och läser artikeln
"Ny avgift för de som slarvar bort passerkort vid Skå återvinningscentral upprör"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ny avgift för de som slarvar bort passerkort vid Skå återvinningscentral upprör

Om du glömmer din kod eller tappar bort ditt kreditkort, bankkort får du ett nytt kort gratis av din bank. Men att tappa bort passerkortet till Skå återvinningscentral kostar dig pengar. Det har upprört några medborgare som kontaktat Ekeröbloggen.

Ekeröbloggen har kontaktats av några upprörda medborgare över att kommunen infört en avgift på 200 kr om du vill ha ett nytt passerkort till Skå återvinningscentral.

Om du glömmer din kod eller tappar bort ditt kreditkort, bankkort får du ett nytt kort gratis av din bank.

Och samma har gällt om du har du blivit av med ditt passerkort till Skå återvinningscentral.

Du har fått ett nytt gratis av kommunen.

Men det är nu ändrat.

Beslutet i den nya avfallstaxan att införa avgiften om 200 kr fattades av kommunfullmäktige i politisk enighet.

Det står i 6 § i Ekerö kommuns avfallsföreskrifter: "Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad hantering främjas."

Kommunens politiker har alltså funnit att det är en miljöanpassad och miljöfrämjande åtgärd med en avgift om 200 kr för att ersätta  ett kort som inte fungerar eller är borttappat.

Det har hänt ett antal olyckstillbud vid in- och utfart till Skå återvinningscentral.

Ekerö kommun har därför den 10 juni 2016 ansökt till Länsstyrelsen om stopplikt för trafik som ämnar åka från Skå återvinningscentral ut på väg 800.

Risken för att avgiften medför att upprörda medborgare - som drabbas av avgiften - väljer att kasta skräp i naturen är låg enligt politikerna - och det kanske är riktigt. 

En kommun får inte ta ut högre avgifter än självkostnaden.

Själva kortet kanske kostar ett par kr. Och med en kostnad om 200 kr, tar det ca 25 minuter vid en timkostnad om 500 kr, att utfärda ett nytt kort.

Men då ingår tiden för att skriva en faktura, bevaka att fakturan betalas samt tiden för ev påminnelse vid utbliven betalning.

Syftet med inpasseringskortet var - enligt kommunens information när systemet infördes - att förhindra att lämna sopor på Skå för de som åker ca 4 mil tur och retur från Bromma eller kommer från Botkyrka och betalar 200 kr i färjeavgift med släpvagn.  

Inpasseringssystemet kostade ca 500 000 kr att införa. Till detta kommer sedan årlig drift och underhåll av systemet som betjänar ca 10 000 hushåll. Det kan därför behövas lite inkomstförstärkning.

Redaktör Red Torsdag 23 Juni 2016 kl 11.22


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer