och läser artikeln
"Ekerö kommun och Färjerederiet vägrar följa Datainspektionens föreläggande"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö kommun och Färjerederiet vägrar följa Datainspektionens föreläggande

Slagstafärjans biljettsystem är olagligt. Redan för två år sedan gav Datainspektionen ett föreläggande att sms-tjänsten i Ekeröledens (Slagsta-färjans) biljettsystem måste upphöra i nuvarande form.

Bakgrunden till föreläggandet är att vem som helst kan kolla vilka resor du gör om du använder "klippkort".

Det är genom sms-tjänsten som alla kan få information om resesätt och resemönster, vilket är integritetskränkande.

Men inget har gjorts av vare sig kommunen eller Färjerederiet på snart 2 år. Olagligheterna förtigs och accepteras alltså av kommunen och Färjerederiet!

Befintligt driftsavtal är uppsagt och nytt avtal ska upphandlas från 30 september 2016.

Kommer kommunalrådet Reuterskiöld (M) att godkänna nya avtalet, utan att göra något åt det olagliga biljettsystemet? Hur ska integriteten kunna skyddas, och lagen följas, i den nya upphandlingen?


Ekerö kommun är ansvarig trafikhuvudman för Ekeröleden. Men det är Färjerederiet, en affärsenhet inom Trafikverket, som ansvarar för driften av Ekeröleden på kommunens uppdrag. Både Färjerederiet och Alliansens ledande politiker vet sedan 2 år att nuvarande biljettsystem är olagligt.

Men inget görs - olagligheterna förtigs och accepteras!

Enligt ett föreläggande från Datainspektionen den 18 september 2014 får inte en resenärs resesaldo lämnas ut på det sätt som sker via sms-tjänsten i biljettsystemet. Se exempel i gröna och gula textrutan till höger vad nuvarande system kan medföra för den enskilde.

Du kan läsa föreläggandet sist i inlägget.

Men både Alliansen och Färjerederiet struntar medvetet i Datainspektionens föreläggande.

  • Det är oacceptabelt att Alliansen medvetet låter olaglig verksamhet fortgå utan att ingripa.
  • Det är oacceptabelt att olaglig verksamhet bedrivs medvetet av statliga Färjerederiet.

Det är svårt att förstå att Alliansens ledande politiska företrädare och en statlig myndighet som Färjerederiet låter olagligheterna fortgå. 

Biljettsystemet medger att alla och envar via sms-tjänsten kan få information om resesätt och resemönster för de resenärer som använder "klippkort".  

Vill en resenär få uppgift om antal kvarvarande resor på sitt konto ska man sms:a S (mellanslag) "registreringsnummer" till telefonnummer 72 565.

Men alla som har ett svenskt mobiltelefonnummer kan ta del av informationen om resesaldot för en resenärs fordon genom att sms:a enligt ovan.

Exempel - övervakning av hantverkare
En hantverkare, anställd av ett företag på Ekerö, som utför ett jobb i Hallunda, ringer sitt företag på Ekerö och säger att han måste arbeta över till kl 20 för att hålla tidplanen.

Arbetsgivaren har misstanke att hantverkaren fifflar med sin tidrapportering.

Tidpunkt för resor kan fås via SMS
Arbetsgivaren kontrollerar via SMS biljettsaldot på hantverkarens bil kl 17.30, 18.00 och 18.30 och finner att biljettsaldot minskade med en resa mellan kl 18.00 och 18.30.

Att hantverkaren arbetar till kl 20 kan alltså inte stämma

Hur kan myndighetsföreläggandet sopas under mattan och olagligheterna tillåts pågå i åratal?

När föreläggandet utfärdades var den omedelbara reaktionen att Datainspektionens föreläggande skulle överklagas. 

Men enligt juristerna fanns det inte någon laglig grund för ett överklagande.

Information skickades därför till Datainspektionen att beslut fanns att biljettsystemet skulle omarbetas.

Datainspektionen accepterade detta beslut i tron att ett nytt system snart skulle vara infört. Men ingenting har hänt, trots att det funnits två år att göra ändringar, så att integriteten skyddas.

Det som är stötande för allmänheten är att det är ett statligt verk och ledande politiska företrädare i en kommun som vägrar att följa myndighetsföreläggandet från Datainspektionen. 

Ett annat exempel på hur biljettsystemet kan användas
En
hustru arbetar ofta sena kvällar i äldrevården och misstänker att hennes man har en otrohetsaffär i Hallunda.

Hon kan enkelt kontrollera tidpunkten när hennes man såväl åker med färjan till Hallunda samt när han återkommer.

Om hustrun skickar ett SMS kan hon dels få reda på aktuellt saldo.

Skickas senare under kvällen upprepade SMS går det att se om saldot minskar samt även se när minskningen görs.

Det går även att se om hennes man åker tillbaks med färjan senare under kvällen.

 

Kommunen har godkänt nuvarande biljettsystem och är därigenom tillsammans med Färjerederiet ansvarig för biljettsystemets utformning.

Nuvarande driftsavtal utgår 30 september 2016. Avtalet ät uppsagt. Det pågår diskussioner om avtalet.

Det vore anmärkningsvärt om kommunen accepterar ett nytt driftsavtal där ett olagligt biljettsystem är en integrerad del av avtalet.

Ekeröbloggen har informerat kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M), Trafikverket  och Datainspektionen om detta inlägg.

Aftonbladet, som refererar till SvT ABC publicerade artikeln till höger den 20 september 2014. 

 
  Nedan är det föreläggande som nonchaleras av Alliansens ledande företrädare och Färjerederiet.

 
 

Redaktör Red Tisdag 19 Juli 2016 kl 17.45


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer