och läser artikeln
"MBL-förhandlingen om försäljningen av Sanduddens skola slutade i enighet"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

MBL-förhandlingen om försäljningen av Sanduddens skola slutade i enighet

MBL-förhandlingen om försäljning av Sanduddens skola slutade i enighet mellan kommunen och de fackliga organisationerna.
  • Fastigheten säljs på marknadsmässiga villkor till en långsiktig investerare som bygger ut skolan
  • Den nya fastighetsägaren har en fristående skolaktör som samarbetspartner som efter tillstånd av Skolinspektionen driver den utbyggda skolan som friskola
De fackliga organisationerna lämnade vid förhandlingen
bl.a. följande yrkanden på det som krävs inför beslutet att sälja skolan
  • Risk-och konsekvensanalys med åtgärdsplaner ska presenteras
  • Tydlig information till personalen och medborgarna i god tid före beslut
  • Beslut i öppen dialog med berörd personal och medborgare
  • Redovisning av hur skolgången ska lösas för elever som vill fortsätta i kommunal skola

 

Nedan kan du läsa protokollet från den förhandling som kommunen genomfört med de fackliga organisationerna.

Förhandlingen var en s.k. § 11 förhandling enligt MBL-lagen.

I 11 § MBL stadgas att arbetsgivaren på eget initiativ ska genomföra förhandling med facken innan beslut fattas om

  • viktigare förändring av verksamheten
  • viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör organisationen.

Av protokollet framgår att förhandlingarna när det gällde försäljningen av Sanduddens skola slutade i enighet mellan kommunen och de fackliga organisationerna.

De fackliga organisationerna lämnade vid förhandlingen yrkanden inför beslutet att sälja skolan som redovisas i protokollet.

Som framgår redovisade facken att de principiellt inte är emot friskolor men förespråkar att man låter Sandudden fortsätta vara en kommunal skola och låter de nya skolorna som ska byggas centralt i Ekerö eventuellt bli privatägda. 

 
 

 

Redaktör Red Onsdag 23 November 2016 kl 09.56


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer