och läser artikeln
"Är lösningen på Ekerös trafikkaos det som Reuterskiöld redovisar i en insändare"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Är lösningen på Ekerös trafikkaos det som Reuterskiöld redovisar i en insändare

Reuterskiöld har redan glömt att landstinget så sent som i januari 2016 gjorde kraftiga nedskärningar i 133 busslinjer och 12 linjer lades ned helt.

Det gav en besparing på ca 100 mkr. 

Och båtpendeln Ulvsunda/Solna Strand - Södersjukhuset där Trafiknämnden redan beslutat om allmän trafikplikt har ännu inte kommit till stånd.

I radiodebatten i Radio Viking den 22 september fick Reuterskiöld veta att landstingets budget inte medger fler pendelbåtar.

Trots detta skriver Reuterskiöld i en insändare 14 dagar senare (4 oktober) att han ska tala med trafiklandstingsrådet Tamsons om fler rutter och fler tidigare avgångar. Men det kräver fler pendelbåtar á 12 - 15 mkr/år.
Och insändaren innehåller fler märkliga påståenden.


 

Det är under nivån för ett kommunalråd att som Reuterskiöld, i en insändare 4 oktober i Mälaröarnas Nyheter, ge sken av att det är realistiskt att Landstinget anskaffar fler pendelbåtar på kort sikt.

Reuterskiöld deltog 22 september i radioprogrammet Gokväll Ekerö i Radio Viking. Programmet ägnade nästan en timme åt trafiksituationen på Ekerövägen. En av deltagarna var Gustav Hemming (C), Landstingsråd för sjötrafik. Han sa att landstingets budget är begränsad och medger inte fler pendelbåtar.

Rubrik på insändaren - Vi tar initiativ till samarbete och trafiklösningar
Trots detta skriver Reuterskiöld en insändare 14 dagar senare (4 oktober 2016) att han ska föreslå "att Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons anpassar pendelbåtens tidtabell till pendlarnas arbetstider, att den går med fler turer och åker fler rutter."

 Men detta kräver fler pendelbåtar.

Stor neddragning i busstrafiken
Som alla vet gjorde Landstinget i januari 2016 kraftiga nedskärningar i 133 busslinjer och 12 linjer lades ned helt. Det gav en besparing på ca 100 mkr.

Och båtpendeln Ulvsunda/Solna Strand - Södersjukhuset där Trafiknämnden beslutat om allmän trafikplikt har ännu inte kommit till stånd.

Inget politiskt stöd i Trafiknämnden för fler pendelbåtar

Det är naturligt att Hemming, landstingsrådet för sjötrafik, anser att det inte är politiskt gångbart att hyra in fler pendelbåtar á 12 - 15 mkr per styck och år.  

  • Reuterskiöld ska veta, och kan inte säga att han inte vet, att fler rutter kräver fler pendelbåtar.
  • Reuterskiöld ska veta, och kan inte säga att han inte vet, att fler turer i högtrafiktid kräver fler båtar.

När insändaren publicerades hade Reuterskiöld haft 14 dagar på sig att slå ett telefonsamtal till landstingsråden Tamsons (M) och Hemming (C) för att informellt diskutera möjligheten för fler pendelbåtar. Men det har han tydligen inte gjort.

Trafiklandstingsrådet, Tamsons (M), kommer till Gokväll Ekerö på Radio Viking torsdagen ca 13 oktober. Då om inte förr får vi veta vad Reuterskiölds samtal ledde till.

Kommentar: Kolla programtablån. Dagen när landstingsrådet Tamsons deltar kan ändras.

Bussfil Brommaplan - Nockebybron
Reuterskiöld nämner även i insändaren att han ska tala med Stockholms finansborgarråd Wanngård (S) att införa en bussfil Brommaplan - Nockebybron.

Om det finns någon handlingskraft hos Reuterskiöld och Alliansen har sådana diskussioner redan förts de senaste åren med ansvarigt borgarråd i Stockholm.

Beskedet vid dessa tillfällen måste ha varit samma som Stockholms stads trafikkontor gav i det nummer av Mälaröarnas Nyheter där Reuterskiöld insändare publicerades. (4 oktober 2016)

Enligt Stockholms stads trafikkontor går det inte att ha en bussfil Brommaplan - Nockebybron. Klicka här för att läsa trafikkontorets motivering till detta.

Flyttning av återvinningsstationer
Det enda i insändaren som ev kommer att genomföras inom rimlig tid (2017?) är flyttning av återvinningsstationerna på infartsparkeringarna vid kommunhuset och Träkvistavallen. 

Den flyttningen borde ha gjorts för flera år sedan då infartsparkeringen vid kommunhuset enligt uppgift är full redan före kl 8 på morgonen.

Men alla håller inte med om detta. Citat från Mälarö tidning maj 2016: "Att infartsparkeringen skulle vara underdimensionerad och ofta bli full håller inte Jonas Orring med om. Mig veterligen har den aldrig varit full..."
Jonas Orring är teknik- och exploateringschef på Ekerö kommun.

Ny infartsparkering
Nu föreslår Reuterskiöld en infartsparkering öster om Ekerö centrum.

Bryggavägen
Mitt emot Alverbäcks tulpanodling äger kommunen mark. Där har Stadsarkitektkontoret fått uppdrag att utreda om marken är lämplig för en ny skola för ca 500 elever. Den marken kan ev avsättas tills vidare för infartsparkering. Tyvärr är avståndet - ca 1 km - väl långt för att gå till busshållplatserna vid Ekerö centrum. Klicka här om du vill se en karta med platsen markerad.

Tegelbruksvägen
Även längs Tegelbruksvägen, som ligger närmare busshållplatserna, är det tänkbart att anlägga en infartsparkering. Enligt uppgift har kommunen  här ansökt om bygglov för en P-plats.

Tidig och sen avgångstid för pendelbåten från Tappström
Till höger nedan visas det slutgiltiga resultatet av de önskemål resenärerna har på en tidig och sen avgång med pendelbåten från Tappström. 

 

Tidig avgång
Som framgår av bilden till höger önskar 54,4% en tidig avgång kl 6.30 - 6.45. (= de gröna och ljusbruna färgfälten.)

Sen avgång
Här önskar 58% avgång  kl 7.15 - 7.30. (=blå och ljusröda färgfälten.)

Tyvärr kan dessa avgångar inte ske med en pendelbåt.

Sker den sena avgången 7.15 måste den tidiga avgången vara 5,15.

Det beror på att båtresan tar två timmar tur och retur.

Dvs vid avgång från Tappström kl 5.15 är pendelbåten åter i Tappström för avfärd kl 7.15. Det ger ankomst till Klara Mälarstrand 8.10.

Kan de senare resenärerna tänka sig ankomma Klara Mälarstrand 8.40 i st.f. 8.10 kan den tidiga avgången ske 5.45.

Men få kan tänka sig åka med pendelbåten 5.45.

Vid den tidpunkten går det fortare till stan med buss och tunnelbana eller med bil.

Som framgår går det bara att ha en avgångstid från Tappström under högtrafiktid.

Men det är lätt för Reuterskiöld att säga i en insändare att han ska tala med landstingsrådet Tamsons att Tamsons ska anpassa tidtabellen till pendlarnas arbetstider.

Reuterskiöld ska veta, och kan inte säga att han inte vet, att fler turer i högtrafiktid kräver fler båtar. 

 
 

Enligt kommunen hanterar kommunen trafikfrågor på ett mycket bra sätt
Trafiksituationen på Ekerövägen har enligt kommunen skötts på ett mycket bra sätt de senaste 10 åren.

Detta framgår av nedanstående ord hämtade från dokumentet Dnr KS14/226-509 daterat 30 maj 2015.

Enligt Kommunledningskontorets uppfattning, har Kommunstyrelsen hanterat framkomlighets-, tillgänglighets- och trafiksäkerhetsfrågor, på ett sätt som kan förväntas - mot bakgrund av formuleringar i Ekerö kommuns översiktsplan och strategisk inriktning inom ramen för utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik, under de senaste tio åren.

Ovanstående text uppfattar många läsare som ordbajseri och självskryt utan substans.

Men det är ändock en beskrivning av kommunen själv, hur väl trafikfrågorna, enligt kommunen har hanterats de senaste 10 åren.

 

Redaktör Red Fredag 7 Oktober 2016 kl 11.44


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer