och läser artikeln
"Kan Reuterskiöld lösa Ekerös trafikproblem – lyssna på delar av en radiodebatt i ämnet"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Kan Reuterskiöld lösa Ekerös trafikproblem – lyssna på delar av en radiodebatt i ämnet

 I radioprogrammet "Gokväll Mälaröarna" den 22 september 2016 var det diskussion om Ekerövägen och trafiksituationen.

Deltagare var bl.a. landstingsrådet för sjötrafik Gustav Hemming (C), regionchef för Trafikverket Helena Sundberg, kommunalrådet Adam Reuterskiöld och oppositionsrådet Hanna Svensson Ekerö.

Reuterskiöld har tidigare föreslagit fler pendelbåtar men enligt Hemming finns det ingen budget för detta.

Med en båt går det bara att få en avgång från Tappström under högtrafiktid.   

Fler och tidigare avgångar som Reuterskiöld föreslår faller därför bort.

En extra avgång med befintlig pendelbåt kostar dessutom upp mot 4 mkr/år.

Byggstopp har tidigare införts i Ekerö vid svåra trafikproblem. Men byggstopp går inte att införa - enligt Reuterskiöld - då de som växer upp i Ekerö behöver någonstans att bo. (!)

Men är det till villor och till dyra bostadsrätter som våra ungdomar flyttat till de senaste 20 åren?


 

Texten är från Mälarö Tidning 19 september.
 

I radioprogrammet "Gokväll Mälaröarna" den 22 september 2016 var det diskussion om Ekerövägen och trafiksituationen.

"Gokväll Mälaröarna" är ett program som sänds i Radio Viking i samarbete med Mälaröarnas Nyheter.

Tre dagar tidigare hade Reuterskiöld i en pressrelease gett konkreta förslag att på kort sikt förbättra trafiksituationen på Ekerövägen.

Läs om bakgrunden till Reuterskiölds agerande i gröna rutan till höger.

Radio P4 har haft några inslag om trafiksituationen på Ekerövägen.

Bl.a. sände P4 två reportage den 19 september.

Reportagen pressade Alliansen. Resultatet blev att Reuterskiöld senare samma dag gick ut med en pressrelease.

Enligt pressreleasen avser Reuterskiöld att kontakta Landstinget, Trafikverket och Stockholms stad med konkreta krav/förslag för att förbättra trafiksituationen på kort sikt.

Samma dag som radioprogrammet sändes uttalade sig Reuterskiöld i Mälarö Tidning om sina konkreta förslag att förbättra trafiksituationen på kort sikt.

Reuterskiölds konkreta planer på kort sikt
De konkreta förslagen i pressreleasen var

  • fler och tidigare avgångar för pendelbåten men även nya rutter
  • bussfil Brommaplan – Nockebybron
  • en ny infartsparkering längs Bryggavägen. Vidare skulle återvinningsstationerna vid Tappström och Träkvista flyttas för att ge plats år fler parkeringsplatser.

Byggstopp
Reuterskiöld fick frågan varför kommunen inte inför byggstopp utan tvärtom planerar så att det byggs mer än någonsin.  Se ljusblå textrutan till höger om tidigare byggstopp.

Kommunen har tidigare haft byggstopp

Ekerö har under tidigare perioder haft trafikproblem.

Kommunen beslutade då om "partiellt byggstopp" i avvaktan på att trafikfrågorna löstes. När dessa frågor var lösta kunde det planerade bostadsbyggandet genomföras.

Senast detta inträffade var i samband med byggande av tredje filen på Ekerövägen då även Lindö tunnel byggdes.

Senast Ekerö Bostäder byggde hyresrätter var för nästan 25 år sedan (1992).

Då färdigställdes bostäderna vid Ploglandsvägen.

Reuterskiölds svar och enda motivering var att de som växer upp i Ekerö behöver någonstans att bo.(!?) 

En märklig motivering då det enbart byggts villor och bostadsrätter de senaste 20 åren. 

Dyra villor och bostadsrätter är knappast något som de som växer upp i Ekerö, ungdomarna, har möjlighet att flytta till.

Klicka här för att lyssna på Reuterskiöld.

Fler pendelbåtar
En fråga ställdes till Landstingsrådet Gustav Hemming om möjligheten till fler båtar.

Du kan nedan lyssna på svaret.

Svaret var på nästan 2 minuter och var ett typiskt svar från en politiker.

Sammanfattningsvis sa Hemming. Landstingets budget är begränsad och medger inte fler pendelbåtar.

Vi vill inte dra in busstrafik för Ekeröbor eller för andra delar av länet för att utöka pendelbåtstrafiken. 

Detta är ett försök, men jag är positiv till fler båtar på sikt. Går det att i dialog med Trafikverket och kanske med kommunen att hitta en lösning?

Av ekonomiska skäl drog Landstinget in ett stort antal bussar i Ekerö i januari 2016.

Med Landstingets dåliga ekonomi kan det dröja länge innan ytterligare en båt kan invigas på rutten Tappström - Klara Mälarstrand.

Klicka här för att lyssna på Landstingsrådet.

Kommentar: Att Landstingets budget är begränsad framgick tydligt i januari 2016 när Landstinget drog in busstrafik på Ekerö trots kommunens starka protester.

Klicka här för att se kommunens remissvar till SL om indragning av bussar. 

Är ekonomin för extra turer bortglömd
En extra tur med pendelbåt kostar 4 mkr/år. Se beräkning i rosa rutan till höger.

Frågan är om Landstinget vill utöka kostnaden med ca 4 mkr för ytterligare en tur från Tappström och en tur från Klara Mälarstrand.

Fler och tidigare avgångar
I radioprogrammet redovisades den internetenkät som pågår när det gäller avgång från Träkvista respektive Klara Mälarstrand för pendelbåten.

Ca 270 hade hittills svarat. Vill du delta i enkäten gå till www.firefinch.se/pendelbaten 

Marcus Åström har tagit initiativet till enkäten.

En extra avgång kostar 4 mkr/år

Rederiet får i dag 12 mkr/år för totalt tre turer från Tappström och tre turer från Klara Strand. Det blir totalt 6 enkelturer. Se tidtabellen nedan i gula fältet.

Dvs varje enkeltur kostar ca 2 mkr/år. (12 mkr/6=2 mkr)

En extra avgång från Tappström kräver även en retur från Klara Mälarstrand.

En tidigare tur som Reuterskiöld ska diskutera med Landstinget kostar alltså 4 mkr/år.

Kommentar: Detta är en något förenklad beräkning då t.ex. räntor/avskrivning m.m. är desamma oberoende av antalet avgångar.

Tidiga avgången från Tappström
34% föredrog kl 6.30 och 21% föredrog kl 6.45, Dvs 55% föreslog 6.30 - 6.45 som avgångstid för den tidiga avgången.

Sena avgången från Tappström
För den senare avgången önskade 38% kl 07.15 och 21% kl 07.30. Dagens avgång är kl 7.20 och måste därför sägas passa ca 59% (38% resp. 21% =59%)

Med avgångstid k 07.15 - 07.30 kan den tidigare avgångstiden senast vara kl 5.15 - 5.30. Dvs nästan ingen kommer att åka med den tidiga avgången. Se beräkning i gula fältet till höger.

Bussfil Brommaplan - Nockebybron
Frågan om bussfil togs upp med generaldirektören för Trafikverket. Men frågan bollades över till Stockholms stad som ansvarar för vägen Brommaplan - Nockebybron. Men ingen representant för Stockholms stad fanns närvarande.

Stockholms stad har utrett detta med bussfil flera gånger och förkastat detta då bilarna enbart får en fil att köa på mellan Brommaplan och Nockebybron.

Tidigare bedömningar är att vid vissa tillfällen kommer bilkön att sträcka sig förbi Brommaplan varvid hela Västerort korkas igen. Om Reuterskiöld lyckas övertala Stockholms stad om bussfil återstår att se.

Reuterskiöld sammanfattar
Nedan kan du lyssna när Reuterskiöld sammanfattar de åtgärder han anser kan genomföras snabbt.

Ny infartsparkering har haft låg prioritet
Trots att infartsparkeringen vid kommunhuset är fullbelagd redan kl 8 nämner Reuterskiöld att han talat med tjänstemännen först för någon vecka sedan att ge förslag på en ny infartsparkering längs Bryggavägen.

Lyssna på de kortsiktiga åtgärderna genom att klicka här. 

Två avgångar under högtrafiktid från Tappström är omöjligt
En enkel resa Tappström - Klara Mälarstrand tar 50 minuter. Sedan står pendelbåten 10 minuter för avstigning - påstigning innan båten vänder.

Exempel: Antag att nuvarande avgång 7.20 med ankomst till Klara Mälarstrand 8.10 bibehålles.

Då måste en tidigare avgång från Tappström ske 5.20. Se nedan.

Pendelbåten avgår från Tappström 5.20.

Ankommer till Klara Mälarstrand 6.10.

Avgår Klara Mälarstrand 6.20.

Ankommer till Tappström 7.10 för att avgå från Tappström 7.20

Detta visar att det inte går att få två avgångar från Tappström under högtrafiktid med en pendelbåt.

Att fler avgångar tidigare på morgonen förs fram som ett alternativ på kort sikt är svårt att förstå.

Nedan är nuvarande tidtabell.

Tidtabell Pendelbåt Tappström-Klara Mälarstrand-Tappström

Måndag-fredag      
         
Tappström  07 20 09 20 16 20
Klara Mälarstrand 08 15 10 10 17 10
         
Klara Mälarstrand 08 20 15 20 17 20
Tappström 09 10 16 10 18 10

Reuterskiöld anser att snabbaste åtgärden är  att påverka Landstinget för att få fler båtar, fler linjer, fler bussar, buss över Slagstafärjan.

För en utomstående framstår Reuterskiölds åtgärder på kort sikt mer som önsketänkande än återförsäkrade, genomarbetade åtgärder som vilar på realistisk saklig grund.

Ovan har de intressantaste delarna av Radioprogrammet kommenterats.

Vill du lyssna på hela programmet återfinns det på Facebook för Gokväll Mälaröarna   

 

Nedan är Adam Reuterskiölds pressrelease. Den publicerades den 19 september 2016.

 

 

Redaktör Red Måndag 3 Oktober 2016 kl 12.38


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer