och läser artikeln
"Det är inte fler detaljplaner som överklagas i Ekerö än genomsnittligt för Stockholms län"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Det är inte fler detaljplaner som överklagas i Ekerö än genomsnittligt för Stockholms län

Det är lätt att tro via den allmänna debatten att "alla detaljplaner överklagas och det tar flera år" samt att det leder till långdragna processer och försenar bostadsbyggande.

Men under de senaste 15 åren har tre av fyra detaljplaner i Ekerö gått rakt igenom utan överklagande.

Kommunens företrädare förtränger i många fall att det tar kommunen ca 4 år att utarbeta en detaljplan.

Det är då lätt att hävda att den långa framtagningstiden beror på att detaljplaner överklagas. Men för den fjärdedel av de detaljplaner som överklagas förlängs tiden till godkänd detaljplan med "bara" ca 15%.


Det påstås i debatten att alla detaljplaner överklagas i Ekerö. Det påstås vidare att det leder till långdragna processer och försenar bostadsbyggande.

Läs i gröna textrutan till höger om detaljplaner.

Mellan åren 2000 och 2015 gjorde Stadsarkitektkontoret 140 detaljplaner. Av dessa överklagades 35 st. Det gör att var fjärde detaljplan överklagades.

Men det innebär samtidigt att tre av fyra detaljplaner inte överklagades.

Nedan visas - i fallande ordning - hur stor andel av detaljplanerna i länets kommuner som överklagas. Och det visar sig att i genomsnitt överklagades 25 % av detaljplanerna åren 2000 - 2015, dvs samma andel som för Ekerö kommun.

Vad är en detaljplan
Med en detaljplan bestämmer kommunen hur marken i kommunen får användas.

Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av bygglov. 

En ny eller ändrad detaljplan krävs när till exempel en aktör vill bygga ett nytt bostadsområde eller när en privatperson vill bygga ett hus som ligger nära andra hus och påverkar omgivningen.

Den som berörs av en detaljplan, som till exempel grannar, har rätt att överklaga en antagen detaljplan.
 

 

Kommun Antal antagna detaljplaner Antal överklagade  Andel överklagade
Vaxholm  53 27 51%
Tyresö  145 54 37%
Stockholm  1327 451 34%
Värmdö  147 46 31%
Österåker  98 30 31%
Vallentuna  46 14 30%
Nacka  373 106 28%
Solna  108 30 28%
Danderyd  152 40 26%
Ekerö  140 35 25%
Sundbyberg  111 26 23%
Täby  182 42 23%
Lidingö  142 31 22%
Haninge  147 31 21%
Norrtälje  215 45 21%
Nynäshamn  87 18 21%
Sollentuna  204 42 21%
Järfälla  144 27 19%
Sigtuna  165 32 19%
Huddinge  382 63 16%
Salem  70 11 16%
Botkyrka  155 24 15%
Upplands Väsby  140 21 15%
Södertälje  278 37 13%
Upplands-Bro  71 9 13%
Nykvarn 58 7 12%
Länet totalt 5140 1299 25%

 
 

Vanligt i debatten är påståenden att Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolarna stoppar nya planer att bygga bostäder.

Bakgrunden till påståendet kan vara att lokaltidningarna uppmärksammar när en plan överklagas, men inget skrivs när en plan godkänns utan överklagande.

Verkligheten är att de planer som överklagas i länet ytterst sällan leder till ändring varken hos Länsstyrelsen eller hos miljödomstolarna.

Som framgår av tabellen nedan har Länsstyrelsen ändrat beslutet för länets kommuner i ca 1,5% av fallen de senaste 5 åren.

  Länsstyrelsen Mark- och miljödomstolen Mark- och miljööverdomstolen
2011 1,5% ingen uppgift ingen uppgift
2012 1,7% ingen uppgift ingen uppgift
2013 1,4% 1,4% 0,0%
2014 0,3% 0,6% 0,6%
2015 0,0% 1,0% 0,3%
 
 

Exempel på överklagade detaljplaner i Ekerö
Länsstyrelsen återförvisade detaljplanen för Wrangels väg till Byggnadsnämnden pga formfel. i inlägget "Länsstyrelsen sätter käppar i hjulet för byggnationen vid Wrangels väg i Ekerö".

Som de flesta vet underkände Länsstyrelsen det tillfälliga bygglovet för pelletsanläggningen för nya idrottshallen.

Andra planer som överklagats är t.ex. nya Tappströmsbron.

Men i vissa fall tar kommunen intryck av häftiga protester. T.ex. blir husen vid Wrangels väg lägre än ursprungligen planerat pga av den häftiga opinionsstormen mot husenshöjd. .

Överklagande förlänger tiden till godkänd detaljplan med 15%
Länsstyrelsen har granskat de planer som överklagades i länet 2014. Genomsnittlig planeringsfas för dessa planer var 1395 dagar. Genomsnittlig överklagandefas var 245 dagar. Det gör att genomförandetiden förlängdes med ca 15 % pga överklagandet.

Men det helt dominerande antalet detaljplaner - 75% - gick rakt igenom systemet utan överklagande.

Kommunens företrädare förtränger i många fall att det tar kommunen ca 4 år - 1395 dagar - att utarbeta en detaljplan. Det är då lätt att hävda att den långa tiden beror på att detaljplaner överklagas.

Görs något för att underlätta byggprocessen
Det påstås i debatten att regeringen inte gör något för att underlätta för byggnadsverksamheten i kommunerna.

Ett hinder för byggande av bostadsprojekt är överklagandeprocessen.

Men den 9 mars 2016 beslutade riksdagen att beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan efter 1 juni 2016 inte längre ska överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen.

Tidigare överklagades ett beslut till Länsstyrelsen och sedan kunde Länsstyrelsens beslut överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Nu blir det bara en instans - Mark- och miljödomstolen - och inte som tidigare två. Syftet är att få en effektivare plan- och byggprocess.

Beslut av Mark- och miljödomstolen kommer fortfarande att kunna överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. För detta krävs dock särskilt prövningstillstånd. 

Men denna ändring känner inte alla till. Klicka här för att höra ett kort avsnitt från kommunfullmäktige den 19 april 2016 där Adam Reuterskiöld påstår att regeringen inte gör något för att underlätta för kommunerna när det gäller byggande.

Ingen bemötte Reuterskiölds påstående.

Fakta om detaljplaner och överklagande är hämtat från Länsstyrelsen

 

Redaktör Red Måndag 13 Juni 2016 kl 16.17


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer