och läser artikeln
"Splittring och oreda hos Sverigedemokraterna i Ekerö – igen!"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Splittring och oreda hos Sverigedemokraterna i Ekerö – igen!

Sverigedemokraterna (SD) har sedan valet 2014 två företrädare i fullmäktige i Ekerö: John Sjögren och Carl Schillander. Sjögren, som varit partiets gruppledare, har nu lämnat partiet. Vad detta innebär för Ekerö SD är svårt att säga. Carl Schillander har nämligen inte deltagit i ett enda sammanträde i kommunfullmäktige de senaste 12 månaderna.

Sverigedemokraterna har sedan valet 2014 två företrädare i fullmäktige i Ekerö: John Sjögren och Carl Schillander.

Sjögren, som varit partiets gruppledare, har nu lämnat partiet. Han anger i Mälarö Tidnings webbupplaga som orsak att partiet är för toppstyrt. Han känner inget stöd från partiets ledning, de bryr sig inte om kommunerna.

SD har svårt att rekrytera personer till sitt parti.

Som exempel kan nämnas att ordförande för SD i Ekerö, vice ordförande och andre vice ordförande inte bor i Ekerö. Så verkar vara fallet med flertalet om inte för alla i styrelsen. Se styrelsen för Ekerö SD i gröna rutan till höger.

Det finns inte ens lokalt rekryterade personer till styrelsen för Ekerö Sverigedemokrater.

Det finns alltså fog för Sjögrens påstående att han saknar stöd från partiets ledning.

Att Ekerö SD för en tynande tillvaro visar sig även på hemsidan för Ekerö SD. Där finns inga lokala inlägg som visar vad Ekerö SD vill genomföra eller vilka frågor Ekerö SD kommer att driva.

Sjögren behåller enligt uttalande i tidningen sin plats liksom ersättningen i fullmäktige, fast som politisk vilde.

Styrelse 2016

Ordförande: Håkan Borg

Vice ordförande: Henrik Mellström

Andre vice ordförande: Leonid Yurkovskiy, politisk sekreterare SD i Ekerö

Ledamot: Arnold Boström

Ledamot: Fredrik Lindahl

Suppleant: Christian Lindefjärd

Suppleant: Vakant

Revisor: Ulrika Ekengren

Revisor: Per Ahlin

Revisorssuppleant: Robert Stenkvist

Valberedare: Dan Kareliusson

Valberedare: David Bergqvist  

Sverigedemokraterna gick i valet 2014 fram med en lista med två namn, John Sjögren och Carl Schillander Landberg.

Partiet fick i valet 867 röster, 5,07 % av de avgivna rösterna. Sjögren fick 127 personröster, Schillander 51.

Om John Sjögren skulle lämna sin plats i fullmäktige finns det inga ersättare för partiet.

Sverigedemokraterna sitter inte i några nämnder. Den ersättning som utgår till Sverigedemokraterna i Ekerö är främst arvode för sammanträden med fullmäktige och gruppledararvode.

Arvode för sammanträde med fullmäktige utgår även till en politisk vilde.

Något gruppledararvode till en grupp/ parti, som inte kan hänföras till en i allmänna val vald grupp/parti torde dock inte utgå. Vidare kommer partiets ersättning för politisk sekreterare att upphöra eftersom det krävs minst två mandat för att ett parti ska få ersättning.

 

Medlemmar i Sverigedemokraterna med politiska uppdrag i Ekerö, kommunfullmäktige

Schillander, Carl
Sjögren, John
Vakant,
vakant,

SD har två ordinarier platser i Ekerö kommunfullmäktige. De platserna har Carl Schillander och John Sjögren.

De var de enda två namn som fanns på SD:s tryckta valsedel för kommunalvalet i Ekerö. Dessutom skrevs två personer in på partiets valsedlar. Dessa personer står dock inte till partiets förfogande. 

Det gör att de två ersättarplatser som tillföll SD är vakanta. När Sjögren avgår är Carl Schillander ende politikern för SD. Sedan har SD tre vakanser som inte går att tillsätta då det bara fanns två namn på valsedeln till Ekerö kommunfullmäktige.
 

 och läs ett inlägg från 2013. Inlägget heter Sverigedemokraten Dennis Ek slutar i Ekerö fullmäktige.

 

Redaktör Red Lördag 6 Augusti 2016 kl 23.42


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer