och läser artikeln
"Adam Reuterskiölds ovärdiga teater."

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.

Ekeröbloggen har fått en insändare från en f.d. Moderat politiker.

Skribenten har barn i Sanduddens skola.

Innehållet berör Sanduddens skola, den utredning som utlovades när ärendet om skolans försäljning drogs tillbaka men även politikernas och Adam Reuterskiölds agerande berörs.

 

Beslut om Sanduddens skola ska tas på kommunstyrelsemötet den 4 april och tjänstemännen har inte ens fått uppdraget att utreda frågan vidare.

Detta utlovades dyrt och heligt i samband med tillbakadragandet av ärendet från kommunfullmäktige den 7/3.

Då skall man komma ihåg att ärendet redan hade varit återremitterat för att just beredas ytterligare. Ett beslut som togs på kommunfullmäktige i december, tre månader tidigare. Någon sådan utredning gjordes aldrig.

Att Adam Reuterskiöld och moderaterna hanterar den demokratiska processen på detta sätt i ett ärende som rör 100-tals barn, föräldrar och skolpersonal är inget annat än en ovärdig teater.

Jag har haft den tvivelaktiga förmånen att representera moderaterna på Ekerö. Jag har suttit i kommunfullmäktige, nämnder och beredningar på moderat mandat och har sålunda god kännedom om hur moderaterna på Ekerö fungerar.

Denna erfarenhet fick mig efter många år att lämna moderaterna.

Som tidigare moderat väljare och förtroendevald gör det dock ont i hjärtat att se Adam Reuterskiölds framfart. Att pressa fram ett förslag om att sälja kommunens bäst fungerande skola i ett valdistrikt där moderaterna är som starkast och där det finns ett kompakt motstånd mot just detta framstår som synnerligen obegåvat och tondövt.

Att barnens sång om sin skola på fullmäktiges senaste skulle nått fram till denna självuppfyllda patron är sorgligt nog knappast troligt.

Jag har även noterat Centerpartiet och Kristdemokraternas nästan slaviska följsamhet med Moderaterna.

Är de personliga arvodena så viktiga att ni Ove Wallin (C) och Sivert Åkerljung (KD) inte har civilkurage nog att tänka fritt och tänka rätt? Jag har tagit del av era minst sagt besynnerliga resonemang och kan inte dra någon annan slutsats än att så är fallet. Det är djupt oroväckande ur ett demokratiskt perspektiv.

Jag skulle i detta sammanhang vilja hylla Liberalerna som vågat visa det civilkurage som Ove och Sivert uppenbart saknar.

I samma andetag skulle jag vilja uppmana fler politiker att göra som Liberalerna - tänk rätt och tänk fritt! Den politiska ledarstil som Adam Reuterskiöld står för tillhör den historiska sophögen till vilken den bör förpassas. Här på Ekerö är det dags att riva för att få luft och ljus igen - Demokratins ljus!

Som den legendariske koncernchefen för Electrolux Hans Werthén sade - en trapp städas uppifrån!

Johan Sundqvist

Sandudden

 

Redaktör Red Tisdag 14 Mars 2017 kl 10.48


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer