och läser artikeln
"Reuterskiöld har redovisat tre skäl att sälja Ekerö Bostäder – läs och begrunda"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Reuterskiöld har redovisat tre skäl att sälja Ekerö Bostäder – läs och begrunda

Reuterskiöld åberopar i Mälarö Tidning och i Hem&Hyra tre skäl för att sälja 49% av aktierna i Ekerö Bostäder till fastighetsbolaget Heimstaden.

Skälen är Ekerö Bostäder måste tillföras kompetens, kapacitet och kapital.

Då kommunen äger aktierna i Ekerö Bostäder kommer intäkten av försäljningen att hamna i kommunkassan.

Inte en enda krona kommer att tillföras Ekerö Bostäder.

Sannolikt kommer intäkten att användas av kommunen för att bygga en centrumnära grundskola, förskolor m.m.

Granskning av den kompetens och kapacitet som bör tillföras visar att det kan lösas på annat sätt än att sälja 49% av Ekerö Bostäder.


 

Adam Reuterskiöld säger i Mälarö Tidning om utförsäljningen: "att vi behöver ta in en partner som kan tillföra kompetens, resurser och kapital". Låt oss titta närmare på dessa tre skäl.

KOMPETENS
Skäl till försäljning - Ekerö Bostäder måste tillföras kompetens enligt Reuterskiöld
Ett bostadsföretag måste ha kompetens för planering och byggande av bostäder samt förvaltning och underhåll av sitt bostadsbestånd.

Det är ett underbetyg för Ekerö Bostäders ledande personer och styrelse, och säkert smärtsamt, att läsa att Reuterskiöld öppet påstår att bolaget måste avyttras till 49% för att bl.a. tillföras kompetens.

Och det är naturligtvis ett underbetyg för Alliansen som under alla år inte tillfört denna kompetens som tydligen saknas i Ekerö Bostäder.

Ekerö Bostäder ska enligt bolagsordningen främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Fram till krisåren i hela Sverige på 1990-talet klarade styrelsen av denna uppgift. Sedan läget på bostadsmarknaden stabiliserades i början på 2000-talet återupptog Ekerö Bostäder planeringen för att leva upp till bolagsordningen.

Alliansens svar blev: Ingen planering för bostadsbyggande i Ekerö Bostäders regi, utbyte av ledande personer i styrelsen.

Styrelsen för Ekerö Bostäder har därefter fått acceptera Alliansens mark- och bostadspolitik:

Ingen nybyggnation, sälj aktierna i AB Ekerö Bostäder, sälj mark som kommunen tidigare förvärvat för bl a byggande av hyresbostäder.

En folkomröstning år 2012 stoppade försäljningen av företaget.

Därefter har Alliansen underminerat Ekerös Bostäder på resurser genom att kräva maximal aktieutdelning enligt en undantagsregel. Vidare har kommunen på andra olika sätt vältrat över kostnader på Ekerö Bostäder.

Och nu hävdar Reuterskiöld att en orsak till utförsäljningen är bl.a. kompetensbrist.

När orsaken i verkligheten är kommunens behov av allmän förstärkning av kommunkassan, se följande avsnitt Kapital.

RESURSER
Skäl till försäljning - Ekerö Bostäder måste tillföras resurser enligt Reuterskiöld

Ekerö Bostäder och kommunen upphandlar all byggnadsverksamhet och bygger eller underhåller fastigheterna till stor del med inhyrd personal.

Vad som saknas är kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU). Ekebyhovshallen, Roshagen etc visar tydligt på brist på upphandlingskompetens.

Men att förvärva den resursen kräver inte att 49% av Ekerö Bostäder säljs ut.

Och dessutom säljas ut till Heimstaden som inte tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU) i sin löpande verksamhet som är förvaltning av fastigheter.

Att förvärva en resurs för byggande och underhåll av Ekerö Bostäder kan skaffas på annat sätt än att sälja 49% av Ekerö Bostäder.

KAPITAL
Skäl till försäljning - Ekerö Bostäder måste tillföras kapital enligt Reuterskiöld

Det är sant att Ekerö Bostäder behöver kapital för att genomföra de satsningar det talas om.

T.ex. har den kommande byggnationen vid Wrangels väg upphandlats för ca 136 mkr.
Det är vidare långt framskridna planer på byggande av hyresrätter på Adelsö där förfrågningar skickats till både byggbolag och hustillverkare. Det planeras också 11 stadsvillor med 4 lägenheter i varje villa i Jungfrusunds naturområde osv.

Men inte en krona av intäkten från försäljningen hamnar hos Ekerö Bostäder. Det är nämligen kommunen som äger aktierna och intäkten av aktieförsäljningen hamnar därför i kommunkassan.

Intäkten kommer INTE att investeras i gemensamma byggprojekt med Heimstaden utförda av Ekerö Bostäder.

Kommunen saknar nämligen kapital för byggande av en ny centrumnära skola, byggande av fler förskolor, infrastrukturen måste byggas ut när kommunen växer snabbt osv.

Det är kapitalbehovet för dessa investeringar som (sannolikt) är det verkliga skälet att säja 49% av aktierna i Ekerö Bostäder

Det är svårt att tro att såväl kommunen som Heimstaden kommer att ge ägartillskott till Ekerö Bostäder på något hundratal miljoner.

Ekerö Bostäder får sannolikt låna i bank för att investera i byggnation av hyresfastigheter. Och detta är inte fel med den låga ränta som är idag.

Är det Alliansen och inte Ekerö Bostäder som saknar kompetens?
Enligt Reuterskiöld har det inte varit någon underhandskontakt mellan kommunen och Heimstaden.
Det är därför en snabb insikt från Reuterskiöld att redan dagen efter att Heimstaden lämnade sitt bud att förvärva 49% av aktierna uttala i Hem&Hyra:

 "att vi behöver ta in en partner som kan tillföra resurser, kompetens och kapital."

 

Redaktör Red Lördag 14 Januari 2017 kl 19.46


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer