och läser artikeln
"Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola

Pressen från föräldrarna och eleverna i Sandudden blev för stor, nu finns det ingen majoritet för att omvandla Sanduddens skola till en friskola. Kristdemokraterna och Centern följer Liberalerna avhopp och säger nej till en friskola i Sandudden.
Men alternativet att sälja skolan till en extern exploatör som renoverar och bygger ut och därefter hyr ut skolan till kommunen kvarstår.

Det visar att kommunledningen saknar ekonomisk kompetens.


 

Pressen från föräldrarna och eleverna i Sandudden blev för stor, nu finns det ingen majoritet för att omvandla Sanduddens skola till en friskola.

Kristdemokraterna och Centern följer Liberalernas avhopp och säger nej till en friskola i Sandudden. Men KD och C kvarstår i Alliansen.

De har försvarat ombildning till en friskola ända in i kaklet. Det är bara i denna fråga partierna gör omvändelse under galgen.

Argument: Man slår inte sönder en väl fungerande skola som är den bästa skolan i Ekerö, eleverna som bor i Sandudden ska inte få förlängd skolväg, tvingas gå i andra skolor i Ekerö.

Reuterskiöld har i debatter och i uttalanden hävdat att sälja skolan och omvandla den till en friskola inte är en ekonomisk fråga. Det är bara en fråga om valfrihet.

Men det är tyvärr enbart rökridåer från Reuterskiölds sida. Konsultbolaget PWC redovisade i en rapport daterad oktober 2016 att kommunen inte själv kan finansiera de investeringar som måste göras.

Kommunen måste ta banklån alternativt sälja tillgångar till vissa av kommande investeringar.

Det kan därför inte uteslutas att M, C och KD kvarstår i beslutet att sälja skolan till en utomstående entreprenör där entreprenören förbinder sig att renovera och bygga ut skolan. Därefter hyr kommunen skolan.

Detta alternativ är enligt uttalande av Reuterskiöld realistiskt enligt Mälarö tidning 21 mars. Men det håller inte. Det visar bara att kommunledningen saknar ekonomisk kompetens.

En professionell kalkyl kommer att visa att alternativet att sälja skolan är ekonomiskt sämre än att kommunen själv renoverar och bygger ut skolan.

Det kan till viss del intuitivt förstås genom att kommunala skolor är ägda av kommunerna.

Den bakomliggande orsaken är att en privat exploatör kräver avkastning på investerat kapital samt att en kommun betalar lägre ränta på lånat kapital.

och du kommer till ett inlägg som behandlar detta.

Sammanfattningsvis kan sägas att den moderatstyrda alliansen kuppartat har försökt att driva igenom ett dåligt beslut som skulle få katastrofala följder för eleverna.

Utan oppositionens minoritetsåterremiss i december hade Sanduddens skola redan varit såld.

Men det är främst föräldrarna och eleverna som har gjort en beundransvärd insats genom att stoppa beslutet.

De har visat att demokratin är stark i Ekerö. Lika stark som den var när en stor majoritet av invånarna i Ekerö år 2012 i en folkomröstning sade nej till försäljningen av Ekerö Bostäder.

 

Redaktör Red Tisdag 21 Mars 2017 kl 16.02


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer