och läser artikeln
"Bilder på ett fuskbygge - LSS-boendet i Ekerö"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Bilder på ett fuskbygge - LSS-boendet i Ekerö

LSS-boendet Roshagen skulle vara klart 1 oktober 2015. Nedan visas några bilder tagna 16 juni 2016, dvs 8,5 månader efter att Roshagen skulle vara inflyttningsklart. 

Den entreprenör som fick uppdraget att bygga Roshagen var Arcer Sverige AB. Ett relativt nybildat enmansföretag som hade 98 000 kr i omsättning med en förlust på 31 000 kr enligt det senaste årsbokslut som fanns tillgängligt för kommunen när Arcer fick upphandlingen i konkurrens med andra företag.

Arbetet har till stora delar utförts av Lettiska arbetare. Då företaget uppenbarligen saknade såväl byggnadskompetens som elementär kunskap i svensk bygglagstiftning avbröts uppdraget i mars 2016. 

Kommunen har tvingats anlita och bekosta andra entreprenörer för att färdigställa bygget. Detta kommer att kosta kommunen ett flertal miljoner. Som framgår av bilderna pågår det omfattande byggverksamhet för att åtgärda byggfusket.


 

Ingen dålig upphandling
Klicka här för att lyssna på ordföranden i Tekniska nämnden Lars Forsell (M). på kommunfullmäktige 19 april 2016. Du får då höra att det är på detta sätt som upphandlingar görs av kommunen varför samma fel kommer att hända igen. Skattebetalarna kan alltså räkna med fler miljonsmällar i framtiden.

Klicka här för att höra när kommunalrådet Reuterskiöld säger  att "det var inte en dålig upphandling, vi skulle ha gjort samma upphandling om upphandlingen gjordes om." Enligt Reuterskiöld var det bara det lilla förlustdrivna enmansföretaget med 98 000 kr i omsättning som var dåligt.  

Bilderna visar arbeten som utförs av entreprenörer som kommunen tvingats hyra in sedan uppdraget till Arcer Sverige AB avbröts i mars 2016.   

 

Här kan du se att dräneringen är felaktig och görs om.

Taken måste göras om. Notera arbetaren på taket i bildens mitt.


Exempel på det omfattande arbete som pågår.

 

Här ligger byggmaterial som krävs för den dränering som måste göras om.

Markarbeten ingick i upphandlingen. Men det återstår en del för kommunen att själv bekosta.

Vid felaktig isolering kan man inte bryta upp innerväggarna. Då förstörs tapeter, badrumsväggar etc. Det är bättre att ta bort ytterpanelen för att komma åt isoleringen. Men det gäller att täcka för regn innan allt är gjort.

Inflyttning skulle ske i Roshagen 1 oktober 2015. Kommunen har tvingats hyra in andra entreprenörer för att få bygget färdigställt. Här är det markarbeten som pågår.

Badrummen måste göras om. De har utförts av montörer som inte var certifierade för badrumsarbete. Obs Ekeröbloggen har inte kunnat ta interiörbilder. Bilden är inte från Roshagen.

Redaktör Red Torsdag 16 Juni 2016 kl 15.26


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer