och läser artikeln
"Ekerös företagare är de som är mest rädda i länet för att kritisera sin kommun"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerös företagare är de som är mest rädda i länet för att kritisera sin kommun

Det finns ingen kommun i Stockholms län där rädslan att föra fram kritik mot kommunen är så stor som i Ekerö.

Nästan varannan företagare i Ekerö vågar inte, eller tvekar, att föra fram kritik mot kommunen eftersom de befarar att det kan leda till negativa konsekvenser för deras företag. 

Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om företagsklimatet. 

Hela undersökningen redovisas i september 2016. Men redan nu redovisas resultatet av frågan "Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?"

Oron att kritik medför negativa konsekvenser för företagarna i Ekerö är ett stort demokratiskt problem. Den riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa. 


Nästan varannan företagare i Ekerö vågar inte, eller tvekar, att föra fram kritik mot kommunen eftersom de befarar att det kan leda till negativa konsekvenser för deras företag.

Och det är en skrämmande hög siffra. Det finns ingen kommun i länet där rädslan att föra fram kritik mot kommunen är så stor som i Ekerö. Se resultatet i högra spalten.

Och tar man bort de företagare som aldrig har haft behov av att lämna klagomål blir siffrorna för Ekerös del ännu högre.

Det är oroande att det ens förekommer att företagare i Ekerö är rädda för att föra fram kritik.

Redan en företagare i Ekerö som är rädd för att säga sin mening är en för mycket,

Undersökningen visar att det i Stockholms län som helhet är knappt 25 % av företagarna som uppger att de tvekar att lämna klagomål till kommunen.

Men Ekerö toppar, där 44% av företagarna är rädda att kritik mot kommunen ska påverka deras företag.

Det visar Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om företagsklimatet. Hela undersökningen redovisas i september.

Det som gör undersökningen unik är att det är 31 000 företag som svarat på den nya frågan: "Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?"

Representanter för Svenskt Näringslivs träffar ofta företagare som upplever missnöje med kommunen företaget verkar i, men som inte offentligt vill uttrycka sitt ogillande. Företagarna är oroliga för negativa effekter som slår tillbaka på företaget.

Vågar man inte föra fram kritik om ett nekat bygglov, nekat serveringstillstånd eller kritik över resultatet av en inspektion, eller diskutera utfallet av en upphandling är det allvarligt.

Oron att kritik medför negativa konsekvenser för företagarna i Ekerö är ett stort demokratiskt problem och riskerar att hindra företag från att utvecklas och växa. Men det riskerar även att eventuella felaktigheter som begås cementeras.

Företagarna i Ekerö kan trösta sig med att kommunalrådet Reuterskiöld ständigt säger att mottot för Alliansen är att allt kan göras bättre. Och är man sämst i klassen, som Ekerö, finns stora möjligheter att förbättra sig.

Men å andra sidan bottnar rädslan för att föra fram kritik på bristande förtroende samt på åsikten att ärenden och kritik inte hanteras på ett strikt objektivt sätt.

Bristande förtroende är inget som snabbt kan tillskapas. Och att ändra på åsikter sker främst via kommunens agerande och är inget som snabbt kan få genomslag.

Tabellen nedan visar hur stor andel i procent av företagarna i respektive kommun i Stockholms län som svarat "Ja" på frågan:

"Har du någon gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?"

Tabellen visar kommunerna i fallande ordning.

Som framgår toppar Ekerö listan med 44% av företagarna som ofta eller någon gång tvekat att föra fram klagomål till kommunen.                       

Ekerö 44
Vaxholm 35
Norrtälje 35
Södertälje 34
Värmdö 33
Österåker 27
Nynäshamn 27
Vallentuna 27
Stockholm 25
Lidingö 24
Täby 22
Sigtuna 22
Haninge 21
Järfälla 21
Nacka 20
Sundbyberg 20
Botkyrka 20
Danderyd 19
Tyresö 19
Upplands- Bro 18
Salem 18
Huddinge 18
Solna 18
Upplands Väsby 17
Nykvarn 15
Sollentuna 12

Redaktör Red Lördag 25 Juni 2016 kl 16.41


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer