och läser artikeln
"Reuterskiöld (M) har en åsikt i kommunala dokument – en annan åsikt i debatt"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Reuterskiöld (M) har en åsikt i kommunala dokument – en annan åsikt i debatt

I en radiodebatt framgick det av Reuterskiölds uttalande att intäkten från försäljningen av 49% av aktierna i Ekerö Bostäders ska användas bl.a. för utbyggnad av skolor, äldreomsorg, infrastruktur. Men detta är något som aldrig har nämnts i något kommunalt dokument.   Detta innebär att Reuterskiöld (M) har en annan åsikt i en radiodebatt om försäljning av aktierna i Ekerö Bostäder än det budskap som Alliansen och Reuterskiöld marknadsför till allmänheten i insändare, ordförandeförslag och i kommunala dokument.

  Introduktion: Försäljningen av 49% av aktierna i Ekerö Bostäder debatterade av Adam Reuterskiöld (M) och oppositionsrådet Hanna Svensson (S) den 9 februari. Debatten ägde rum i radioprogrammet God kväll Mälaröarna som sänds i samarbete med Mälaröarnas Nyheter i Radio Viking. Av upphovsrättsliga skäl har Ekeröbloggen enbart citerat ett par repliker.  Men du kan lyssna på debatten på Facebooksidan för God kväll Mälaröarna. Sist i detta inlägg kan du klicka dig till Facebooksidan.  
 

En åsikt i debatten - en annan i dokumenten
I radiodebatten hade Reuterskiöld en annan åsikt än det budskap som Alliansen och Reuterskiöld marknadsför till allmänheten i insändare, ordförandeförslag och i kommunala dokument.

I debatten framgick av Reuterskiöld att intäkten ska användas bl.a. för utbyggnad av skolor, förskolor, äldreomsorg, infrastruktur.

Men detta är något som aldrig har nämnts i något kommunalt dokument.

Det kan nämnas att investeringsvolymen enligt budgeten är knappt en miljard kr 2017 - 2020, dvs en kvarts miljard per år. Kommunen kan enligt en utredning enbart finansiera ca 500 mkr med egna medel. Återstående ca 500 mkr kräver försäljning av egendom och/eller ökad upplåning.

I ordförandeförslaget och i andra kommunala dokument står: "Ett partnerskap skulle innebära en förstärkning av vårt eget bostadsbolag genom att vi tillför den extra kompetens, de resurser och det kapital som behövs för att möta utvecklingen och öka byggtakten."
Exakt identisk text står i en insändare i Mälarö Tidning nummer 3 år 2017. Insändaren är undertecknad av M, C, L, KD.

I de kommunala dokumenten och i insändaren nämns enbart satsning på Ekerö Bostäder. Det nämns inte något om satsning av intäkten på skolor, äldreomsorg, infrastruktur etc.

Kommunen äger aktierna
Intäkten hamnar därför i kommunkassan och inte hos Ekerö Bostäder

Hanna Svensson säger vid ett flertal tillfällen att kommunen äger aktierna och det gör att intäkten hamnar i kommunkassan och inte i Ekerö Bostäder. Detta bemöts inte av Reuterskiöld.

Reuterskiöld säger att det här är inte Ekerö Bostäders pengar. Det här är alla kommuninvånares tillgång. Det här är en prioriteringsfråga. Ska vi ha en bra skola, ska vi bygga nya skolor, bygga nya vägar, då måste vi prioritera. Kommentar: En prioritering som kanske innebär att hela intäkten satsas på kommunens investeringar.

Låna pengar
Reuterskiöld för fram synpunkter att låna är mindre bra.

Hanna Svensson säger att det blir inte mindre för Ekerö Bostäder att låna eftersom det som försäljningen ger hamnar inte i Ekerö Bostäders kassa. Ekerö Bostäder kommer fortfarande att behöva låna för att kunna bygga. Jag tror inte att den vi har partnerskap som säger att vi går in med alla pengar för investeringar.

Reuterskiöld valde att inte svara på detta!

Många politiker och kommuninvånare (och kanske även Reuterskiöld?) tror att fastighetsbolaget som köper aktierna kommer att ensidigt satsa "det kapital som behövs för att möta utvecklingen och öka byggtakten".

Men det fastighetsbolag som köper aktierna kommer inte satsa kapital på Ekerö Bostäder om inte kommunen också satsar kapital.

Detta har utförligt beskrivits i inlägget "Går det att säkerställa att Ekerö Bostäder tillförs kapital av köparen och kommunen". . För de som inte vill läsa inlägget ges nedan en kortfattad sammanfattning.

Varför kan inte enbart köparen satsa kapital
Exempel. Antag att det köpande bolaget satsar 100 mkr, för att t.ex. snabba upp byggverksamheten och att kommunen inte satsar något.

Satsningen gör att Ekerö Bostäders värde ökar ca 100 mkr. Trots att kommunen inte satsat något får kommunen en värdeökning på sina aktier med 51 mkr och köparen en värdeökning på aktierna på bara 49 mkr trots en satsning på 100 mkr.

Detta gör att satsar inte kommunen kapital i Ekerö Bostäder satsar inte heller köparen kapital i Ekerö Bostäder.

Vad har andra kommuner gjort
Andra kommuner som sålt aktier i sitt kommunala byggbolag har i ett avtal angett hur mycket kommunen kommer att satsa samt att det innebär att köparen utöver köpesumman även ska satsa ett belopp som motsvarar fastighetsbolagets ägarandel.

Exempel: Tillför kommunen 100 mkr till Ekerö Bostäder ska köparen tillföra 96 mkr. Detta gör att kommunen och köparen satsar belopp som motsvarar respektive ägarandel. (51% respektive 49%)

Avtalet gör också att potentiella köpare - enligt exemplet - vet att de utöver köpesumman ska tillföra 96 mkr till Ekerö Bostäder. (51% resp. 49%)

Slutsats 1
Satsar inte kommunen kapital i Ekerö Bostäder sker det heller ingen satsning i Ekerö Bostäder från köparen. Och i debatten framgick från Reuterskiöld att köpesumman ska användas till angelägna investeringar i kommunen.

Slutsats 2

I debatten framgick att det egentliga syftet med försäljningen huvudsakligen är att tillföra kapital till angelägna satsningar som till skolan, äldrevården, bygga vägar etc.
Debatten, varade nästan 20 minuter

 
 

Vill du lyssna på debatten rekommenderas du att gå till Facebooksidan för God kväll Mälaröarna. Där kan du klicka fram radioprogrammet. 

Radioprogrammet God kväll Mälaröarna produceras i samarbete med Mälaröarnas Nyheter.
 

Redaktör Red Söndag 19 Februari 2017 kl 14.46


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer