och läser artikeln
"Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen

Reuterskiöld för fram felaktiga fakta i Mälaröarnas Nyheter nummer tre 2017 i en replik till en insändare undertecknad av Malin Karlsson (MP) och Ulrika Sandin (MP).

Insändaren berör den besvärliga trafiksituationen för Ekerös pendlare.
Av Reuterskiölds replik framgår att Alliansen tyvärr saknar en plan hur trafiksituationen ska lösas.

Reuterskiöld nämner enbart lösningar som i flera fall förkastats för åratal sedan. T.ex. reverserande körfält, kollektivkörfält Brommaplan - Nockebybron, pendelbåt/färja till Hässelby, fler avgångar för befintlig pendelbåt m.m.

Nedan berörs de av Reuterskiöld föreslagna lösningarna på trafikeländet närmare. 


  Det är svårt att tro att kommunalrådet påstår att på kort sikt kan trafiksituationen delvis lösas genom reverserande körfält, färja till Hässelby, kollektivkörfält Brommaplan - Nockebybron etc. Det är alla förslag som för åratal sedan utretts och bedömts som inte genomförbara. Du kan läsa ett utdrag ur Reuterskiölds replik daterad 22 februri 2017 i högra spalten nedan där dessa påståenden återges.
 

PENDELBÅTENS TIDTABELL 
Reuterskiöld skriver i sin replik i Mälaröarnas Nyheter 22 februari 2017 att "rådande trafiksituation kräver omedelbara åtgärder. Därför för jag samtal med bl.a. Kristoffer Tomsons (M) och Gustav Hemmingsson (C) /på Landstinget/ om att anpassa pendelbåtens tidtabell till pendlarnas arbetstider och gå med fler turer..."

Reuterskiöld verkar ha glömt att han i september 2016 presenterade en pressrelease med bl.a. texten:

"Därför tar jag i veckan initiativ till samtal kring konkreta lösningar som en justerad tidtabell med fler och tidigare avgångar för pendelbåten..." Klicka här för att läsa mer om detta.

Men resultatet i september 2016 blev att det inte går att justera tidtabellen samt att det inte går att införa tidigare avgångar.

Trots detta lyfter Reuterskiöld fram en justerad tidtabell med fler avgångar som en lösning i sin replik i februari 2017, ett halvt år senare.

Problemet är att restiden för pendelbåten är knappt 2 timmar tur och retur. Detta gör att en tidigare tur måste gå ca kl 06.00, vilket ger inga eller få resenärer. Och om nuvarande första avgång senareläggs kommer resenärerna försent till Klara Mälarstrand.

PENDELBÅT/BILFÄRJA TILL HÄSSELBY
Men Reuterskiöld har även andra lösningar i sin replik. En pendelbåt/bilfärja till Hässelby. Men detta har utretts ett flertal gånger. Utredningarna visade att kommunen måste expropriera mark, Trafikverket bygger inte om vägen till ett färjeläge på Färingsösidan. SL säger att befintlig väg är för dålig och för smal samt att trafikunderlaget är för dåligt för bussförbindelse.

Kommunalrådet, Carpelan (M) undertecknade ett avtal med Vägverket (Numera Trafikverket) när frågan var aktuell. I avtalet står:

"Ekerö kommun står således för samtliga kostnader för ett genomförande av färjetrafiken genom utbyggnad av anslutningsvägar och uppställningsytor. ... Ekerö kommun ansvarar för avtal om färjetrafiken inkl anläggande av färjelägen".

Efter att färjan funnits i Alliansens valplattform i 12 år förkastades färjan av kommunstyrelsen 2013. Och nu grävs färjan fram av Reuterskiöld!

REVERSIBLA KÖRFÄLT
Detta har spolats för flera år sedan. En utredning visar bl.a. att det är för många på- och avfarter längs Ekerövägen för att på ett trafiksäkert sätt kunna använda reversibla körfält.

Ändå skriver Reuterskiöld 2017 i sin replik:

"Vi för löpande samtal med Trafikverket och Stockholms stad om ... exempelvis reversibla körfält ..."

Nedan kan du se ett utdrag ur Reuterskiölds replik daterad 22 februari 2017.

Utdraget visar att Reuterskiöld på allvar tror att reverserande körfält, färja till Hässelby etc är möjliga alternativ i närtid som kan förbättra den kaotiska trafiksituationen.

Det är svårt att förstå hur ovanstående text kan publiceras av Reuterskiöld.

Har han månne en spökskrivare som författat ovanstående märkliga text? En spökskrivare som inte känner till historien?

Men å andra sidan bör Reuterskiöld läsa en insändare som skickas i hans namn till Mälaröarnas Nyheter.

Men denna fråga är död och finns inte på agendan.

Det kan läggas till att 26 september 2014 skrev Reuterskiöld en insändare i Mälarö Tidning. Citat:

"Att från kommunens sida envist kräva att Trafikverket ska fortsätta att jobba med reversibla körfälten skulle endast leda till att projektet med det fjärde körfältet försenas."

Och nu hävdar Reuterskiöld att han för löpande samtal med Trafikverket om reversibla körfält!

Texten fortsätter i gröna rutan till höger.

Reuterskiöld föreslår även kollektivkörfält Brommaplan - Nockebybron i sin replik i februari 2017.

Det var ett förslag i Reuterskiölds pressrelease 2016. Men det förkastades av Stockholms stad då bilarna enbart får en fil att köa på från Brommaplan.

Utredningar visar att vid vissa tillfällen kommer bilkön att sträcka sig förbi Brommaplan varvid hela Västerort korkas igen. 

Redaktör Red Onsdag 8 Mars 2017 kl 12.21


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer