och läser artikeln
"Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte

Kommunfullmäktiges beslut tillämpas inte alltid. Mälarötorgs fasta torgplatser hyrs numera ut till halva det belopp som kommunfullmäktige beslutat och infört i kommunens föreskrifter.

Ett bolag, hyr till halva priset, av kommunen. Bolaget hyr sedan ut till ett högre belopp trots att kommunfullmäktige beslutat att den som hyr en plats, i sin tur inte får hyra ut platsen.

Kommunen är skyldig att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter som gäller för verksamheten.

Men helt plötsligt, tillämpas varken kommunfullmäktiges beslut eller kommunens interna föreskrifter.

Och ingen reagerar.


 

I strid med kommunfullmäktiges beslut har Teknik och exploateringskontoret hyrt ut alla fasta torgplatser från 1 mars till 31 december 2017 för 2000 kr/månad.

Men Kommunfullmäktige har beslutat att de fasta torgplatserna på Mälarötorg ska hyras ut för 4000 kr/månad. Beslutet återfinns i kommunfullmäktiges reglemente 11:1.

Kommunfullmäktige har även beslutat att den som hyr en plats får inte vidarehyra torgplatsen. Beslutet återfinns i kommunfullmäktiges reglemente 11:2.

Vid kontroll med en torghandlare som hyrt en fast plats från mars - december 2017 säger torghandlaren att han tidigare alltid hyrt av kommunen. Men att han nu fick teckna kontrakt med ett privat företag för en plats för 4000 kr/månad.

Vilken information har politikerna fått om Teknik och exploateringskontoret avsteg från kommunfullmäktiges beslut?

Vid Tekniska nämndens sammanträde den 16 mars 2017 redovisades i delegationsbeslut att fasta saluplatserna överlåtits till Elisby Fastigheter AB från mars till december i syfte att förbättra ordningshållningen och tillsynen av Mälarötorg. Det redovisas även att till Elisby Fastigheter AB i sin tur får hyra ut platserna. Klicka här för att läsa delegationsbeslutet.

Men det redovisas inte för politikerna att platserna hyrs ut till halva månadskostnaden.

När avtalet med Elisby Fastigheter AB efterfrågas finns inget avtal. Avtalet är tecknat med annat bolag än det som nämns i delegationsbeslutet, Fastighetsbolaget Ekerö Strand. Men både företagen har samma adress på Nybrogatan i Östermalm. Klicka här för att läsa avtalet. Den som undertecknat avtalet sitter i 22 bolagsstyrelser.

Bristande ordning på Mälarötorg
I avtalet med Fastighetsbolaget Ekerö Strand upprepas att syftet med avtalet är att förbättra ordningshållningen och tillsynen av Mälarötorg. Men det finns inga skriftliga klagomål alternativt tjänsteanteckningar registrerade i kommunens diarium om klagomål om bristande ordning vid uthyrning av torgplatser.

Krav på ordningshållningen och tillsynen inte specificerad

När det efterfrågas en överenskommelse där det specificeras vilka arbetsuppgifter eller motsvarande som ingår i ordningshållningen och tillsynen saknas detta.

Ska tillsyn ske dagligen, en gång per vecka? 

Det kan synas märkligt att ordningshållningen och tillsynen inte specificerats till omfattning och frekvens. Syftet med att Teknik och exploateringskontoret hyr ut platserna till halva den månadsavgift kommunfullmäktige bestämt uppges vara, i såväl delegationsbeslutet som avtalet, att förbättra ordningshållningen och tillsynenKlicka här för att se särskilda bestämmelser för en torgplats och som nämns i avtalet.

Hur ska Ekerö kommun kunna utvärdera om "ordningshållningen" har levt upp till krav och en viss standard, om inga krav har ställts. Hur ska man kunna avgöra om företaget gör ett bra eller dåligt jobb, om varken ramar eller förväntningar har specificerats. Vad menas med ordningshållningen?

Inga anställda
Det kan nämnas att Fastighetsbolaget Ekerö Strand som betalat kommunens faktura inte är registrerad för arbetsgivaravgift och därför saknar anställda. I avtalet står företaget som "Torghandlare".

Elisby Fastighets AB etablerades i juli 2016 och hade existerat ca 9 månader när avtalet undertecknades med Fastighetsbolaget Ekerö Strand. Elisby Fastighets AB har 1 - 4 anställda och uppger att verksamheten är fastighetsförmedling.

Omöjligt för allmänheten att få full insyn i detta ärende

Det sägs i såväl delegationsbeslutet som i avtalet att överenskommelsen tillkommit på initiativ av Elisby Fastighets AB.

Men aktomslaget/dagboksbladet består bara av avtalet samt delegationsbeslutet. Utöver detta har ingen in- eller utgående handling eller tjänsteanteckning registrerats i ärendet. Det gör att det är omöjligt för allmänheten att få full insyn i detta ärende. Klicka här för att läsa aktomslaget

En eventuell laglighetsprövning innebär att domstolen bl.a. ska avgöra om den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. Och ingen har befogenhet att bortse från av kommunfullmäktige fattade beslut.

 

Redaktör Red Måndag 27 Mars 2017 kl 18.31


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer