och läser artikeln
"Första spadtaget för nya bostäder på 25 år för Ekerö Bostäder"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Första spadtaget för nya bostäder på 25 år för Ekerö Bostäder

Det första spadtaget för bebyggelsen vid Clas Horns väg i anslutning till Ekerö Bostäders lägenheter vid Wrangels väg togs den 8 september 2016. I spaden höll bl a Ingemar Hertz (M), ordförande i styrelsen för Ekerö Bostäder.

Spadtaget togs för 185 lägenheter. Ekerö Bostäder ska bygga 65 av dessa, AB Borätt ca 120 lägenheter.

Hertz har varit ordförande i styrelsen för Ekerö Bostäder sedan år 2003. Under dessa 13 år har Ekerö Bostäder inte byggt några lägenheter.

Kommunalrådet Peter Carpelan (M) och Ingemar Hertz, tillika ordförande för Moderaterna i Ekerö, inriktade sitt arbete på att sälja Ekerö Bostäder istället för att bygga lägenheter.

Men invånarna i Ekerö sade med stor majoritet nej i en folkomröstning år 2012 till den moderatstyrda Alliansens förslag att sälja Ekerö Bostäder.

Nu vill Hertz visa lite initiativkraft genom att bygga 65 lägenheter i anslutning till Ekerö Bostäders lägenheter vid Wrangels väg. Ett projekt som ursprungligen presenterades för mer än 25 år sedan.


 

Bilden nedan är från kommunens hemsida och visar första spadtaget.

"Första spadtaget"
Arbetet med bebyggelsen vid Clas Horns väg i anslutning till Ekerö Bostäders lägenheter vid Wrangels väg har pågått sedan ett par månader. Men "Första spadtaget" togs först den 8 september 2016.

Från kommunens sida höll kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld och ordföranden i Ekerö Bostäder Ingemar Hertz i spaden. Sammanlagt ska 185 lägenheter byggas, varav 65 i Ekerö Bostäders regi.

Byggstarten av projektet gällde produktionen av Borätts lägenheter. Dessa lägenheter är, som framgår av namnet, bostadsrättslägenheter. Ekerö Bostäders lägenheter, som börjar byggas år 2017 (?) är hyreslägenheter.

Ekerö Bostäders bostadsproduktion: Byggstopp sedan år 1992
Ekerö Bostäder har inte byggt några lägenheter sedan 1992 då bostäderna vid Ploglandsvägen färdigställdes. Bostadsproduktionen minskade kraftigt i Ekerö och i landet i övrigt beroende på den allmänna krisen i ekonomin och omläggningen av bostadspolitiken. Krisen drabbade Ekerö särskilt hårt eftersom en stor del av bostadsproduktionen skett under krisåren.

Nya tag år 2002
Sedan krisen övervunnits och ekonomin för Ekerö Bostäder stabiliserats utredde styrelsen för Ekerö Bostäder förutsättningarna för bostadsbyggandet i Ekerö.

Slutsatsen av arbetet var att förutsättningarna förbättrats i Ekerö liksom i landet i övrigt. Styrelsen föreslog därför en diskussion mellan kommunstyrelsen och Ekerö Bostäder styrelse om hur behovet av och efterfrågan på hyresrätter i Ekerö skulle tillgodoses.

Den moderatstyrda Alliansens reaktion
Någon diskussion genomfördes dock inte. Reaktionen från främst Moderaternas sida blev att de politiker som arbetat aktivt för att Ekerö skulle leva upp till sitt uppdrag att främja bostadsförsörjningen inte omvaldes till styrelsen för Ekerö Bostäder vid valet 2002.

Den moderatstyrda Alliansens bostadspolitik i Ekerö
Politiken kan sammanfattas i följande punkter

  • Bostadsefterfrågan ska tillgodoses inom ramen för en fri marknadsekonomi
  • Kommunen ska inte äga bostadsföretag, Ekerö Bostäder ska säljas
  • Mark som kommunen köpt för att bl a bygga bostäder ska säljas och har sålts
  • Vill man bo i hyreslägenheter rekommenderas de som finns i t ex Botkyrka
  • Sedan invånarna i Ekerö i folkomröstningen 2012 sagt nej till en försäljning av Ekerö Bostäder har alliansen på olika sätt undergrävt Ekerö Bostäders ekonomiska möjligheter att bygga bostäder

65 lägenheter gammal idé
Under åren har olika förslag diskuteras inom Ekerö Bostäder att bygga fler lägenheter vid bl a Wrangels väg. Ett förslag avsåg påbyggnad av en våning på tvåvåningshusen. Detta förkastades efter samråd med de boende.

Ett ytterligare förslag var att förtäta bebyggelsen genom att lägga nya huskroppar mellan befintliga hus. Detta förslag fick accept från de boende och ingick i planeringen år 2002.

Det är i princip detta förslag som ingår i det s.k. första spadtag som ordföranden i Ekerö Bostäders styrelse Ingemar Hertz tog den 8 september 2016.

Men i verkligheten är "första spadtaget" ett andra spadtag. Se nedan.

 
 

Första spadtaget var i december 2014
Det verkar som Alliansen har behov av positiva nyheter i media då start av samma bygge invigs två gånger.

Citat från Mälaröarnas Nyheter december 2014: "Den 9 december togs det första spadtaget för byggnationen på Wrangels väg, vars detaljplanearbete har pågått sedan 2010. Med ett ceremoniellt spadtag invigdes byggnationen som kommer att ge Ekerö ca 65 nya hyreslägenheter vid Wrangels väg.
   Ekerö bostäders VD Mats Viker var den som tog spadtaget med hjälp av en grävskopa. Närvarande var också bolagets styrelseordförande Ingemar Hertz samt flertal personer från bland annat NCC och kommunen".

Det verkar som det gick mer hett till vid det första spadtaget i december 2014. På bilden nedan får Ekerö Bostäders ordförande Ingemar Hertz (M) hjälp med att sätta på sig hjälmen av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M).

Båda bilderna från första invigningen är tagna från Mälaröarnas Nyheters reportage i december 2014.

 

Redaktör Red Onsdag 14 September 2016 kl 16.14


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer