och läser artikeln
"Mälaröhallen innehåller flera säkerhetsrisker och är inte anpassad för skolidrott"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Mälaröhallen innehåller flera säkerhetsrisker och är inte anpassad för skolidrott

Ekeröbloggen har fått flera frågor om det är sant att Mälaröhallen är stängd för skolelever. Och det är tyvärr så. Det finns nämligen en hel del säkerhetsrisker. En är t.o.m. en dödsfälla som inte åtgärdas. 

Allvarligt är att hallen inte är avpassad för läroplanen för Idrott och hälsa.

Hallen måste överbeläggas så att 8 klasser byter om samtidigt i 6 omklädningsrum. Eleverna måste därför ta in sina kläder i hallen.  

Hallen måste avgränsas delvis med bollnät till 4 salar. I två av dessa salar saknas bommar, klätterlinor, romerska ringar. Ingen sal har ribbstolar trots att det är ett flitigt använt redskap i skolgymnastiken. 

En central del i läroplanen för alla årskurser är rörelse- och olika träningsprogram till musik. Men musik i ena delen gör att den andra halvan, som är avgränsad bara av nätet, inte kan bedriva undervisning där det krävs instruktioner, teknikgenomgångar etc då allt tal dränks av musiken. Läs nedan om fler brister.


  Alla fel och säkerhetsbrister som nämns nedan var kända vid invigningen av Mälaröhallen. Det var känt vid invigningen att hallen inte kunde användas av skoleleverna. Men hallen är ett sällsynt välskött projekt sade kommundirektör Hortlund i sitt invigningstal.  
Allvarligast är säkerhetsfrågorna. Övriga brister är sådana som försvårar eller rent av förhindrar att genomföra vissa moment i ämnet Idrott och hälsa.

Handbollsmålen är i dagsläget en dödsfälla
De är av likartad typ som tidigare dödade en 8 åring i Spånga. Målet tippade och den längsgående ribban träffade åttaåringen i huvudet så svårt att han avled.

När handbollsmålen används ska de skruvas fast i golvet.
Men när de inte används förvaras de mot väggen i Mälaröhallen. Se bilden till höger.

Det gör att om en elev hänger i den tvärgående ribban kan målet välta på samma sätt som dödade 8-åringen.

Den 23 september 2016 stod handbollsmålet löst mot väggen. Det gick lätt att dra i ribban och få målet att tippa.

Det finns dock en kedja i väggen som målet kan säkras med men de som använder målet har inte tagit sig tid att säkra målet genom att fästa kedjan.

Se avskräckande exempel till höger. 

Detta är ett exempel, från 24 september, hur ett handbollsmål förvarades.

Bilden är tagen uppifrån för att visa att det inte finns något som fäster målet mot väggen.

Om elever leker med målet - t.ex. hänger i ribban - kan lätt en olycka hända - kanske inte en dödsolycka som i Spånga - men kanske en nog så allvarlig olycka.

Det är svårt för en gymnastiklärare att alltid ha uppsikt över eleverna. Läraren kanske lämnar eleverna utan uppsikt för att gå till ett förråd för att hämta redskap.

Vem som ansvarar för riskanalys och har ansvar för säkerheten i Mälaröhallen är oklart.  

Trampolinen har använts på ett otillbörligt och farligt sätt  när hallen hyrts för andra ändamål.

Det som kallas trampolin i Mälaröhallen är en stor studsmatta 3x4 m nedsänkt i golvet. Se bilden nedan. Bilden är inte från Mälaröhallen.

Att hoppa i trampolinen roar de flesta. Det gör att många barn kan hoppa och göra volter samtidigt om inte en lärare/tränare ansvarar för trampolinens användning.

Krav har ställts att trampolinen måste kunna låsas eller spärras av för att förhindra olyckor. 

Dålig kontroll vilka som vistas i hallen
Dörrarna från omklädningsrummen in i hallen går inte att låsa. Obehöriga kan därför ta sig in och hoppa under dagen. Under kvällsträningar och helgaktiviteter är det hela tiden barn som hoppar på trampolinen! 

Enligt - icke bekräftad uppgift - har ett antal ungdomar lagt ut bilder på Internet på våghalsig otillbörlig användning av trampolinen i Mälaröhallen.

Golvet skadas
Den utdragbara läktaren är så tung att den skadar golvet när den dras ut. Lösningen är att lägga ut ett extra golv ovanpå det ordinarie golvet innan läktaren ska dras ut. Men det går bra. Det är bara en fråga om extra arbete samt förvaringsplats för det extra golvet. Se bild i gula rutan till höger.


Detta är teleskopläktaren i Mälaröhallen. Läktaren har 468 sittplatser på plastsitsar.

Som framgår ligger det ett extra golv under läktaren. Och det fungerar bra. Det är bara en fråga om lite mer arbete när läktaren ska användas samt förvaringsplats för det extra golvet.

Men läktaren i sig är en säkerhetsrisk

Men allvarligast är säkerhetsfrågorna. Vid t.ex. bollspel kan bollar rulla in under läktaren och barn kan krypa in under läktaren för att hämta bollen. Men barn kan även, vid bristande uppsikt, krypa in under läktaren. Läktaren har vassa kanter som kan skada barnen.

Hallen överbeläggs - undervisningen försvåras
Hallen används av äldre elever från Träkvista skola, elever i årskurs 4 - 6 från Sanduddens skola samt Ekebyhovskolans elever. 

Det gör att det är brist på tider och 4 klasser måste använda hallen samtidigt.

För få omklädningsrum
Det finns enbart 6 omklädningsrum. Men hallen används av 4 klasser samtidigt. Dvs det är 4 klasser som klär av sig och fyra klasser som klär på sig ungefär samtidigt. Och klasserna kan vara 30 elever.

De äldre eleverna får ta med sig sina kläder in i hallen men det fungerar inte med lågstadiebarn som har svårt att hålla reda på kläderna även om de ligger på bänken i omklädningsrummet!

Sannolikt fanns inga tankar vid projekteringen att det skulle vara flera klasser samtidigt i vissa omklädningsrum. 

Hallen ej avpassad för 4 samtidiga grupper
Hallen har enbart en längsgående vikvägg som kan dela upp hallen i två halvor.

Lösningen är att respektive halva delas av via ett nät upp till taket där nedre delen är ogenomskinlig. Dvs väggen ger ingen ljudisoleringen och ljud sprids obehindrat mellan de två halvorna 

Och det är ett stort problem. En central del i läroplanen för alla årskurser är rörelse- och olika träningsprogram till musik.

Mälaröhallen måste överbeläggas - 8 klasser samtidigt i 6 omklädningsrum 

Det är bristfälliga gymnastiksalar i flera av kommunens skolor. Det gör att 4 klasser samtidigt måste ha gymnastik i Mälaröhallen.

Det innebär att 8 klasser vistas i omklädningsrummen samtidigt.

Det är nämligen 4 klasser som byter om för att ha gymnastik och 4 klasser byter om efter sin gymnastik. Och klasserna kan vara på 30 elever.

Men det finns bara 6 omklädningsrum.

Om eleverna i ena halvan har rörelse och träningsprogram till musik kan den andra halvan, som är avgränsad bara av nätet, inte bedriva undervisning där det krävs instruktioner, teknikgenomgångar etc då allt tal dränks av musiken.  

Och i Idrott och Hälsa ingår även många teoretiska kunskapskrav. Om en lärare förberett en sådan lektion och finner att läraren på "andra sidan nätet" har planerat en lektion som kräver musik uppstår problem.

Nätet en säkerhetsrisk
Om eleverna springer in i den icke genomskinliga delen av nätet kan de skada sig för de ser inte vad som finns på andra sidan. När läraren ska hämta material måste läraren passera och störa den andra delen av salen om det är där förrådet är.

Ljuddämpande textila avskiljare finns men kommunen köpte kanske av kostnadsskäl bara ett bollnät med insynsskydd. 

Ribbstolar saknas helt i Mälaröhallen trots att ribbstolar används i skolgymnastiken i samband med olika gymnastikövningar. 

Hela upplägget i hallen är anpassat för elitgymnastik och föreningsidrott som innebandy, basket och badminton.

Grundutrustning saknas för skolgymnastiken
Ribbstolar saknas helt trots att de används i skolgymnastiken i samband med olika gymnastikövningar. 

Bristen på redskap försvårar undervisningen
I en halva finns enbart 1 bom(enkel), en linsektion och 2 romerska ringar. Se bild till höger om du inte vet vad en linsektion är.

Med en klass om 30 elever hinner inte ens alla elever pröva på de romerska ringarna.

Det blir ineffektivt och väntetider med få redskap. 

Och i två av de fyra salarna finns inget alls av dessa redskap!

Detta är exempel på en linsektion.

I TVÅ av de FYRA salarna saknas linsektion, bommar och romerska ringar.

Och detta i en idrottshall som kostat 80 mkr! 

I den sista fjärdedelen finns 3 bommar, 1 linsektion och 2 romerska ringar.

Men de är monterade så att det INTE går att utföra de övningar som skolverket ger exempel på i sina filmer "Bedömningsstöd i Idrott och Hälsa" Bommarna är enkla inte dubbla. Med dubbla bommar kan svårigheten på en balansbana varieras. 

Det kan nämnas att i Tappströmsskolans gymnastiksal som är utrustad för skolgymnastik finns 8 bommar (varav 4 dubbla) 4 linsektioner 8 romerska ringar, en hel vägg med ribbstolar, ca 24st)

Väggarna får inte utnyttjas - det påverkar undervisningen
Enligt beslut får inget monteras på någon vägg. Det gör att det inte ens får finnas en White-boardtavla i hallen.

Läroplanen för Idrott och Hälsa förutsätter teorigenomgångar där en tavla behövs. T.ex. hur fysisk träning påverkar kroppen, sambandet kost, hälsa och motion osv. Men även genomgångar där olika regler i lagsporter gås igenom, taktik diskuteras.

Idrottshallen ska styras av avancerad elektronik från en Ipad.

Via Ipaden ska man kunna styra ned basketkorgarna från taket, höja och sänka hoppbäddar, reglera temperatur etc.

Problemet hittills är att ingen Ipad med tillhörande program  levererats. 

Allt måste ske utan stöd av att läraren ritar och berättar i anslutning till en White-boardtavla.

Den officiella motiveringen till detta är att en tavla på väggen förstör ljudbilden i hallen. ( ?!)

Rimligt hade varit att en så modern och stor hall utrustats med en teorisal med smart-board i anslutning till salen.

Det finns nedslagsbäddar som ska användas när eleverna gör kullerbytta, hopp och andra lekar. Nedslagsbäddarna förvaras på vagnar i förråd.

Men vagnarna är för stora och tunga för att handskas av en gymnastiklärare och elever i de lägre årskurserna.

Nedslagsbäddarna är så tunga att om en gymnastiklärare drar ned bädden från en vagn orkar inte läraren att lyfta upp bädden tillbaka på vagnen. Se en nedslagsbädd på bilden till höger.

Detta är en bild som visar vad en nedslagsbädd är för något.

Redaktör Red Torsdag 22 September 2016 kl 14.26


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer