och läser artikeln
"Ekerö kommun avstår från bidrag till läxhjälp på ca 3 miljoner kronor"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö kommun avstår från bidrag till läxhjälp på ca 3 miljoner kronor

När RUT drogs in för läxhjälp införde regeringen att skolorna kunde få bidrag till läxhjälp.

Ca 2000 skolor har sökt bidrag.

Ekerö kommun hade kunnat söka bidrag om ca 3 mkr, men kommunen har valt att avstå från bidraget.

Enligt senaste skolstatistik (läsåret 2014/2015) var det 10,2% av eleverna i årskurs 9 och 11,2% av eleverna i årskurs 6 som hade underkänt i ett eller flera ämnen.

Om de elever som finns med i statistiken ovan fått den läxhjälp de behöver går inte att säga. Men det går att säga att behov finns för läxhjälp.


  Bidrag till läxhjälp i stället för RUT
När RUT drogs in för läxhjälp införde regeringen att skolorna kunde få bidrag istället till läxhjälp. Det gjorde att regeringen satsade rekordmycket pengar till läxhjälp.

Hittills har man betalat ut 216 miljoner kronor till landets skolor, vilket är mer än tio gånger så mycket som förra året.

Skolorna, kommunala såväl som privata, ansvarar själva för att söka bidraget och gör det genom att uppge hur många elever de vill erbjuda läxhjälp.

Hur många elever som sedan tar tillvara på möjligheten spelar ingen roll. Därför har vissa skolor valt att söka stödet för samtliga elever.

Alla skolor som sökt har fått pengar, och det finns fortfarande anslagna medel som nu riskerar att frysa inne hos regeringen.

T.ex. Linköpings och Kalmars kommun har sökt och fått pengar för samtliga elever. Skolverket beviljar 1 000 kronor för varje elev som erbjuds läxhjälp.

Ekerö missar ca 3 mkr
För Ekerö betyder det att kommunen kunnat söka bidrag på ca 3 mkr. Men inga kommunala skolor i Ekerö har valt att söka bidrag.

Waldorfskolan i Drottningholm har däremot sökt och fått 75 000 kr i bidrag till läxhjälp.

I dag visar statistiken att barn till föräldrar med låg utbildning klarar skolan mycket sämre och förhoppningen med regeringens satsning är att nå elever som inte har föräldrar som hinner eller klarar av att hjälpa sina barn.

Bland lågutbildade föräldrar finns även en grupp som inte anser sig kunna avsätta pengar via RUT till läxhjälp.

Förhoppningen var när RUT-avdraget slopades för läxhjälp att läxhjälp via det statliga stödet i högre grad skulle nå de elever som har störst behov av hjälp.

Att ingen kommunal skola sökt läxhjälp i Ekerö kan synas märkligt.

Ekerö kommunala skolor har elever med invandrarbakgrund och andra elever som kan behöva förstärkt stöd i sin kunskapsinlärning.

Kritik från utbildningsministern
Utbildningsminister Gustav Fridolin är kritisk till de kommuner som inte sökt pengar och inte erbjuder läxhjälp.

- Det får inte vara så att man har elever som verkligen behöver läxhjälp men som inte får det, samtidigt som vi har pengar på statens konto som fryser inne, säger han.

Frågan är om det finns behov av läxhjälp för en kommun som säger sig ha Sveriges åttonde bästa skola?

Nedan är statistik som visar hur stor andel i Ekerös kommunala skolor som får underkänt i vissa ämnen.

Årskurs 9
Enligt senaste skolstatistik som är läsåret 2014/2015 var det 10,2% av de elever som slutade grundskolan i Ekerös kommunala skolor som hade underkänt i ett eller flera ämnen. Det var 6,1% som inte hade någon behörighet till något program på gymnasiet.

Årskurs 6
Det var 338 elever i årskurs 6 i kommunens skolor. Av dessa hade 11,3 % underkänt i ett eller flera ämnen.

Granskas betygen i kärnämnena hade mellan 9 - 10% underkänt i ämnena matematik, svenska och engelska på Ekebyhovsskolan.

Färentuna skola var det 14,7% som hade underkänt i Engelska.

Tappströmskolan hade 5% underkänt i Matematik och Svenska. På Uppgårdsskolan hade 7% underkänt i Engelska och Svenska

Om de elever som finns med i statistiken ovan fått den läxhjälp de behöver går inte att säga.

Men det går att säga att behov finns av läxhjälp.

Klicka du här kan du se de bidrag som kommunerna sökt. 

Kommunerna är listade i bokstavsordning.

Totalt har kommunerna sökt bidrag på ca 216 mkr. Observera att friskolor inte ingår i statistiken.

Ännu inte försent för Ekerö kommun att vakna
Skolverket har beslutat att förlänga ansökningstiden så att skolor som ännu inte sökt pengar har en till möjlighet att göra det före 31 augusti. 

 

Redaktör Red Onsdag 27 Juli 2016 kl 21.22


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer