och läser artikeln
"Ekerö - en kommun i kaos och oreda - utan fast politisk ledning"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö - en kommun i kaos och oreda - utan fast politisk ledning

Mottagning av nyanlända och unga
- Mars 2015: Vi ska vara bäst i Sverige
- Oktober 2016: Vi pausar mottagningen.

Försäljning och privatisering av Sanduddens skola
-Viktigt beslutsunderlag saknas eller lämnas sent
-Föräldrar och elever har inte tillfrågats.

Försäljning av Ekerö Bostäder, bostadsförsörjning
-Nej till försäljning av Ekerö Bostäder i folkomröstning 2012.
-Vi har ingen plan för bostadsförsörjningen i Ekerö, inga hyreslägenheter för nyanlända och ensamkommande ungdomar.

Men nu ska det utredas om Heimstaden ska köpa 49 % av Ekerö Bostäder, för att hjälpa Ekerö att utreda och bygga.

    Och som lök på laxen har kommunen inte brytt sig om att söka bidrag på totalt 8 mkr som kommunen är berättigad till. 

 

Försäljning och privatisering av Sanduddens skola
Sanduddens skola säljs till köpare som bygger ut till 700 elever - skolan blir en friskola

Beslutsunderlaget saknar ekonomisk kalkyl. Även den fullständiga riskbedömning och konsekvensanalys som ska göras enligt Arbetsmiljöverket vid en sådan stor ändring av organisationen saknas.

Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden skulle lämna sina synpunkter på försäljningen av Sanduddens skola. Men på eftermiddagen, dagen före sammanträdet, inte politikerna fått några dokument i ärendet.

Enligt planerna beslutar Alliansen om försäljningen av Sanduddens skola och att skolan ska bli en friskola på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016. Beslutsförslaget är att kommunstyrelsen får mandat att självständigt genomföra beslutet. Detta innebär att ärendet inte återkommer till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande när det finns en namngiven entreprenör för utbyggnaden och en namngiven friskola. Detta förhindrar allmänheten att få insyn i hanteringen i detta stora och betydelsefulla ärende. 

 
 

8 mkr i statliga bidrag som kommunen är berättigad till söks inte
Reuterskiöld talar ofta om att inte en krona av skattebetalarnas pengar ska förslösas. Men det skorrar illa. Kommunen söker inte ens statliga bidrag som man är berättigad till.

När RUT drogs in för läxhjälp införde regeringen 2016 att skolorna kunde få bidrag till läxhjälp. Ca 2000 skolor sökte bidraget. Ekerö var berättigad till ca 3 mkr i bidrag, men ingen skola från Ekerö sökte bidrag.  och se vilka kommuner som sökte bidraget.

Nu senast har kommunen avstått från att söka ca 5 mkr i byggbonus som kommunen är berättigad till. 

Hade kommunen sökt dessa bidrag hade 2016 års resultat förbättrats med 8 mkr.

 
 

Mottagning av nyanlända och unga
4 mars 2015
Kommunalrådet Adam Reuterskiöld förklarade stolt i Mälaröarnas Nyheter den 4 mars 2015: Vi ska bli ledande i Sverige på integration. Alliansens mål är att vi ska bli ledande bland Sveriges kommuner i att integrera de flyktingar vi fått i uppdrag att ta emot.
25 Oktober 2016
Kommunstyrelsen i Ekerö beslutade den 25 oktober 2016 att ge kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld i uppdrag att meddela landshövdingen och Migrationsverket att Ekerö kommun inte kommer att fullfölja kommunens åtagande kring mottagande av nyanlända.

Motiv: För närvarande har vi inget annat val än att pausa vårt mottagande av nyanlända med permanent uppehållstillstånd tills vi har fler bostäder att förmedla.

 
 

Utredning om försäljning av 49 % av Ekerö Bostäder till bostadsföretaget Heimstaden
Den 29 november 2016 mottog kommunen ett förslag från fastighetsbolaget Heimstaden att förvärva 49% av aktierna i Ekerö Bostäder AB. Förslaget skickades till kommunen spontant utan att någon kontakt skett tidigare med kommunen enligt Reuterskiöld (!!).

Den 30 november, efter en dag, presenterade Reuterskiöld ett ordförandeförslag på kommunstyrelsens sammanträdeträde. Förslaget var att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett partnerskap med Heimstaden.

Som motiv anges att Ekerö behöver bygga bostäder i en betydligt snabbare takt än vad kommunen har gjort tidigare. (Ekerö Bostäder har inte byggt några hyresbostäder på 25 år!) Att kommunen får fler bostäder med olika upplåtelseformer i kommunen är enligt Reuterskiöld positivt för alla kommunens medborgare. Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

Ekeröbloggens kommentar
Ekerö har under Moderat ledning bl.a.

  • inte byggt en enda hyreslägenhet sedan 1992 i kommunal regi
  • inte upprättat några bostadsförsörjningsprogram sedan krisen på 1990-talet
  • gjort upprepade försök att sälja Ekerö Bostäder, avvärjdes senast genom folkomröstning år 2012
  • sålt ut all mark som tidigare förvärvats för bostads- och andra kommunala ändamål
  • dränerat det kommunala bostadsföretaget Ekerö Bostäder på tillgångar
  • 2016: Beslutet om en paus i mottagande av nyanlända (beslutet är olagligt, kommunen måste tillämpa en lag beslutad av riksdagen)

Målet har varit: I Ekerö ska invånarna bo i villa eller bostadsrätt, vi vill inte ha invånare i hyreslägenheter, de som vill bo i hyreslägenhet kan flytta till Botkyrka (uttalande av dåvarande kommunalrådet Carpelan i en bostadsdebatt)

Och som en extra bonus: Eftersom vi inte har så många hyresrätter så slipper vi ta emot nyanlända.

 

Redaktör Red Fredag 2 December 2016 kl 15.38


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer