och läser artikeln
"Radio P4 har gjort ett reportage med rubriken "De har fått nog av köerna på Ekerövägen""

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Radio P4 har gjort ett reportage med rubriken "De har fått nog av köerna på Ekerövägen"

Radio P4 har i ett reportage uppmärksammat Facebookgruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen nu!" Du kan nedan ta del av reportaget och lyssna på inslaget från Radio P4 som sändes den 19 september 2016.


Nedanstående text är hämtad från hemsidan för Radio P4.

I en snabbt växande grupp på Facebook kräver boende på Mälaröarna ett snabbare sätt att ta sig till och från Ekerö.

Redan i en rapport från 2013 konstaterar Trafikverket att Ekerövägen är byggd för långt färre bilar än de som i dag köar över broarna. Befolkningen i Ekerö kommun växer och förväntas fortsätta växa även i framtiden.

Två och ett halvt tusen Ekeröbor är med i Facebookgruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen". Köer som enligt grundaren Ulf Ekbrant skapar stora problem i vardagen.

- Att komma för sent till förskolan och veta om att förskolelärarna sitter där. Och oftast inte bara med ett barn utan med flera eftersom vi var många som var försenade, det är jobbigt, säger han.

Nu planerar Trafikverket för att bygga om Ekerövägen. Vägen och broarna föreslås breddas med ett körfält som under rusningstid enbart ska trafikeras av bussar. Syftet är att det ska bli mer lockande att åka kollektivt och att fler därmed ska lämna bilen hemma.

- I dag får ju bussen samsas med bilarna i ett och samma körfält. Det gör att det inte är särskilt attraktivt att åka buss, säger Karin Stadler, projektledare på Trafikverket.

Men även om allt går i lås kommer inte ombyggnationen börja förrän tidigast under våren 2017.


Såvitt Ekeröbloggen känner till är senaste kända uppgifter om ut- och inpendling till Ekerö kommun från 2013.
 • Inpendling 3 451
 • Utpendling 8 320

Källa: Länsstyrelsen Stockholm 

Inslaget är ca 1 minut 40 sekunder.

Vad som inte tydligt kommer fram i reportaget är att tillkomsten av fjärde filen inte ger någon egentlig lättnad för bilisterna.

Köerna till Brommaplan
Köerna på morgonen påverkas inte av fjärde filen. Här kommer köerna bara att bli alltmer besvärande.

Köerna från Brommaplan
Det som händer via fjärde filen är att bussarna inte blandas med bilarna på eftermiddagarna utan får en egen fil efter vägkorsningen före Nockebybron.

Samtidigt ökar dock trafiken via nybyggnation i Ekerö. Men bortfallet av bussarna från bilfilen kompenserar inte den trafikökning. som sker via nybyggnation.

Nedan, i gula rutan, är en förteckning på kända planer på nybyggnation under de kommande 10 till 15 åren.

Givetvis kommer inte allt att byggas på en gång. En del kanske inte blir av och annat kommer istället som inte är känt idag.

Men bara en liten ökning av biltrafiken kommer att ge avsevärd förlängning av köerna på morgonen och eftermiddagarna.

Den kraftiga planerade exploateringen av Brommaplan och den olösta trafikplaneringen i Ekerö centrum kommer dessutom att ytterligare öka på problemen.

Tydligen är taktiken att det ska bli så besvärligt för bilisterna att de ska tvingas åka kollektivt.

 

Nybyggnadsprojekt bostäder

 • Ekerö tätort 635 lägenheter
 • Ekerö tätort 200 småhus
 • Stenhamra 140 lägenheter
 • Skå 80 lägenheter
 • Lovö 10 småhus
 • Ekerö glesbygd 50 småhus
 • Munsö/Adelsö 20 småhus
 • Färentuna 35 småhus
 • Stenhamra 70 småhus
 • Skå 60 småhus 

Redaktör Red Måndag 19 September 2016 kl 15.41


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer