och läser artikeln
"Sanduddens skola säljs till köpare som bygger ut till 700 elever - skolan blir en friskola"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Sanduddens skola säljs till köpare som bygger ut till 700 elever - skolan blir en friskola

Sannolikt beslutar kommunfullmäktige 13 december 2016 att Sanduddens skola ska säljas till ett företag som dels ska förbinda sig att bygga ut skolan, dels ha en partner som efter tillstånd av skolverket ska driva Sanduddens skola som en friskola.

Det finns ingen ekonomisk kalkyl i beslutsunderlaget utan bara allmänt "ekonomiskt" tyckande på två meningar.

Även den risk- och konsekvensanalys som Arbetsmiljö-verket kräver vid en så stor organisationsändring saknas.

Utbyggnaden bör stå klar till höstterminen 2019 då det är ett succesivt behov av drygt 500 nya skolplatser inom kommunen fram till 2021. 


 

500 nya skolplatser behövs i Ekerö
Ekerö som en snabbt växande kommun har behov av ytterligare ca 500 skolplatser fram till 2021.

Enligt Alliansen ska behovet lösas genom att Sanduddens skola säljs till ett företag som dels ska bygga ut skolan dels ha en partner som efter tillstånd av skolverket kan driva Sanduddens skola som en friskola.

Utbyggnaden bör stå klar till höstterminen 2019 då det är ett succesivt behov av 500 platser fram till 2021.

Efter utbyggnaden ska Sandudden ha 2 paralleller åk 1 - 6 och 3 paralleller åk 7 - 9. Sammanlagt ca 700 elever.

Det är det förslag som nu snabbt processas genom kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden för att slutligen beslutas i kommunfullmäktige den 13 december 2016.

TRE OLIKA FÖRSLAG FÖR SANDUDDENS SKOLA
Förslag 1
Sanduddens skola byggs ut av kommunen. Kommunen ansvarar som i dag för undervisningen.

Förslag 2
Sanduddens skola säljs till ett företag som bygger ut skolan. Ekerö kommun hyr skolan av företaget. Kommunen ansvarar som i dag för undervisningen.

Förslag 3
Sanduddens skola säljs till ett företag som bygger ut skolan. Företaget har en samarbetspartner som efter tillstånd från skolverket driver skolan som en friskola.

Förslag 3 förordas och är det förslag som Alliansen kommer att driva igenom.

Varje skattekrona ska skapa största möjliga nytta för medborgarna
Alla har hört att för Alliansen i Ekerö är det viktigt att varje skattekrona används på ett sätt som skapar största möjliga nytta för medborgarna.

För att förorda något av alternativen är det därför ett krav enligt Alliansens att en ekonomisk kalkyl stöder det förslag som förordas.

Men de ekonomiska kalkylerna för de tre förslagen består av ett par tre meningar med allmänt tyckande utan substans om respektive förslag.

EKONOMISKA UTREDNINGARNA ÄR ETT SKÄMT

Ekonomisk kalkyl alternativ 1
"Alternativ 1 har en kraftigt negativ påverkan på kommunens investeringsvolym vilket påverka kommunens ekonomi på lång sikt."

Ekonomisk kalkyl alternativ 2
"Alternativ 2 är positivt då kommunens investeringsvolym minskar"

Ekonomisk kalkyl alternativ 3
"Alternativ 3 är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommunens investeringsvolym sänks och driftskostnaderna förväntas motsvara de som kommunens skulle haft om man kvarstått som ägare."

(Notera ordet "förväntas" i alternativ 3. Ett långsiktigt, närmast oåterkalleligt beslut, ska baseras på en "förväntan" och inte på en saklig kalkyl!)

Undermåligt beslutsunderlag för politikerna
I den utredning som presenteras för politikerna är ovanstående citat de enda kalkyler som finns för de tre alternativen.

Detta framstår som ofattbart med tanke på den långsiktiga inverkan val av alternativ 3 medför. Dvs att sälja skolan till en fristående aktör som bygger ut skolan och låter en annan fristående aktör driva skolan som en friskola.

Klicka här och se utredningen med dessa ekonomiska kalkyler.  "Kalkylerna" finns på sidan 4 och 5 och har markerats i texten. Observera att dokumentet som öppnas är den enda utredning som finns om de olika alternativen.

Som framgår saknas det helt ekonomiska utredningar.

En enkel kalkyl som borde göras är t.ex. konsekvenserna av att en fristående aktör lånar till köpesumman och svarar för utbyggnaden om 250 mkr och står för drift och underhåll alternativt att detta görs av kommunen.

Lägre ränta
En kommun kan alltid låna till lägre ränta än en fristående aktör. Det beror på att en kommun har hela skattekollektivet som garant för att ränta och amortering betalas. En privat aktör kan däremot få betalningssvårigheter eller t.o.m. gå i konkurs. Det är detta som gör att bankerna kräver högre ränta av privata låntagare.

Den fristående aktör som köper Sandudden ska enligt kommunen förbinda sig att efter köpet investera ca 250 mkr i om- och utbyggnad av Sandudden.

En köparen av Sandudden kräver en avkastning på investerat kapital.

Avkastning 10%
I den aktuella debatten om övervinster i välfärden, som uppstått via Repalus utredning, talas om en vinst/avkastning på 7% plus statsskuldsräntan, dvs ca 10%.

Detta sammanfaller med det krav som UC anser att avkastning på totalt kapital bör överstiga, dvs 10%.  I den sida som öppnas kan du läsa om företaget UC.

10% avkastning på en investering om ca 250 mkr är ca 25 mkr. (Då köpesumman är obekant lämnas dess avkastning därhän.)

Moms på hyran
Friskolor är inte momspliktiga. De kan därför inte dra av t.ex. den moms som ingår i hyran av verksamhetslokaler. Friskolor får en momskompensation för detta, men i många fall täcker inte kompensationen hela momsen. Momsen är generellt en komplex fråga som kräver separat utredning.

Avkastning
Ägarens krav på avkastning på såväl köpesumman som investeringen (250 mkr) i om- och nybyggnad medför att en privat aktör har högre hyresnivå än motsvarande fastighet ägd av kommunen.

Och hyresnivån har betydelse då kommunens lokalsituation gör att en kommunal skola måste finnas - och hyras in - i Sanduddens lokaler för de elever som inte vill gå i en friskola.

Om det är lägre kostnad för en privat aktör än för kommunen att äga Sandudden bör kommunen  sälja Tappen, Ekebyhov och övriga skolor till privata aktörer! 

Det är svårt att förstå att Alliansen inte vill göra en kompetent och saklig kalkyl för de tre olika alternativen.

Tydligen är mottot att det är viktigt att varje skattekrona används på ett sätt som skapar största möjliga nytta för medborgarna bara prat utan reellt innehåll.

Konsekvensanalys - riskbedömning saknas
Vid en sådan stor ändring av verksamheten som en förändring från en kommunal skola till en friskola och som berör skolledning, lärare, föräldrar och elever måste en riskbedömning och konsekvensanalys göras enligt Arbetsmiljöverket.

Någon sådan har inte gjorts. 

Var ska de elever placeras som inte vill gå i Sanduddens friskola? Vilket ansvar har kommunen för kommunalt anställda lärare och skolledning?

 

Redaktör Red Fredag 11 November 2016 kl 12.43


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer