och läser artikeln
"Att parkera vid Ekerö centrum ska bli mer attraktivt - P-automater har satts upp"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Att parkera vid Ekerö centrum ska bli mer attraktivt - P-automater har satts upp

Många blir undrande då de ser att det finns P-automater uppsatta på ICA- och Apoteksparkeringen vid Ekerö centrum.
Pga städning av P-platserna fick man tidigare inte parkera under natten. Men nu går det - mot avgift - att parkera dygnet runt. 

Det har inte varit någon information om de nyuppsatta P-automaterna på ICA-parkeringen och på Apoteksparkeringen.

Det är därför naturligt att besökarna, lite undrande, går fram till automaterna för att se vilka regler som gäller för parkering när automater satts upp.

Tidigare fick man inte parkera på natten, dvs mellan 22 - 08, för att parkeringen skulle städas.  

Nu är det tillåtet att parkera dygnet runt.

De första 2-timmarna är gratis som tidigare.

Men sedan måste du betala 10 kr för varje ytterligare timme mellan kl 08 - 22. Efter kl 22 sänks avgiften till 5 kr per timme till kl 08.

Kommer du mellan 22 - 08 måste du alltid betala avgift och får inte stå gratis de första 2 timmarna. 

Med möjlighet att parkera längre än 2 timmar finns risken att det blir färre lediga platser pga långtidsparkerare.

Men det är samtidigt en service för besökande till centrum att det går att vistas där längre än 2 timmar.

Tidigare kunde de som avsåg att vistas längre tid parkera på infartsparkeringen vid kommunhuset.

Men denna parkering är nu full redan vid åttatiden på morgonen, bortsett från när det är semestertid.

Det är dock inte troligt att ICA- och Apoteksparkeringen kommer att fungera som infartsparkering. Avgiften är för hög för detta.

Kommer du till parkeringen kl 08 och beräknar att vara tillbaka kl 17 kostar det 70 kr att parkera då tiden mellan kl 08 och 10 är gratis.

Om en besökande avser att parkera kortare tid än 2 timmar går det fortfarande att använda P-skiva. 

Det finns bara en P-automat på ICA-parkeringen. Den är uppsatt i anslutning till handikapplatserna.

Vid parkeringen till vänster efter radioaffären gäller numera parkering med P-skiva i tre timmar mellan 08 och 17. Därefter går det att parkera utan P-skiva till 23. Mellan 23 och 08 är det P-förbud.

Som framgår är det en skylt som visar var p-automaten är belägen. 

Även på Apoteksparkeringen finns en P-automat.

Som framgår är skyltarna borttagna som visade att parkering enbart var tillåten 2 timmar med P-skiva mellan kl 08 - 22 samt att ingen parkering var tillåten på natten.

   
 

Redaktör Red Söndag 3 Juli 2016 kl 13.03


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer