och läser artikeln
"Ekerö Bostäders arroganta beteende retar upp hyresgäster i Gustavalund"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö Bostäders arroganta beteende retar upp hyresgäster i Gustavalund

Fredagen den 16 september 2016 delade Ekerö bostäder ut ett flygblad till hyresgästerna i Gustavalund. Innehållet var att det enda soprum som nås av en person med rullator stängs måndagen den 19 september.  Det alternativ som finns för personer med rullator eller andra funktionshinder att nå något av de återstående 2 soprummen är att korsa Bryggavägen 2 eller 4 gånger där det saknas övergångsställe.

Fredagen den 16 september efter kl 18 delade Ekerö Bostäder ut ett informationsblad att ett av de tre soprummen vid Gustavalund stängs från måndag den 19 september.

De två återstående soprummen kan inte besökas av en person som har rullator.

De personer som har rullator och berörs av beslutet fick alltså två dagar på sig att begrunda vad beslutet innebär för dem. Ska grannar bära bort deras sopar? Eller ska släktingar komma och hjälpa till med sophanteringen?

Klicka här för att läsa informationsbladet. (Texten är bara på 6 rader.)

Tomma ord av Ekerö Bostäder
Berörda personer hade dagen innan - 15 september - fått Ekerö Bostäders Nyhetsblad nummer 4.

Där står CITAT "Vi jobbar med att skapa dialog och relation till våra hyresgäster. Vi bygger en organisation för att underlätta kommunikation... Vår nya organisation medför att vi är närmare och att vi är noggrannare i vår skötsel och förvaltning. Hela organisationen drivs av att ge bra service till våra hyresgäster...".

Varför kan inte de två återstående soprummen besökas av de som har rullator? 

Det är den vita byggnaden som är soprummet.

Detta är det enda soprum som är åtkomlig för en person som har rullator. Och det stängs den 19 september.

Återstående soprum har enbart ingång från Bryggavägen
 Se bild högst upp i högra spalten på det enda soprum som kan besökas av en person med rullator och som nu stängs.

De två soprum som kvarstår är två soprum vars ingångar vetter mot Bryggavägen.

Området Gustavalund ligger ca 1 - 1,5 meter över Bryggavägen.

Ett sätt att sig till soprummets ingång är att gå nedför en grusad slänt. Du kan se en av dessa slänter på bilden till höger.

Men slänten kan inte användas av de som har en rullator. Det är även tveksamt om slänten ens kan användas vintertid då det saknas ledstång.

De som inte kan gå i slänterna måste gå längs Bryggavägen för att komma till soprummets ingång.

För att göra detta måste man först nå Bryggavägen via någon av de två bilinfarterna till området. Men båda soprummen ligger ca 100 m från närmaste bilinfart

De två soprummen som återstår har ingång enbart från Bryggavägen. Ingången är metall dörren som syns på huset till höger. För att komma till soprummet måste man gå i en brant slänt som finns på vardera sidan av soprummen. Nedan är en närbild på slänten.

I bildens vänstra kant ser du en del av soprummet - den bruna byggnaden.

Vid kurvan - vid vägens slut på bilden - är infarten till Gustavalund.

Det är uppskattningsvis 100 m eller längre från bilinfarten till Gustavalund och till soprummet.

Det är olagligt att gå längs vägens vänstra sida på bilden till soprummet. Den sidan saknar trottoar och på motsatta sidan finns en separat gång och cykelväg.

Vid bilinfarten - längst bort i bild - finns ett övergångsställe till gång- och cykelvägen.

Efter att ha gått på gångvägen till jämnhöjd med soprummet på bilden måste man korsa Bryggavägen. Men som det framgår finns det inget övergångsställe.

Bryggavägen har tät trafik med lastbilar, bussar, bilar. Att korsa Bryggavägen med en rullator där det saknas övergångsställe är förenat med stor risk.

Efter att ha korsat vägen måste man korsa vägen en gång till för att komma tillbaka till gång- och cykelvägen efter att ha lämnat soporna

Detta är en närbild på slänten som syns på bilden ovan.

Även om det inte är vinter och halka kan det vara vissa problem att med en rullator att gå upp och ned i slänten.


Det alternativ som finns om man inte kan/vill korsa Bryggavägen för att gå på gång- och cykelbanan är att gå till soprummens ingångar på den sida av Bryggavägen där det saknas gång- och cykelbana.

Bortsett från att det är olagligt är den sidan av vägen inte anpassad för en rullator. Och här färdas lastbilar, bussar och ett stort antal bilar.

Du har nu läst om tillgängligheten för det ena soprummet. I ljusblå rutan till höger beskrivs tillgängligheten till det andra soprummet. Och den är sämre. Här måste man korsa Bryggavägen 4 gånger där det saknas övergångsställe.

Självklart är det otillständigt att på en fredag efter kl 18 informera via flygblad att om två dagar stängs det enda soprum som kan nås av den som har rullator.

Hela ärendet visar att det finns stora brister i Ekerö Bostäders ledningskultur. Det går inte att på torsdag dela ut ett nyhetsblad där det står att 

Vi jobbar med att skapa dialog och relation till våra hyresgäster. Vi bygger en organisation för att underlätta kommunikation... Hela organisationen drivs av att ge bra service till våra hyresgäster...".

och dagen därpå utan dialog ge ett brutalt besked till funktionshindrade.

Ovan visades ett av soprummet. På denna bild visas det andra soprummet. Det ligger bakom den grå metalldörren.

Vid bilinfarten som är längre bort i bilden finns inget övergångsställe till gång- och cykelbanan. Och att gå på den sida av vägen som saknar gång- och cykelbana är olagligt. För att besöka detta soprum krävs därför att man korsar Bryggavägen 2 gånger där det saknas övergångsställe samt 2 gånger till när man går hem.

De grusade slänterna syns inte. Men man ser höjdskillnaden som ska övervinnas och att det därför är branta grusade slänter på vardera sidan av byggnaden.


  Beslutet att stänga soprummet beror på att det finns en förskola i området. Men stängningen får givetvis inte innebära att boende med rullator, rullstol inte kan lämna sina sopor.
 

Redaktör Red Söndag 18 September 2016 kl 10.02


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer