och läser artikeln
"Brottsstatistik visar en bild av Ekerö kommun som är okänd för de flesta"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Brottsstatistik visar en bild av Ekerö kommun som är okänd för de flesta

Brottsstatistik för Ekerö visar på en hel del överraskningar.

Var tredje dag året runt rapporteras ett fall av misshandel i Ekerö. Av våldtäktsfallen är det 70% som gäller barn under 15 år! 

Ett narkotikabrott rapporteras ca var fjärde dag i Ekerö och drograttfylla är lika vanligt som alkoholrattfylla.

Det sker "bara" 2 bilstölder i månaden. Nedan finns ett urval av brottsstatistik från Ekerö


 

Statistik våldsbrott

Det rapporteras ett fall av misshandel i Ekerö var tredje dag, året runt.

På ytan verkar Ekerö vara en lugn kommun. Men 2015 rapporterades 168 våldsbrott. Av dessa var 129 misshandelsbrott. Det innebär att det rapporteras ett misshandelsbrott var tredje dag i Ekerö. Och detta är vad som rapporteras. Sannolikt är det en avsevärd del misshandelsbrott som inte rapporteras.

Det rapporterades 10 fall av våld mot tjänsteman. (Kan det vara kommunens tjänstemän? Vissa tjänstemän har en utsatt position då de tvingas fatta beslut som upplevs som felaktiga, förnedrande av berörd medborgare.)

  2011 2012 2013 2014 2015
Våldsbrott 172 179 167 119 168
varav          
Försök till mord eller dråp 2 0 0 0 2
Misshandel inkl. grov 138 136 124 96 129
Våldtäkt inkl. grov  12 8 8 5 13
Grov kvinnofridskränkning  1 7 5 2 3
Grov fridskränkning 8 12 2 2 4
Olaga förföljelse  2 3 1 0 1
Våld mot tjänsteman 5 6 21 5 10
Rån inkl. grovt  4 7 6 9 6

Tittar vi närmare på de 13 rapporterade våldtäkterna 2015 framgår att det är främst barn under 15 år som ingår i statistiken.

  2011 2012 2013 2014 2015
Våldtäkt inkl. grov  12 8 8 5 13
varav          
Mot barn under 15 år 2 0 2 3 9
Mot personer 15 år eller äldre 10 8 6 2 4

Kommentar: Om dessa våldtäkter på barn under 15 år gjorts av en för barnet totalt okänd person, måste våldtäkten ha skett utanför hemmet. Hade våldtäkterna skett t.ex. på en badplats, lekpark eller på andra platser utanför bostaden hade det varit en nyhet för riksmedia. Sannolikt har flertalet av dessa våldtäkter därför begåtts av en för barnet känd person.

Detta gör att våldtäkter på barn under 15 år har ett stort mörkertal. Det krävs nämligen ett stort mod av en person under 15 år, eller en bekant till barnet, att göra en anmälan till polisen att en släkting eller någon för barnet känd person genomfört en våldtäkt.

Mörkertalet för våldtäktsbrott som begås i det privata mot en person som gärningsmannen är bekant med, är därför antagligen mycket stort.

Att det inte är så lugnt under ytan i Ekerö framgår av att det rapporterades 22 vapenbrott 2015, varav 2 pga olaga innehav av k-pist och revolver. Och det var sannolikt många vapenbrott som aldrig kom till polisens kännedom.

 
 

Statistik narkotikabrott

Antalet rapporterade narkotikabrott är ca 80 st per år, eller ett rapporterat narkotikabrott var fjärde, femte dag i Ekerö. I tabellen nedan anges en fördelning på narkotikabrotten.

  2012 2013 2014 2015
  Antal Antal Antal Antal
Narkotikabrott 55 74 87 81
varav        
Innehav 13 26 24 30
Eget bruk 20 26 28 27
Överlåtelse 10 17 28 6
Framställning 3 2 0 2
Drograttfylleri 9 3 7 16

Ser vi på antalet rapporterade inbrott var det 103 st 2015. Det är ett inbrott nästan var tredje dag. 

Statistik inbrott i lägenheter/villor

  2011 2012 2013 2014 2015
  Antal Antal Antal Antal Antal
Inbrottsstöld 149 146 142 60 103

Men det är en väsentlig skillnad mellan narkotikabrott och inbrott. När det gäller inbrott i villor/lägenheter skolor etc så anmäls 100% av inbrotten.

När det gäller narkotikabrott finns det ett mycket stort mörkertal. T.ex. upptäcktes innehav av narkotika hos 30 personer i Ekerö. Men det är självklart väsentligt fler som innehar och nyttjar narkotika än de som upptäcks. Kanske 500 (?) innehar och nyttjar narkotika och bara 30 upptäcks?

Samma när det gäller narkotikarattfylla där 16 personer greps. Det är väsentligt fler som kör narkotikaberusad, men det upptäcks inte.

Det är märkligt att det i stort sett är lika många som åker fast för narkotikafylleri som alkoholfylleri. Se tabellen nedan.

  2011 2012 2013 2014 2015
  Antal Antal Antal Antal Antal
Narkotikabrott          
Drograttfylleri 13 9 3 7 16
Alkoholbrott          
Rattfylleri  30 34 22 17 17

 

 
 

Statistik bilbrott

Det var "bara" lite fler än 2 bilar per månad som stals i Ekerö under 2015. Det beror sannolikt på de goda stöldskydden i nya bilar. Som framgår av tabellen nedan var det mer vanligt med stöld ur bilar och skadegörelse av bilar. 

  2011 2012 2013 2014 2015
Stöld, tillgrepp av bil  30 32 30 42 29
Stöld ur och från motordrivet fordon 111 122 112 63 81
Skadegörelse på motorfordon 88 67 75 60 35

Statistik ekonomiska brott

Med tanke på skattemyndighetens effektivitet är det, med undantag för år 2013, relativt få som rapporteras för skattebrott. Men det finns vissa Ekeröbor som ägnar sig åt att skriva bluffakturor.

  2011 2012 2013 2014 2015
Skattebrott, grovt skattebrott 0 0 57 8 14
Borgenärsbrott 1 0 20 5 4
Förskingring, grov förskingring 6 1 2 0 3
Datorbedrägeri 10 11 11 11 18
Bedrägeri med s.k. bluffakturor 18 19 14 6 13
Bedrägeri med hjälp av Internet 1 13 8 24 15
Urkundsförfalskning 5 5 4 2 6

All statistik är hämtad från Brottsförebyggande Rådet.

 

   

 

Redaktör Red Onsdag 13 Juli 2016 kl 14.23


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer