och läser artikeln
"Miljonsmäll för Ekerö kommun – anlitat byggbolag har skulder hos Kronofogden"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Miljonsmäll för Ekerö kommun – anlitat byggbolag har skulder hos Kronofogden

Ekerö kommun har upphandlat Roshagens LSS-boende av enmansföretaget Arcer. Men Arcer har inte kunnat leverera ett LSS-boende utan ett fuskbygge. Uppdraget till Acer är därför avbrutet.

Roshagen blir nu en stor ekonomisk smäll för Ekerö kommun.

Budgeten för Roshagen var nämligen redan överskriden när arbetet avbröts. Och nu får kommunen själv, för flera miljoner kronor, bekosta omarbetning av dräneringen, badrummen, isoleringen, markarbeten osv.

Men kommunen kan driva juridiska processer mot Arcer för att få ersättning för att färdigställa Roshagen och även skadestånd enligt kommunalrådet Reuterskiöld.

Dyrbara rättsprocesser ger dock inget resultat. Arcer har skulder för indrivning hos Kronofogden från Skatteverket och ett antal företag i Ekerö kommun.

Och på direkt fråga i kommunfullmäktige 21 juni om möjligheten att få framgång via rättsprocesser kunde inte (ville inte) Reuterskiöld svara.


LSS-boende - fuskbygge
Det är uppenbart att Arcer saknar både byggnadsteknisk kompetens och kännedom om svensk bygglagstiftning.

Kommunen avbröt därför uppdraget i mars 2016. Budgeten för Roshagen var 14 mkr. Utfallet är t.o.m. mars i år 16 mkr.

Och arbetet fortsätter med andra entreprenörer som kommunen får bekosta. Och vad slutkostnaden blir vet vi inte.

Debatt i fullmäktige
Upphandlingen av Arcer som entreprenör för Roshagens LSS-boende debatterades i kommunfullmäktige den 21 juni 2016 i anslutning till en interpellation ställd av Öpartiet.

I Reuterskiölds skriftliga interpellationssvar framgår att kommunen kan driva en juridisk process för få ersättning från Arcer för att betala andra entreprenörer att färdigställa Roshagen och för att få skadestånd. Läs Reuterskiölds fullständiga skriftliga svar i gröna textrutan till höger. Och skulle Arcer inte betala kan det bli aktuellt med en juridisk process enligt Reuterskiöld.

Desirée Björk (Ö) sa i sitt anförande som kommentar till detta svar att Arcer inte betalar arbetsgivaravgifter och moms samt fakturor från underleverantörer.

Nedan är ett direkt citat ur Reuterskiölds skriftliga svar på interpellationen.

"Ekerö kommun som beställare kan juridiskt sett åtgärda fel och brister från en icke godkänd slutbesiktning på det upphandlade företagets bekostnad.

Vi har även innestående medel som vi inte kommer att betala ut till företaget utan använda för att själva färdigställa byggnationen.

Skulle företaget välja att inte betala de fakturor vi skickar kan det bli aktuellt med en juridisk process.

Det skulle även kunna bli aktuellt med en juridisk process angående skadeståndsanspråk då företaget orsakat kommunen skada genom försumlighet och att inte färdigställa entreprenaden

"Ingen process pågår i dagsläget, men vi för samtal med företaget angående viteskrav avseende förseningen och krav på ersättning
för åtagande av de fel och brister som Arcer Sverige AB inte klarat att åtgärda själva."

Skatteverket har vänt sig till kronofogden för indrivning. Och enligt Kronofogden har Arcer även andra skulder som är under indrivning som t.ex. skulder till Färingsö Trä, ABC-ställningsmontage, Affideer AB, Brandskyddsbutiken, Suez Recycling m.fl.

Björk nämnde även att Arcer var skyldig Ekerö Rederi AB ca en halv miljon kr.

Med indrivning hos kronofogden från skatteverket och från ett otal fodringssägare är det omöjligt för Arcer att få nya bygguppdrag eller att få låna pengar. Sannolikt kommer Arcer att försättas i konkurs.

Då Reuterskiöld skriftligt - se gröna textrutan - påstod att kommunen kan driva rättsprocess för att få Arcer att betala kostnaden för att låta andra entreprenörer färdigställa Roshagen samt eventuellt få skadestånd frågade Björk:

När panelerna bryts loss för att kunna byta den felaktiga isoleringen blir många panelbrädor skadade. Panelerna slängs i en container.
"Är det realistiskt att Ekerö kommun ska driva rättsprocesser som kostar skattebetalarna pengar och sedan ställa sig i kön hos kronofogden för att få ett flertal miljoner från Arcer när Arcer inte ens kan betala skatter, sociala avgifter, moms som är en prioriterad fordran".

Reuterskiöld svarade att han inte hade kunskap att svara på den frågan. Den var för svår.

För att kunna svara på detta borde frågan skriftligt ha tagits upp i interpellationen enligt Reuterskiöld.

Ekeröbloggens kommentar: Om påståendet ska vara trovärdigt att via rättsprocesser få ersättning från Arcer är det självklart rimligt att denna möjlighet utretts.

Det bör inte i ett svar vara enbart ett teoretiskt påstående som saknar förankring i verkligheten.

Självklart har Björk rätt att fråga om det är realistiskt att driva en rättsprocess - som påstås i svaret - mot ett företag som är föremål för indrivning från Kronofogden.

Här är en bild som visar att borttagen ytterpanel täcks med plast så att inte regn ska förstöra innerväggarna innan isoleringen hinner bytas.

Och att Reuterskiöld väljer att inte svara på frågan är inget annat än ett medvetet försök att missleda Björk och invånarna i Ekerö. 

 

Redaktör Red Måndag 27 Juni 2016 kl 16.47


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer