och läser artikeln
"Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk

Det 28 februari beslöt Alliansen, utan Liberalerna, att stoppa försäljningen av Sanduddens skola och utreda ärendet ytterligare Men tjänstemännen har den 10 mars ännu inte fått något uppdrag från Alliansens politiker att göra en utredning. 

  Klicka här för att höra informationschef Johan Elfver säga att tjänstemännen inte vet vad som ska utredas. Elfver säger detta i programmet God Kväll Mälaröarna i Radio Viking ca kl 18 den 9 mars.

Av de tre förslagen till ägar- och driftsform har Alliansen hittills förordat det tredje förslaget, att sälja skolan och låta en ny fastighetsägare renovera, bygga ut skolan och samarbeta med en fristående skolaktör.

I kommunstyrelsen 14 dagar tidigare var Alliansens helt övertygad om att alternativ 3 skulle genomföras.

Men inte heller detta är nu en självklarhet, enligt Ove Wallin (C), 1:vice ordförande i kommunstyrelsen, i ett uttalande i Mälarö Tidning den 28 februari. "Vi behöver titta närmare på ärendet och då ska vi titta på hela ärendet, så vi säger varken 1, 2 eller 3," säger Ove Wallin.

Innan tjänstemännen kan få utredningsuppdraget måste Alliansens politiker först bestämma vad som ska utredas. Och det är alltså inte gjort, enligt Elfver.

I väntan på utredningsbeslut från Alliansens politiker kan tjänstemännen lämpligen utreda det som enligt kommunens pressmeddelande 28 februari ska utredas.

Varför Alliansen inte ger tjänstemännen ett utredningsuppdrag är märkligt.

Lika märkligt är att det knappast nämns i debatten att det starkaste skälet att sälja såväl Sanduddens skola som Ekerö Bostäder är kommunens dåliga ekonomi.

Kommunens kapitalbrist - 500 mkr - förtigs i debatten
Enligt en utredning av konsultbolaget PWC överstiger kommunens investeringar t.o.m. 2020 kommunens kassaflöde från den egna verksamheten med drygt 500 mkr. Till detta kommer att kommunen måste betala totalt 65 mkr till Trafikverket 2018 - 2019 för att få en "forcering" av Ekerövägens fjärde fil.

Denna kapitalbrist på drygt en halv miljard kan täckas med bl.a. upptagning av nya lån eller försäljning av tillgångar enligt konsultbolaget.

Försäljning av Sanduddens skola och Ekerö Bostäder skulle tillsammans täcka kapitalbehovet. Men försäljningarna har många negativa sidor som inte lyfts fram av Alliansen.

Intressant är att KD skriver på sin hemsida: "Genom att sälja fastigheten till en aktör som kan bygga ut och utveckla skolfastigheten minskar vår investeringsvolym vilket är välbehövligt med tanke på de närmaste årens ekonomiska prognoser".

Centern har i mailssvar till föräldrarna på Facebooksidan Sanduddens skola uppgett att Sanduddens skola behöver avvecklas då intäkten behövs för framtida finansiering av kommunens verksamhet.

Det är bara M som hävdar att försäljningen uteslutande handlar om valfrihet att välja skola.

Utredningen bör vara klar den 14 mars
Försäljningsärendet ska beslutas i kommunstyrelsen den 4 april. Enligt kommunens rutiner ska ett ärende som ska beslutas i kommunstyrelsen först hanteras och beredas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder den 21 mars. Politikerna bör enligt kommunens rutiner få de dokument som ingår i kallelsen en vecka före sammanträdet, dvs 14 mars. Detta för att hinna studera in de olika ärendena och stämma av sitt partis inställning i de olika frågorna.

Dokument vid sittande bord en vana för Reuterskiöld
Men Reuterskiöld drar sig inte för att presentera ärenden vid sittande bord i kommunstyrelsen och dess utskott. Detta är givetvis ett oacceptabelt beteende. Ingen politiker hinner konferera med sina partikollegor och avge ett väl avvägt beslut när handlingarna överlämnas vid sittande bord.

Men detta är demokrati enligt Alliansen.

Det finns mycket att utreda
Föräldern Martin de Ron säger i Radio P4 den 10 mars att det finns ingen vettig ekonomisk analys, ingen riktig analys över förväntade elevströmmar, ingen åtgärdsplan för de risker som man har identifierat. Det var del av anledningarna till att Alliansen kom fram till att inte besluta i ärendet i kommunfullmäktige den 7 mars.

Bra beslutsunderlag enligt Reuterskiöld
Adam Reuterskiöld anser, enligt Radio P4, att ärendet har ett bra beslutsunderlag.
Enligt Reuterskiöld är det bara tillkomsten av nya synpunkter som gör att Alliansen beslutat att titta närmare på ärendet. Reuterskiöld säger: "Det är framför allt närhetsprincipen och vad som gäller för olika former av skolor som vi vill titta på och ha ett betydande besked för de som är oroliga."

Bortglömt verkar påståendet vara i Mälarö Tidning att "Vi behöver titta närmare på ärendet och då ska vi titta på hela ärendet, så vi säger varken 1, 2 eller 3," säger Ove Wallin (C).

Men innan det finns en kvalificerad utredning och analys av de tre investerings- och driftsalternativen kommer sannolikt protesterna mot Alliansens agerande att fortsätta.

 

Redaktör Red Lördag 11 Mars 2017 kl 09.19


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer