och läser artikeln
"När Radio P4 griper in blir det fart på kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) i Ekerö"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

När Radio P4 griper in blir det fart på kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M) i Ekerö

Radio P4 har haft 2 reportage om den ohållbara trafiksituationen för Ekerös pendlare. Du kan lyssna på båda reportagen här på Ekeröbloggen.
Radio P4 har avrundat reportagen med en telefonintervju med Adam Reuterskiöld (M). 
Nedan kan du lyssna på intervjun. Men även läsa en pressrelease där Reuterskiöld redovisar några förslag för ökad framkomlighet på Ekerövägen. Förslagen ska diskuteras med Landstingsrådet Kristoffer Thomsons, Trafikförvaltningen och Stockholms stad. 

 

Vi börjar med att publicera den pressrelease som skickats ut och som du kan läsa nedan. Tre förslag presenteras för ökad framkomlighet på Ekerövägen.

Förslag 1 och 2 riktas till Landstinget och Stockholms stad
Fler och tidigare avgångar för pendelbåten men även nya rutter.
Kommentar: Detta kräver fler pendelbåtar. SL betalar 12 mkr per år för driften av nuvarande pendelbåt. Senast 11 januari 2016 drog SL in bussturer av besparingsskäl. Kommunens kraftfulla protester mot neddragningen hjälpte inte. Finansieringen av fler båtar till en kostnad av 25 - 40 mkr (?) blir därför ett problem. 

Bussfil Brommaplan - Nockebybron.
Kommentar: Stockholms stad har utrett detta flera gånger och förkastat detta då bilarna enbart får en fil att köa på. Tidigare bedömningar är att vid vissa tillfällen kommer bilkön att sträcka sig förbi Brommaplan varvid hela Västerort korkas igen.

Förslag 3 riktas till kommunen
Återvinningsstationerna vid Tappström och Träkvista flyttas för att ge fler parkeringsplatser. En ny infartsparkering görs öster om Ekerö centrum.

Bortglömt däremot är att buss över Slagstafärjan har utretts att befunnits vara samhällsekonomiskt lönsam. Start ska ske så snart som möjligt. Men kommunen måste först bygga om färjelägenas klaffar. Klicka här för att läsa detta i en rapport utarbetad av Landstingets Trafikförvaltning daterad 2016-08-18.  

 

 
 

Radio P4 har gjort en telefonintervju med Adam Reuterskiöld (M). Där berättar han att han ska kalla till möte med Landstinget och Stockholms stad.

 

Redaktör Red Tisdag 20 September 2016 kl 22.15


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer