sedan hyra villan. Det uppfattas av alla politiker i Alliansen som ett sämre alternativ än att äga villan.

Men när det gäller en skola - som Moderata politiker inte personligen äger - anser politikerna att det är bättre att sälja skolan och sedan hyra den.

När en privatperson äger en villa finns inget avkastningskrav förutom att få tillbaka investeringen inflationsjusterad. Men när ägaren till villan säljer villan och sedan hyr villan har köparen av villan krav på avkastning.

Samma gäller för en skola eller ett äldreboende. När kommunen själv äger lokalerna för t.ex. en skola finns inget avkastningskrav förutom att få tillbaka investeringen. När en privat aktör går in har aktören krav på avkastning.

Det är detta förenklade resonemang som gör att kommunerna (normalt) inte säljer sina skolor och sedan hyr dessa.

Vissa har svårt att förstå
Men nu ska det redovisas om ovanstående resonemang håller enligt Reuterskiöld.

Citat ur artikel skriven 31 mars 2017 i Mälarö Tidning

Nu ska tjänstemännen utreda hur fastigheten ska ägas. - Vi får se vad som är det bästa alternativet nu, säger kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M).

- Hur vi bygger huset och förvaltar fastigheten låter vi tjänstemännen utreda, säger Adam Reuterskiöld.

Några ord på vägen till Reuterskiöld
Teorin säger att vid hyra får man göra avdrag för hyran och vid ägande för avskrivningar.

Ränta, avkastning
I aktuellt fall med Sanduddens skola där renovering och utbyggnad ska göras måste det beaktas

  1. att en kommun kan låna till lägre ränta än en privat aktör på grund av att risken för betalningssvårigheter och konkurs är obefintlig för en kommun.
  2. exploatören kräver avkastning på investerat kapital (5%). Vid en given investering så innebär ett högre avkastningskrav att fastighetsägaren behöver sätta en högre hyra.
  3. Avskrivningarna är mycket lägre än marknadshyrorna. Bara detta leder till ett bättre ekonomiskt resultat vid ägande än vid hyra.

(Kommentar: Avskrivning på 33 år är normalt för verksamhetslokaler. En skola för 240 mkr får då en avskrivning på ca 7 mkr/år.)

Misskött ekonomi framtvingar försäljning
För en kommun med misskött ekonomi finns det bara tre alternativ att skaffa kapital på.

  1. kommunen kan använda skattepengar (Höja skatten.)
  2. låna pengar
  3. sälja egendom för att få in nytt kapital.

Ekerö kommun har valt att sälja egendom som mark och fastigheter.

Sedan hyr kommunen den sålda fastigheten på grund av ekonomisk press. Kommunen behöver helt enkelt kapital.

Detta är även bakgrunden till försäljning av all mark som Alliansen säljer och försäljningen av 49% av aktierna i Ekerö Bostäder.

Kommunerna erkänner normalt inte ovanstående beskrivning frivilligt, eftersom det skulle påverka allmänhetens benägenhet att rösta på det parti eller Allians som hanterat kommunens ekonomi så illa att en försäljning av t.ex. skolor, mark och del av det kommunala fastighetsbolaget är nödvändigt.

Och det stämmer för M i Ekerö att ekonomiska skäl till försäljningarna inte redovisas. Men det är det verkliga motivet.

Försäljningen av Sandudden och Ekerö Bostäder görs inte av ekonomiska skäl enligt Reuterskiöld.

När försäljningen av Sanduddens skola redovisades i kommunstyrelsen den 29 november 2016 presenterades en "ekonomisk utredning" av tre alternativ. Dessa "ekonomiska utredningar" bestod av 1 - 3 rader. Dessa rader framstår som ett skämt. Men Alliansen avsåg att basera en försäljning av Sanduddens skola och överlåta driften till en friskola på allmänt tyckande. Se "utredningarna" nedan.

Ekonomisk kalkyl alternativ 1 (Kommunen bygger ut och driver skolan)
"Alternativ 1 har en kraftigt negativ påverkan på kommunens investeringsvolym vilket påverka kommunens ekonomi på lång sikt." (Detta är hela utredningen.)

Ekonomisk kalkyl alternativ 2 (Skolan säljs - kommunen hyr och driver skolan)
"Alternativ 2 är positivt då kommunens investeringsvolym minskar". (Detta är hela utredningen.)

Ekonomisk kalkyl alternativ 3 (Förslaget som nu skrotats)
"Alternativ 3 är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommunens investeringsvolym sänks och driftskostnaderna förväntas motsvara de som kommunens skulle haft om man kvarstått som ägare." (Detta är hela utredningen.)

(Notera ordet "förväntas" i alternativ 3. Ett långsiktigt, närmast oåterkalleligt beslut, ska baseras på en "förväntan" och inte på en saklig kalkyl!)

Observera att citaten är de enda ekonomiska utredningar som finns för de tre alternativen.

Det är viktigt att göra en professionell utredning av alternativen och inte fastna i schabloner som att man ska "satsa på kärnverksamheten", "öka valfriheten". Sådant sägs när faktaunderbyggnad saknas.

Men nu har Reuterskiöld lovat att alternativ 1 och 2 ska utredas. Det är bra, för Ekerös invånare kräver professionella kalkyler för de två återstående alternativen. Alternativ 1 och 2 ovan.

 

Redaktör Red Måndag 3 April 2017 kl 17.04


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer