och läser artikeln
"Ekerö Bostäders utdelning till kommunen för år 2015 motsvarar drygt 30 000 kr/lägenhet"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö Bostäders utdelning till kommunen för år 2015 motsvarar drygt 30 000 kr/lägenhet

Utdelningen som Alliansen krävde för verksamhetsåret 2015 på Ekerö Bostäders bolagsstämma var 25 mkr.

Det motsvarar drygt 30 000 kr per lägenhet.
Den höga utdelningen beror på att Ekerö Bostäder har fått ägardirektiv att den åliga utdelning ska vara maximalt vad lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag medger.

 

Det har varit flera insändare i Mälaröarnas Nyheter hur kommunens mjölkar Ekerö Bostäder på pengar.

Ekerö Bostäder måste t.ex. betala ca 25 mkr i utdelning till kommunen för verksamhetsåret 2015.

Det är lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som fastställer hur stor värdeöverföring - utdelning - kommunen som ägare till bolaget kan kräva.

Lagen är från 2011. När lagen infördes beslöt Alliansen att via ägardirektivet delge Ekerö Bostäder att bolaget ALLTID ska betala den maximala utdelning (värdeöverföring) som lagen medger.

Men kommunen får inte ge Ekerö Bostäder några särskilda fördelar/nackdelar som gynnar/missgynnar bolaget ekonomiskt i förhållande till privata fastighetsägare.

Relationen mellan Ekerö kommun och Ekerö Bostäder ska enligt lagen vara affärsmässig.

Maximal utdelning är inte alltid konkurrensneutral för Ekerö Bostäder
Beroende på Ekerö Bostäders ekonomiska situation och framtida planerade verksamhet är den maximala utdelning som lagen medger inte i alla lägen konkurrensneutral och affärsmässig, utan kan missgynna Ekerö Bostäder och snedvrida bolagets konkurrenssituation.

Ett annat exempel är att kommunen inte får ge Ekerö Bostäder direktiv att bygga hyresbostäder som inte är lönsamma. Om kommunen vill få sådana hyresbostäder byggda måste det ske i kommunens egen regi eller efter upphandling.

Det har även varit insändare som berört att Ekerö Bostäder 2015 fick betala 10 mkr för nya rondellen på Ekerövägen vid Wrangels väg. En rondell som används av alla som färdas på Ekerövägen vid aktuellt område.

Men Borätt som bygger bostadsrätter intill de hyresrätter som Ekerö Bostäder bygger avkrävs inte 10 mkr för rondellen. 

För att få perspektiv på mjölkningens omfattning kan följande beräkning göras.

Ekerö Bostäder har 823 lägenheter.

Utdelningen (värdeöverföringen) var 25 mkr år 2015, vilket är maximalt tillåtet enligt lagen.

Det motsvarar 25 000 000/823 = 30 400 kr per lägenhet.

Inräknas det belopp Ekerö Bostäder fick betala 2015 för rondellen på Ekerövägen vid Wrangels väg blir mjölkningen 42 520 kr per lägenhet. Det är stora belopp.

T.ex. hade Ekerö Bostäders utbetalning till kommunen räckt till att renovera varannan lägenhet för 60 800 - 83 040 kr beroende på om rondellkostnaden räknas in eller inte.

Summan hade t.ex. möjliggjort att varannan lägenhet i Ekerö Bostäder hade kunnat få ny spis, kyl/frys, spisfläkt, omtapetsering m.m.

 

Redaktör Red Tisdag 6 December 2016 kl 15.55


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer