och läser artikeln
"Kommundirektören i sitt anförande vid Mälaröhallen - utomordentligt väl skött projekt"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Kommundirektören i sitt anförande vid Mälaröhallen - utomordentligt väl skött projekt

Den 2 september 2016 kl 16 började ett varierat program med musik, gymnastik, sång och tal som en del i invigningen av Mälaröhallen.

Besökarna till invigningen möttes redan utanför idrottshallen av medryckande musik framförd av Ekerös kulturskola.


Själva formella invigningen med klippning av band gjordes av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld.

Kommundirektör Hortlund var konferencier och höll i invigningsprogrammet.

Hortlund nämnde i ett av sina anföranden att Mälaröhallen var ett utomordentligt väl skött projekt.

En dag som denna avstår Ekeröbloggen från kommentarer till detta påstående.

Första programpunkten var en gymnastikuppvisning av ungdomar från Ekerö. Notera gymnasten i luften!


Även kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg höll tal.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet samt har ansvar för samordning av ungdomsfrågor i kommunen. Det innebär att nämnden är ansvarig för kulturskola, bibliotek, fritidsgårdar, samt stöder det arbete som föreningslivet bedriver inom kultur och fritid. 

Det var ca 75 - 100 åskådare.

Här har Adam Reuterskiöld precis klippt av bandet och förklarat Mälaröhallen för invigd.

Efter den formella invigningen bjöd kommunen på snittar. Och för de som önskade var det guidad rundvandring.
 

Kort historik
Den minnesgode kanske erinrar sig att arbetet med Mälaröhallen startade genom att kommunalrådet Carpelan (M) någon vecka före valet i september 2014 tog det första spadtaget via en för tillfället inhyrd grävskopa.

Och med invigning i september 2016 har bygget tagit precis 2 år.

Om vi tittar framåt är enda orosmolnet för Mälaröhallen att det pågår en rättsprocess på Mark- och miljödomstolen. En rättsprocess där tyngdpunkten är att pelletstransporterna kommer att ske i direkt anslutning till det område där Ekebyhovsskolans elever vistas och föräldrar hämtar och lämnar sina barn. När dom faller i ärendet är obekant.

 

Redaktör Red Fredag 2 September 2016 kl 18.28


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer