och läser artikeln
"Ekerös skattebetalare får betala 10 mkr för den lagstridiga upphandlingen av Roshagen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerös skattebetalare får betala 10 mkr för den lagstridiga upphandlingen av Roshagen

Kommunalrådet Reuterskiöld svarade inte i kommunfullmäktige den 21 juni 2016 hur mycket LSS-boendet Roshagen kommer att kosta skattebetalarna.  Men Ekeröbloggen kan redovisa att kommunens lagstridiga upphandling av LSS-boendet Roshagen kostar skattebetalarna 10 mkr. Det motsvarar i stort sett kostnaden för ytterligare ett LSS-boende som Roshagen.

 

Kommunen gjorde två allvarliga fel vid upphandling av Roshagen. Respektive fel är så allvarligt att upphandlingen av företaget Arcer Sverige AB stred mot Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

, och

 säger i kommunfullmäktige att inge fel är begångna vid upphandlingen.  

 
Många frågar vad LSS-boendet Roshagen hittills har kostat och hur stor budgeten är.

Arcer Sverige AB fick uppdraget att uppföra LSS-boendet Roshagen. Arcer lämnade ett fast pris på 11 mkr. Klicka här för att se detta.

Budgeten för Roshagen var däremot 14 mkr.

Differensen mellan 14 mkr och 11 mkr beror på att det är en hel del kostnader som inte ingår i Arcers fasta pris för LSS-boendet.

Exempel på tillkommande kostnader är upphandlingskostnader, bygglovet, kontrollant, kvalitetsansvarig, byggherre, anslutning av vatten och avlopp, el etc.

År 2014
Upphandlingen gjordes i december 2014. Under 2014 kostade Roshagen 635 000 kr. Främst kostnader för upphandlingen och de dokument som där erfordrades.

År 2015
Det gjorde att budgeten för 2015 var 13,365 mkr.(14 mkr - 0,635 mkr = 13,365 mkr). Se gröna rutan till höger.

Som alla vet avfördes Arcer Sverige AB från entreprenaden då företaget saknade kompetens för uppdraget.

Kommunen har tvingats hyra in andra entreprenörer för att få bygget färdigställt. Här är det taken som görs om. Notera arbetaren på taket i bildens mitt.

Roshagen skulle vara inflyttningsklart i oktober 2015 enligt kommunens avtal med Arcer: Budgeten för 2016 var därför 0 kr.

I gröna rutan till höger framgår att kostnaden för Roshagen 2015 var 10,646 mkr.

Det gör att vid 2015 års utgång hade Roshagen kostat 0,635 mkr + 10,646 mkr = 11,281 mkr. 

År 2016
Tekniska nämnden är ansvarig för byggandet av Roshagen. Nämnden ska redovisa för kommunstyrelsen verksamhetens utfall per augusti 2016 samt ge en prognos för helåret 2016. Tabellen i ljusblå fältet till höger är hämtad från den redovisningen. 

 
Kommunen vet nu att stora delar av Roshagen måste rivas och byggas om.

Budgeten för Roshagen för hela 2016 är därför 8,084 mkr. Se tabellen till höger.

Kostnaden är 7,849 mkr t.o.m. augusti 2016. Men i september då materialet redovisas är uppskattningen att kostnaden för hela året blir 13,500 mkr.

Ovan visades att Roshagen t.o.m. år 2015 kostat kommunen 11,281 mkr.
Fastighetskontoret Investeringar 2016 (tkr)
 
Projekt        
    Budget  Utfall 2016 Prognos
    2016 jan - aug 2016
         
2324 Roshagen 8084 7849 13500

Det gör att bästa bedömning i september 2016 är att Roshagen totalt kommer att kosta 11,281 + 13,500 mkr = 24,781 mkr.

Detta är en uppskattning med mycket hög tillförlitlighet då Roshagen förväntas bli inflyttningsklart i oktober 2016 - ett år försenat.

Kommunen tecknade ett fast pris för uppförande av Roshagen på 11 mkr med Arcer Sverige AB.

Det gör att totala budgeten som var på 14 mkr är mycket tillförlitlig.

Det går därför att påstå med hög sannolikhet att kommunens lagstridiga upphandling kostar Ekerös skattebetalare 10 mkr. (24,781 mkr - 14,000 mkr = 10,781 mkr.)

Med fast pris om 11 mkr och en merkostnad om drygt 10 mkr kan man säga att kommunen har byggt Roshagen 2 gånger.

Till detta kommer en kostnad för att de personer som hade kunnat flytta in i oktober i fjol och som kan flytta in först i oktober i år. Kommunen har tvingats hyra platser i andra kommuner.


Exempel på det omfattande arbete som pågår. 

Redaktör Red Tisdag 27 September 2016 kl 19.39


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer