och läser artikeln
"Ekerö Byggnadsnämnd kräver Fastighetskontoret på 76 324 för olovligt uppförda baracker"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö Byggnadsnämnd kräver Fastighetskontoret på 76 324 för olovligt uppförda baracker

Ekerö Fastighetskontor har olovligen uppfört två baracker/paviljonger vid Sanduddens skola.

Nu kräver Byggnadsnämnden att Fastighetskontoret betalar byggsanktionsvgift på 76 324 kr.

Att byggsanktionsavgift ska betalas är helt enligt 11 kap 5 § respektive 51 § i plan och bygglagen och inget att orda om.

Vad som är märkligt är att Ekerö Fastighetskontor inte känner till - eller inte följer - gällande lag. 


   
 

Fastighetskontoret har fått en tjänsteskrivelse med Stadsarkitektkontorets förslag till beslut om byggsanktionsavgift och getts tillfälle att lämna ett skriftligt yttrande i ärendet. Men Fastighetskontoret valde att inte yttra sig. 

Beslutet är tillställt Mats Viker, chef för Fastighetskontoret. Beslutet kan överklagas.

Det kan nämns att kommunen även tidigare utdömt avgift för att Tekniska kontoret olovligen uppfört paviljonger.

Exemplet visar att kommunen anmälde Tekniska kontoret till Länsrätten med krav på 104 000 kr i bygglovsavgift till statskassan.

Här krävs Tekniska kontoret på 52 500 kr.

 
 

Utan samband med detta ärende kan som ren information nämnas att kommunens fastighetschef och tillika VD för Ekerö Bostäder Mats Viker har sagt upp sig och slutar sin anställning februari 2017. 

 

Redaktör Red Tisdag 22 November 2016 kl 17.59


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer