och läser artikeln
"På Ekeröfärjan kan enbart fysiskt vältränade hämta den tryckta tidtabellen"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

På Ekeröfärjan kan enbart fysiskt vältränade hämta den tryckta tidtabellen

Turlistorna som finns på Ekeröledens färjor är bara åtkomliga för fysiskt vältränade personer.

Hur det kunnat bli på detta sätt är obegripligt. 

I dag krävs t.ex. på färjan Venus:

  • att du ska gå i en trappa
  • krypa ned på knä eller böja dig kraftigt ned
  • lirka in i dina armar mellan några metallspjälor på ett staket
  • öppna en postlåda med en hand
  • plocka upp turlistan med andra handen

Turlistorna för Ekeröleden har placerats i postlådor ca 2 m ovanför bildäcket på respektive ände av färjan Venus. Om placeringen är likartad på övriga färjor är inte undersökt.

Placeringen är helt ologisk. Det gör att det är svårt att se var turlistorna finns att hämta. Dessutom är det väldigt svårt att plocka en turlista ur postlådan.

Som framgår gäller det att böja sig ned i stark lutning och sedan - utan att tappa balansen - att lirka in sina armar mellan metallspjälorna i staketet och med en arm hålla upp locket på postlådan och med den andra armen nå ned till botten av postlådan. Se bilden till höger.

Med denna placering är det svårt för äldre att hämta en turlista. Men det är även förenat med stor risk för att halka i trappen samt att smutsa ned sina kläder när man ska tränga sig in mellan metallspjälorna.

För rörelsehindrade är det givetvis helt omöjligt att själv hämta en turlista.

Det är svårt att förstå varför inte turlistorna kan placeras i en postlåda inne i passagerarutrymmet eller ute på färjans däck på väggen mot passagerarutrymmet.

Ekeröbloggen har skickat en kopia på detta inlägg till kommunens informationschef Johan Elfver med förhoppning om snar ändrad placering av turlistorna.

Det pågår en ny upphandling av färjetrafiken. Är det inte försent, bör krav ställas i upphandlingsunderlaget, att turlistorna ska vara åtkomliga även för de som inte är fysiskt vältränade.  

  Efter inläggets publicering har Färjerederiet informerat Ekeröbloggen att berörda postlådor kommer att flyttas inom kort.
 

Redaktör Red Lördag 2 Juli 2016 kl 09.35


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer