och läser artikeln
"Ekerös Allians gör uppror mot asylmottagning - andra kommuner får ta emot Ekerös andel"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerös Allians gör uppror mot asylmottagning - andra kommuner får ta emot Ekerös andel

Ekerö med fjärde högsta medianinkomsten är en av Sveriges rikaste kommuner, har en arbetslöshet på 2,7% som är sjunde lägsta i landet, ligger vid en överhettad arbetsmarknad, har tagit emot nästan minst antal flyktingar av alla kommuner under årens lopp.

Och nu, när man ska ta emot 104 flyktingar 2016 klarar man inte detta utan vägrar att ta emot flyktingar från november 2016.

Tydligen ska andra kommuner ta emot Ekerös andel!


 

Bakgrundsfakta: T.o.m. 21 oktober har Ekerö, enligt Länsstyrelsens veckostatistik tagit emot 79 av avtalade 104 personer.

 
 

Mars 2015: Ekerö ska bli ledande på flyktingmottagande

I valet 2014 fick Moderaterna, det öppna hjärtats parti, 38,1 % av rösterna i Ekerö.

I mars 2015 uttalade kommunalrådet Reuterskiöld stolt i Mälaröarnas Nyheter: "Alliansen i Ekerö kommuns mål är att vi ska bli ledande bland Sveriges kommuner i att integrera de flyktingar vi fått i uppdrag att ta emot. Det är ett ambitiöst mål som kräver en tydlig integrationsstrategi och ett brett samarbete mellan kommunens aktörer och innevånare. Ur integrationssynpunkt är det angeläget med tillgång till, förutom bostad, arbete, goda kommunikationer, utbildning och samhällsservice."

Oktober 2016: Ekerö kommer inte att ta emot fler nyanlända

Kommunstyrelsen i Ekerö beslutade på tisdagseftermiddagen den 24 oktober 2016 att ge ordförande Adam Reuterskiöld (M) i uppdrag att meddela Migrationsverket att Ekerö inte kommer att ta emot nyanlända som anvisats till kommunen under 2017. Reuterskiöld konstaterar att det inte går att bo i bostäder som inte finns!

Kommunstyrelsen 24 oktober 2016

Ärendet om vägran att ta emot kommunplacerade med tillfällig asyl fanns inte på dagordningen. Ärendet var ett överraskningsärende för oppositionen då ärendet redovisades först vid sittande bord. Eftersom ärendet redovisas först vid sittande bord har givetvis oppositionen svårt att omedelbart föra en väl genomtänkt och saklig debatt i ärendet. Alliansens tillvägagångssätt är en väl känd teknik för att slippa debatt.

Partierna (Ö) och (L) avstod att delta i beslutet. (MP) och (S) yrkade avslag och reserverade sig. Det var (M), (KD) och (C) som drev igenom ärendet.

Vem har ansvaret för att Ekerö inte har bostäder för nyanlända

Det kommunala bostadsföretaget Ekerö Bostäder har inte byggt några hyresbostäder sedan krisåren på bostadsmarknaden i början på 1990-talet. Det senaste bostäderna som byggdes var bostäderna vid Ploglandsvägen.

Sedan läget på byggnadsmarknaden normaliserats efter krisåren föreslog styrelsen för Ekerö Bostäder att företagets bostadsbyggande skulle återupptas för att tillgodose efterfrågan och behovet av hyreslägenheter.

Dessa förslag avvisades dock av den borgerliga alliansen. I stället inriktade alliansen arbetet på att sälja ut all mark som kommunen köpt för att bl a bygga bostäder. Alliansen föreslog också att Ekerö Bostäder skulle säljas. Detta förslag avvisades av invånarna i Ekerö genom en folkomröstning år 2012. 

Reuterskiölds recept för att få fart på bostadsbyggandet

Alla är överens om att Ekerö saknar bostäder för nyanlända. Vad behöver då göras? Reuterskiölds recept är förändringar i regelverket för produktionen av bostäder. Han anser att rikspolitiken saknar förståelse för hur det ser ut i verkligenheten.

Reuterskiölds uppfattning stämmer inte med verkligheten. Andra kommuner, även moderatledda, har byggt och bygger bostäder för bl a nyanlända.

Alliansen saknar vilja att bygga hyresbostäder

Ekerö blir, som ett resultat av Alliansens politik, en kommun för människor som bor i villor och bostadsrättslägenheter. Hyresrätter är inget för Ekerö, de som vill bo i hyresrätt kan flytta till Botkyrka som Reuterskiölds företrädare Carpelan uttryckte sig i en bostadspolitiks debatt.

Och bygger man inte hyresrätter får man som bonus inga flyktingar! 

 
 

Några kommentarer

Svensk lagstiftning förutsätter att alla kommuner följer lagen. Några sanktioner när Ekerö nu gör uppror finns inte eftersom lagbrott utförda av kommuner är otänkbart enligt lagstiftaren.

Går det att lära sig av andra kommuner? Sannolikt finns det ingen kommun i Stockholms län som i dag står med tomma bostäder där personer skulle kunna flytta in. Hur löser de problemet?

Reuterskiöld säger att man vänt på alla stenar när det gäller att finna bostäder. Ekeröbloggen kommer att redovisa i ett kommande inlägg en sten som Reuterskiöld inte vänt på.

 

Redaktör Red Onsdag 26 Oktober 2016 kl 16.37


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer