och läser artikeln
"Radio P4 har även uppmärksammat Ekerös båtpendel i ett reportage"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Radio P4 har även uppmärksammat Ekerös båtpendel i ett reportage

Radio P4 har i ett reportage den 19 september uppmärksammat pendelbåten och hur båten påverkar trafiksituationen för Ekerö pendlare. Du kan nedan lyssna till reportaget. I ett tidigare reportage samma dag uppmärksammade Radio P4 Facebookgruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen".

Texten nedan är från Radio P4

Köerna ringlar långa in och ut till snabbväxande Ekerö. Nu kan en lösning ha lanserats: en pendelbåt i SL:s regi.

Ekerövägen har blivit en trafikinfarkt och P4 Stockholm kunde på måndagsmorgonen berätta om de många Ekeröbor som kräver ett snabbare sätt att ta sig till och från Ekerö.

Sedan i augusti finns ett alternativ som skulle kunna minska köerna: en pendelbåt i SL:s regi mellan Ekerö och Klara Mälarstrand.

- Det verkar gå väldigt bra. Jag har själv åkt båt vid två tillfällen. Då ser man att på den tidiga avgången är det väldigt mycket folk som åker, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd.

Pendelbåten mellan Ekerö och Klara Mälarstrand har varit uppskattad. De första två veckorna åkte nära 5 000 personer och 350 cyklar med båten.

Men det finns de som tycker att mer behöver göras för att båten på allvar ska locka folk att lämna bilen hemma och därmed minska köerna. Tidtabellen är ett bekymmer, menar Ulf Ekbrant som är grundare av Facebookgruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen".

- Tyvärr är den inte riktigt anpassad till normala arbetstider. Den första går tjugo över sju och den sista tillbaks till Ekerö går tjugo över fem. Det tar 50 minuter i bästa fall. Och du hinner inte med en åtta timmars arbetsdag om du inte jobbar i Stadshuset i princip, säger han.

Båtlinjen kommer att provköras i två år. Enligt landstingsråd Gustav Hemming kan vissa förändringar i tidtabellen göras redan i december.

- Det här kommer vi att studera noggrant fram till i december. Då kommer vi att revidera tidtabellerna för att se om de behöver förskjutas i tid. 

- Långsiktigt tror jag att det bör finnas förutsättningar att bygga ut den här trafiken. Det är klart att om det blir ett populärt transportslag så tycker jag är det är ganska logiskt att Ekerö har tätare trafik, säger Gustav Hemming.

Reportaget är ca en och en halv minut.

Syftet med båten är att avlasta Ekerövägen från biltrafik.

Det gör att tidtabellen måste vara utformad så att den attraherar de bilister som i dag bilpendlar till Stockholm.

Det finns 2 avgångar från Tappström på förmiddagen.

Och det är det bara avgången 7.20 med ankomst 8.10 som passar pendlarna.

Avgången 9.20 med ankomst 10.10 kan användas av få arbetspendlare.

Då resan mellan Tappström och Klara Mälarstrand tar 50 minuter är det svårt att med en båt få två tänkbara attraktiva ankomsttider till Klara Mälarstrand.

Svårt att göra en attraktiv tidtabell
Antag att pendlarna vill vara på arbetet senast  kl 09.00. Och att de därför vill komma till Klara Mälarstrand kl  8.30. Det innebär att båten måste avgå 7.40 från Tappström.

Men ska det finnas en tidigare möjlig avgång från Tappström kan det bli senast 5.40 med ankomst kl 6.30 till Klara Mälarstrand. Båten vänder 6.40 och kommer till Tappström kl 7.30 och avgår från Tappström kl 7.40 och kommer till Klara Mälarstrand 8.30.

Men knappast någon lär åka med båten kl 5.40. Och senareläggs avgången 5.40 så senareläggs samtidigt ankomsttiden 8.30 till Klara Mälarstrand.

Som framgår går det inte att få två attraktiva avgångstider från Tappström med en båt.

Det återstår att se hur tidtabellen kommer att justeras i december.

 

 

 

Redaktör Red Tisdag 20 September 2016 kl 09.16


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer