och läser artikeln
"Är Heimstadens förhandlingsmodell för hyresförhandlingen något för Ekerö Bostäder"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Är Heimstadens förhandlingsmodell för hyresförhandlingen något för Ekerö Bostäder

Det normala när ny hyra ska fastställas är att fastighetsbolaget och hyresgästföreningen förhandlar om den nya hyran. Kommer parterna inte överens hänskjuts ärendet till hyresnämnden.

Det är den normala förhandlingsordningen enligt Hyresförhandlingslagen.

Men fastighetsbolaget Heimstaden, som lagt bud på 49% av aktierna i Ekerö Bostäder, har i flera år tillämpat en annan förhandlingsmodell.

Fastighetsägarnas organisation - Fastighetsägarna Sverige - avrådde från Heimstadens modell senast i februari i år (2016)


 

Heimstadens modell: Direktavisering
Om hyresförhandlingen strandar skickar Heimstaden hyresavier till hyresgästerna med den nya högre hyra som Heimstaden ursprungligen krävde. Detta kallas för direktavisering.

Hyresgästen hamnar genom detta i en svår sits. Hyresgästen vet att man kan bli av med lägenheten om man inte betalar hyran. Hyresgästerna undrar: Kan jag bli uppsagd? Hamnar jag hos inkasso? Är jag ensam om att säga nej, vad händer då?

Med direktavisering får Hemstaden många hyresgäster att gå med på hyreshöjningen eftersom de inte vågar annat. Heimstaden kan sägas utnyttja sin ställning mot den svagare parten - hyresgästen.

När en hyresvärd - Heimstaden - skickar ut hyresavier med en ny högre hyra innebär det att hyresgästerna godkänner den nya hyran om de väljer att betala den. Många hyresgäster kan dessutom ha autogiro vilket gör att den nya höjda hyran betalas med automatik om inte autogirot stoppas.

Heimstaden har satt i system att omedelbart direktavisera om förhandlingarna strandar. Genom detta har det normala förhandlingssystemet satts ur spel.

Hyresförhandlingslagen
Nuvarande förhandlingssystem är fastställt i Hyresförhandlingslagen (1978:304) där Hyresgästföreningen - som organisation av hyresgäster - har fått uppdrag av lagstiftaren att företräda hyresgästerna.

Hyresförhandlingslagen är en skyddslagstiftning med syfte att skydda den svagare parten, hyresgästen. Och om man inte kommer överens förutsätts det att tvisten hänskjuts till hyresnämnden för att få hyresnivån prövad där.

Metoden med direktavisering är inte olaglig, men det strider mot god sed och de grundläggande principerna för förhandlingssystemet, säger hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

Heimstaden har gjort en tendentiös film om direktavisering. Heimstadens film är på knappt 2 minuter. I filmen framställs direktavisering som praxis vid strandning.

Den kontroversiella delen i filmen lyder:

"I ett fåtal fall kommer vi inte överens med hyresgästföreningen. Vi vill hålla dig som hyresgäst både informerad och involverad och meddelar dig direkt om vårt förslag till höjning. Du har då möjlighet att acceptera förslaget. Nästa steg är att ta ärendet till hyresnämnden..."

Texten "... meddelar dig vårt förslag till hyreshöjning" innebär bl.a. en hyresavi med den nya höjda hyran.

En fastighetsägare har ingen rätt att kräva en oförhandlad hyra enligt Hyresgästföreningen som säger att det är helt utanför förhandlingsordningen. Om inte parterna kommer överens är det hyresnämnden som avgör nya hyran, 

Det som hyresgästföreningen rekommenderar är att betala den lägre hyran.
Hyresgästerna riskerar inte att bli uppsagda för att de inte accepterar en hyreshöjning. I stället tvingas hyresvärden - Heimstaden - vända sig till hyresnämnden för att försöka få igenom höjningen.

Direktavisering avråds av fastighetsägarnas organisation - Fastighetsägarna Sverige
Senast i februari i år (2016) avrådde Fastighetsägarna Sverige sina medlemmar från att direktavisera oförhandlade hyror.

Men i månadsskiftet nov/dec skickade Fastighetsägarna Syd ut hyresavier tillsammans med ett informationsblad, där hyran var höjd. Dvs Fastighetsägarna Syd gick emot sin egen organisation Fastighetsägarna Sverige.

Detta är något nytt. Tidigare var det Heimstaden och ett fåtal andra fastighetsbolag som direktaviserade vid strandning.

Kan direktavisering med Heimstaden som delägare i Ekerö Bostäder även bli en metod att få igenom föreslagna hyreshöjningar i Ekerö?

 

Redaktör Red Söndag 18 December 2016 kl 09.47


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer