och läser artikeln
"Klart besked från Migrationsverket till Ekerö - Lag stiftad av riksdagen gäller"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Klart besked från Migrationsverket till Ekerö - Lag stiftad av riksdagen gäller

Migrationsverket har i en skrivelse 18 november 2016 till Ekerö kommun meddelat att verket kommer att fortsätta att anvisa nyanlända enligt den av riksdagen beslutade lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 

Verkets besked är ett svar på kommunstyrelsens beslut 25 oktober 2016 att Ekerö kommun pausar mottagandet av nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Bakom beslutet stod företrädarna för M, C och KD. Du kan läsa kommunstyrelsens protokoll genom att klicka här.

Ekeröbloggen redovisar nedan Migrationsverkets skrivelse.


 

På tredje raden nedifrån i nedanstående brev från Migrationsverket står: "Migrationsverket kommer att fortsätta anvisa enligt lag och årsplanering."

Och detta är naturligt. Om Migrationsverket inte gjorde det skulle inte bara Ekerö utan även Migrationsverket bryta mot den av riksdagen beslutade lagen om anvisning av nyanlända.

 

 

Redaktör Red Onsdag 30 November 2016 kl 10.32


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer