och läser artikeln
"Lättsam statistik om Ekerös bussresenärer"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Lättsam statistik om Ekerös bussresenärer

Anmärkningsvärt är att antalet bussresenärer varit konstant 2012 - 2015.

Antal personkilometer per dygn (2015) för busstrafiken är 221 800 (2015).

Det motsvarar att transportera 1 person ca fem och ett halvt varv runt jorden varje dag.

Mätning av bussresenärernas kundnöjdhet över tid visar att den ökar trots ökade köer, indragna busslinjer.


Enligt statistik från SL har SL i Ekerö en marknadsandel av 27% av resenärerna, biltrafiken 62%. Gående och cykel 11%.

Det är 3451 som inpendlar till Ekerö och 8320 som utpendlar från Ekerö. Dessa siffror är från 2013.

En normal vintervardag är det 26 000 påstigande (2015). Ser vi på september - november var det ca 28 000 påstigande på någon av kommunens 258 hållplatser.

Nedan är antalet påstigande i Ekerö en vinterdag (tusental) åren 2008 - 2015.

Som framgår har antalet påstigande varit 26 000 de senaste fyra åren. 

Hur har statistiken tagits fram
SL använder sig av ett system för automatisk trafikräkning som finns
monterat på ca 10% av alla bussar, lokalbanetåg och pendeltåg i Stockholms län.

Utrustningen består av en fordonsdator, sensorer
för att räkna på-/avstigande och utrustning för trådlös datakommunikation. Även olika typer av tidsangivelser registreras av datorn, t ex hållplatstid och avgångstid från hållplats.

Vid sidan av detta finns manuella trafikstudier.

Viss information hämtas även från SCB.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
22 22 23 24 26 26 26 26

Trots att befolkningen ökat med nästan 1000 personer mellan 2012 och 2015 har antalet bussresor inte ökat.

Orsaken till stagnationen kräver en separat utredning och sådan har inte gjorts. Det kan t.ex. vara yngre barnlösa personer som flyttar från kommunen medan det är barnfamiljer som flyttar till kommunen. En sådan flyttning skulle öka befolkningen men inte öka antalet pendlare. Men det kan vara andra orsaker till stagnationen i antalet bussresor.

Nedan är en bild som visar antal påstigande på buss per tidpunkt - tusental (2014 ).

Klicka här för att se bilden i större storlek.

Allt var inte bättre förr.

Nedan är möte på Nockebybron ca 1920.

 

En resenär som kliver på en buss som är stationerad i Ekerö åker i genomsnitt 8,7 km (2014). Genomsnittlig restid är 56 minuter. Även om många måste stå i rusningstrafik är sittplatsutnyttjandet 30% mätt över dygnet.

Fem och ett halvt varv jorden runt varje dag
Antal personkilometer per dygn (2015) är 221 800. Det motsvarar att transportera 1 person ca fem och ett halvt varv runt jorden.

Det finns 68 bussar stationerade i Ekerö bussterminal (2016). Dessa bussar servar 20 busslinjer på en linjenätslängd som är 465 km.

Det klagas mycket på busstrafiken. Främst trafiken på efter-middagen mellan Brommaplan och Ekerö centrum.

Men vid jämförelse med klagomål i andra kommuner är ändå Ekerös bussresenärer relativt nöjda.

Bilden nedan visar total kundnöjdhet

Förhoppningsvis har pendlarna som åker buss lika trevligt som resenärerna verkar ha på bilden ovan.

I rutan till höger visas kundnöjdheten över tiden för Ekerös bussresenärer. Som framgår ökar nöjdheten.

Nedan visas "kundnöjdheten" över tid för Ekerös bussresenärer. Som framgår ökar nöjdheten trots ökade köer, indragna busslinjer.

 

Redaktör Red Fredag 17 Februari 2017 kl 13.53


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer