och läser artikeln
"Valfrihet är en grundbult i den Moderata ideologin - frågan är hur och på vems bekostnad"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Valfrihet är en grundbult i den Moderata ideologin - frågan är hur och på vems bekostnad

Ekeröbloggen har fått en insändare om omvandlingen av Sanduddens skola till en friskola.
Moderaterna ser "ett stort behov av en ökad valfrihet i kommunen". Något som ifrågasätts i insändaren.

 

Att skapa valfrihet är en av grundbultarna i den moderata ideologin. Frågan är hur och på vems bekostnad?

Som förälder med barn i Sanduddens skola blir denna frågeställning ytterst aktuell då det moderata kommunalrådet och hans ordförande i barn- och utbildningsnämnden tydligt deklarerat att Sanduddens skola ska säljas till ett företag som ska bygga ut skolan.

Tanken är att företaget ska ha en samarbetspartner som efter tillstånd från Skolverket ska driva skolan som en friskola.

Beslutet ska i vanlig ordning trummas igenom utan debatt och diskussion med berörda medborgare. Allt i enlighet med hur Moderaterna på Ekerö fungerar.

Oppositionen gjorde sitt bästa med att återremittera ärendet i kommunfullmäktige innan jul. Det ledde inte till några justeringar. Beslut tas nu den 7/3.

Argumentationen från de ovan nämnda moderaterna är att de ser "ett stort behov av en ökad valfrihet i kommunen". På vilket sätt ökar valfriheten genom att de i detta fall tar bort en kommunal skola och gör den till en friskola? Detta är lika illa som vänsterpolitik d v s att ta bort allt som drivs privat.

Utgångspunkten för en friskola är vidare två

  • den ena är det ökade kapacitetsbehovet
  • det andra renoveringsbehovet av Sanduddens skola.

Om det nu behövs en ny skola på Ekerö så är det väl lämpligt att välja en sådan skola i alternativ regi - då ökar valfriheten utan att 100-tals barn skall behöva ställas inför förändringar avseende sin skolgång i Sandudden.

Vanskött ekonomi
När det gäller renoveringsbehovet så borde väl Moderaterna vara ärliga - ekonomin är så vanskött att Ekerö inte har råd att renovera skolan.

Det är också en av anledningarna till att moderaterna gör sitt bästa att sälja Ekerö Bostäder. Detta framgår för övrigt i PwC:s rapport kring kommunens ekonomi och investeringsbehov.

Att vara ärlig är tyvärr inte ett honnörsord inom politiken. Alternativ fakta är numera ett bevingat begrepp och frodas även här på Ekerö.

Sandudden är en av kommunens mest välskötta skolor resultatmässigt och kvalitetsmässigt - varför vill ni som moderater slå sönder en fungerande verksamhet? Var ärliga för en gångs skull och berätta det för oss som föräldrar och medborgare.

Johan Sundqvist
Sandudden
 

 

Redaktör Red Torsdag 23 Februari 2017 kl 16.22


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer