och läser artikeln
"På frågan varför Ekerö inte har något badhus tiger kommunalrådet Reuterskiöld (M)"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

På frågan varför Ekerö inte har något badhus tiger kommunalrådet Reuterskiöld (M)

Gösta Olsson frågade kommunalrådet Reuterskiöld (M) hur det kan komma sig att Ekerö, som är en av Sveriges rikaste kommuner, inte har råd med badhus i en insändare i Mälaröarnas Nyheter den 26 oktober 2016.

Frågan ställdes mot bakgrunden av att av de 100 kommuner som mest liknar Ekerö har 99 kommuner ett badhus.  

Men Reuterskiöld valde att inte förklara för allmänheten vad det är i Ekerös inkomst - utgifts- och befolknings-struktur som gör att andra kommuner har råd med badhus men inte Ekerö.

Det är debatt rörande kommunens budget för 2017 tisdagen den 22 november. Kanske Reuterskiöld förklarar i budgetdebatten varför Ekerö kommun inte har råd med ett badhus. 


 

Fråga till kommunalrådet Reuterskiöld (M) om badhus

Reuterskiöld, vad är det i Ekerö kommuns inkomst- utgifts- befolkningsstruktur som gör att 99 av de 100 kommuner som befolkningsmässigt mest liknar Ekerö har badhus men inte Ekerö? Varför har Ekerö inte haft råd med badhus de senaste 35 - 40 åren?

De 50 kommuner som befolkningsmässigt ligger närmast under och över Ekerö i rangordningen har alla, utom moderatstyrda Härryda, ett badhus/simhall. Det går alltså inte att säga att Ekerö befolkningsmässigt är för litet för ett badhus.

Det går inte heller att åberopa att Ekerö just nu byggt Mälaröhallen. Kommuner i samma storlek som Ekerö har nationellt i snitt 8 fullstora hallar med en spridning mellan 3 och 17 hallar. Ekerö har 2, med nya Mälaröhallen. (Källa: Ekerö kommun.)

Ekerö satsar på skolan sägs det. Men enligt Skolverkets senaste statistik (2014) är det exakt 200 kommuner som satsar mer per elev på undervisning, läromedel, elevvård, skolledning etc än Ekerö. Ekerös satsning verkar mer bestå i att akut hyra in baracker pga bristande planering till en mycket hög kostnad.

Det går heller inte att skylla på satsningen på äldreboendet i Stenhamra som byggs av ett företag för att sedan hyra ut äldreboendet till kommunen. Vi har så få äldreboendeplatser, att Ekerö placerar åldringar i andra kommuner, trots att kommunen till hög kostnad hyr baracker vid Färingsöhemmet.

Inte heller nyanlända går att skylla på. Ekerö har de senaste 25 - 30 åren tagit emot så få invandrare att här borde det - i jämförelse med andra kommuner - ha friställts kapital till ett badhus.

På detta sätt kan område för område granskas och inte inom något område har jag funnit att Ekerö satsar mer, i jämförelse med andra kommuner, som kan förklara varför Ekerö inte haft råd med ett badhus de senaste 35 - 40 åren.

Tvärtom, Ekerö måste varje år sälja mark och mjölka Ekerö Bostäder på den maximala aktieutdelning, som lagen tillåter, för att få ett anständigt ekonomiskt resultat. (2015 fick Ekerö Bostäder betala drygt 25 mkr till kommunen.)

Alla kommuner i Stockholms län som har lägre kommunalskatt än Ekerö har badhus.

Vad är det i Ekerös intäkts - utgifts- och befolkningsstruktur som gör att Ekerö kommun, i motsats till andra kommuner, inte har råd med badhus nu och inte heller har haft råd med badhus de senaste 35 - 40 åren?

Andra kommuner verkar ha bättre ekonomi. Är svaret så enkelt att Alliansens tal om Ekerös välskötta ekonomi är en bluff? Ser fram mot ditt svar.
Gösta Olsson

 

Redaktör Red Lördag 19 November 2016 kl 11.54


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer