och läser artikeln
"Pendelbåten hade 99 passagerare på premiärturen den 22 augusti 2016"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Pendelbåten hade 99 passagerare på premiärturen den 22 augusti 2016

Pendelbåten är efterlängtad av många. 

Det var därför många som gladdes över den sedvanliga invigningen av pendelbåten med klippning av band av kommunalrådet Reuterskiöld och landstingsrådet Gustav Hemming (C).

Det har tyvärr varit klagomål i sociala medier över tidtabellen.

Vi får hoppas att det går att utarbeta en tidtabell bättre anpassad för bilpendlarna samt att båten kommer att attrahera många bilister. Attraheras bara busspendlare sker nämligen ingen avlastning av Ekerövägen. 


  Tyvärr kommer båten att bli "upp som en sol, ned som en pannkaka". Men detta ska inte fördystra glädjen att den för många efterlängtade pendelbåten hade sin jungfrufärd 22 augusti 2016. Bakgrunden till Ekeröbloggens profetia kommer därför att redovisas i nästa inlägg.  
Tidtabell Pendelbåt Tappström-Klara Mälarstrand-Tappström

Måndag-fredag
       
           
Tappström  07 20 09 20 16 20  
Klara Mälarstrand 08 15 10 10 17 10  
           
Klara Mälarstrand 08 20 15 20 17 20  
Tappström 09 10 16 10 18 10  

Efter sedvanligt invigningstal av Adam Reuterskiöld och landstingsrådet Gustav Hemming (C) var det dags för premiäråkarna att gå ombord.

Enligt uppgift från båtpersonalen tar båten totalt 196 passagerare varav 100 får sittplats. Övriga får stå.

Enligt personalens räkneverk var det 99 passagerare. Men mellan 15 och 20 av dessa åkte tillbaka med vändande båt och var tillbaka vid Tappström 9.10.

Många hade även cykel med ombord.

Enligt upphandlingsunderlaget ska den båt som utför transportuppdraget kunna frakta minst 30 cyklar. 

Det lilla fördäcket rymmer enbart ca 7 - 8 cyklar och blev snart fullt. Se bild till höger.

Som framgår är det få cyklar som ryms på det lilla fördäcket.
Men det hela löstes genom att cyklar tas in i passagerarsalongen. Se bild till höger.

Om dessa cyklar innebär att båten tar färre än 100 sittande passagerare är oklart.

Det har varit mycken diskussion i sociala medier om tidtabellen.

Det är två avgångar från Tappström på morgonen, kl 7.20 och 9.20 med ankomst 8.15 resp. 10.10 till Klara Strand. Men det är bara en avgång som passar för pendlare. Det är avgången 7.20 med ankomst till Klara Mälarstrand kl 8.15.

Avgången 9.20 med ankomst 10.10 verkar främst vara till för shoppande pensionärer och andra daglediga.

Det finns två returresor. 15.20 och 17.20.

Men återresan kl 15.20 är för tidig enligt många. Även om många har flextid måste arbetstidsmåttet om 40 timmars arbetsvecka uppfyllas mätt över tiden. Då går det inte att återvända till Tappström med 15.20 turen.

Interiörbild från fartygets salong på jungfruturen.
Det gör att återresan måste ske med den senare turen.

Den går 17.30 med ankomst till Tappström 18.20.

Sammantaget framgår att det enda rimliga för de flesta pendlarna är att resa från Tappström 7.20 med hemkomst till Tappström 18.20.

Om det då finns bussar som väntar för vidare transport återstår att se.

Vi får hoppas att det går att utarbeta en tidtabell bättre anpassad för bilpendlarna samt att båten kommer att attrahera många bilister. 

SL kan dock inte titta på resmönstret för bussresenärerna då syftet med pendelbåten är att attrahera bilister så att Ekerövägen avlastas.

Om enbart befintliga bussresenärer väljer båtpendeln sker ingen förändring av trafiksituationen på Ekerövägen.

 

Det var bara ca 4 som valde att parkera sin cykel i det nya cykelstället. Men det var ett tjugotal som tog sin cykel på båten. 
 
 

Vad är en invigning om inte band får klippas? Kommunalrådet Reuterskiöld och landstingsrådet Gustav Hemming (C), delar på det stora ansvaret att klippa bandet.
 
 

Båten lägger ut på sin jungfrufärd mot Klar Strand 7.20.
 

Redaktör Red Söndag 21 Augusti 2016 kl 20.06


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer