och läser artikeln
"DÅ - Baracklösningar är inte godtagbara. NU - En god idé enligt Ekerös kommunalråd"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

DÅ - Baracklösningar är inte godtagbara. NU - En god idé enligt Ekerös kommunalråd

Tillfälliga baracklösningar är inte ett godtagbart alternativ för att lösa bostadsfrågan i Ekerö.

Detta påstår kommunalrådet Reuterskiöld och byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson i bl.a. kommunstyrelsen den 25 oktober, Mälarö Tidning, debatter och i Radio Viking.

Desirée Björk (Ö) frågade på kommunfullmäktige den 13 december om det är något i plan- och bygglagen som hindrar att placera tillfälliga modulhus vid Färingsö äldreboende där det redan finns modulhus pga av platsbrist.
Nu blir Reuterskiölds svar att det är en utmärkt idé och arbete med detta pågår. (!)

 

Kommunstyrelsen den 25 oktober 2016
I protokollet står: "Regeringens ovilja att ändra på stelbenta plan- och byggregler /har gjort/ att bostadsfrågan blivit akut. Detta har i sin tur lett till att många kommuner tvingats till tillfälliga baracklösningar ... För Ekerö kommun är detta inte ett godtagbart alternativ för att lösa bostadsfrågan ... Ett bra mottagande kräver riktiga bostäder ...

Av denna anledning föreslår vi kommunstyrelsen att besluta
/att/ ... Kommunledningskontoret får i uppdrag att gå vidare med arbetet att upprätta bostäder i exempelvis Träkvista, Stenhamra, Jungfrusund och på Adelsö. Bostäderna ska vara av stadigvarande karaktär."

Reuterskiöld påstår t.o.m. några dagar efter kommunstyrelsens möte tisdagen den 25 oktober att tillfälliga baracker är olagliga.

Se texten nedan till höger som är citat från Mälarö Tidning fredagen den 28 oktober.

Reuterskiöld har även hävdat i debatter att det inte går att bevilja bygglov för tillfälliga baracker.

Klicka här för att lyssna när Lennart Nilsson påstår samma sak i en debatt med Ulrika Sandin (MP) i Radio Viking. Debatten ägde rum efter den 25 oktober.

Kommunfullmäktige den 13 december - tillfälliga baracker en utmärkt idé
Reuterskiöld ger ett överraskande svar när Desirée Björk (Ö) på kommunfullmäktige den 13 december frågar om det är något i plan- och bygglagen som hindrar att placera tillfälliga modulhus vid Färingsö äldreboende där det redan finns modulhus pga av platsbrist.

Reuterskiölds säger att det är en utmärkt idé och arbete med tillfälliga baracker vid Färingsöhemmet pågår och nämner att tllfälliga baracker var ett alternativ på kommunstyrelsen den 25 oktober. Du kan höra Björk och Reuterskiöld i ljudfiler nedan.

Reuterskiöld inte trovärdig
Det är inte trovärdigt av Reuterskiöld att den 13 december påstå att den 25 oktober förslog Alliansen i kommunstyrelsen tillfälliga baracker. Protokollet visar på motsatsen och Reuterskiöld och Nilsson förde fram i Mälarö Tidning och i debatt i Radio Viking några dagar senare att tillfälliga baracker är olagliga.

Historik - Det finns tillfälliga baracker vid Färingsö äldreboende
Kommunen har 2015 placerat baracker för de äldre vid Färingsöhemmet pga av platsbrist i väntan på att äldreboendet i Stenhamra blir klart. Det finns vatten, avlopp, el, tele etc framdraget till barackerna.

Det finns tidsbegränsade bygglov för fler baracker än de som står där.

Det gör att relativt omgående går det att ställa upp tillfälliga baracker.

Ljudfiler från 13 december visar frågan som ställdes och Reuterskiölds svar
Innan du går vidare, lyssna på frågan som Desirée Björk ställer till Reuterskiöld genom att klicka här.  

Lyssna genom att klicka här för att höra när Reuterskiöld svarar att baracker är en alldeles utmärkt idé samt att tillfälliga baracklösningar var ett alternativ den 25 oktober på kommunstyrelsen. Detta gör att arbete pågår med baracker vid Färingsöhemmet säger Reuterskiöld.

Men som framgått ovan står det i protokollet från den 25 oktober att "För Ekerö kommun är tillfälliga baracker inte ett godtagbart alternativ för att lösa bostadsfrågan."

Reuterskiöld har aldrig nämnt tidsbegränsade modulhus (baracker) som ett alternativ förrän på kommunfullmäktige den 13 december.

Tvärtom har Reuterskiöld hävdat att en dom i Göteborg förhindrar tillfälliga modulhus. Detta har varit Alliansens officiella ståndpunkt.

Även de planerade modulhusen vid Beckomberga har Reuterskiöld använt som argument. Men den 14 december kom Länsstyrelsens beslut som medger uppförande av 225 lägenheter i tidsbegränsade modulhus.

Det är uppenbart att Reuterskiölds väljer att inte redovisa fakta den 13 december utan redovisar det han anser att Alliansens politiker vill höra och det han tror att medborgarna anser är politiskt korrekt.

 
  Ett annat exempel på påhittat påstående från Reuterskiöld
I debatten i kommunfullmäktige i juni 2016 om vägföreningar åberopade Reuterskiöld tre sakskäl för att bibehålla vägföreningar i tätorterna.

Och alla tre är felaktiga.

Skälen är:

  • Markinlösen kommer att kosta kommunen mångmiljonbelopp.
  • Kommunen måste - enligt likställighetsprincipen - ta över kommunens samtliga vägföreningar.
  • Om kommunen övertar Närlunda och Stockby vägförening upphör statsbidrag i mångmiljonklassen.

Övriga debattörer förutsätter att kommunalrådet Reuterskiöld har stöd för sina påståenden.

Självklart kvävs debatten när Reuterskiöld ogenerat kastar fram tre felaktiga påståenden i kommunfullmäktige. 
 

Redaktör Red Lördag 17 December 2016 kl 16.24


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer