och läser artikeln
""Svärdet i stenen" - Ett kulturminne på Kärsön som är okänt för de flesta"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

"Svärdet i stenen" - Ett kulturminne på Kärsön som är okänt för de flesta

Även om du är kulturhistoriskt intresserad kanske du inte känner till "svärdet i stenen" på Kärsön.

Svärdet är drygt 200 år.

Svärdet är lite otillgängligt men synligt från Ekerövägen på bergsskärningen strax efter Drottningholmsbron. Nedan kan du se bilder på svärdet och läsa om dess historia.

Många passerar "svärdet i stenen" på Kärsön utan att lägga märke till svärdet.

Andra lägger märke till svärdet i stenen men vet inte dess bakgrund.

Svärdet är placerat på bergsskärningen strax efter Drottning-holmsbron och synligt från Ekerövägen. Du kan se en bild av "svärdet i stenen" till höger.

Vid ombyggnaden av Nockebybron till den högbro som invigdes 1974 gjordes ingrepp i det berg där svärdet ursprungligen var placerat. Det gjorde att svärdet fick flyttas en bit till sin nuvarande plats.

Efterforskning ger två olika versioner till svärdets tillkomst. Båda versionerna uppger att svärdet är drygt 200 år gammalt.

Version 1
Trafikverket skriver, i en kulturmiljöanalys inför ombyggnaden av Ekerövägen till 4 filer, att Gustav IV Adolf satte svärdet i berget till minne av sin far Gustaf III, efter att han anlitat den kände arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz för att genom träbroar förbinda Mälaröarna med fastlandet.

Version 2
Flera källor, bl.a. Hans Törnsäter skriver i en uppsats 1987 med anledning av 200-årsminnet av anläggandet av broar vid Traneberg, Nockeby och Drottningholm som gjorde det möjligt att resa landvägen till slottet.

I uppsatsen står att Augusti Orden den 19 augusti 1803 lät resa ett svärd i berget till minnet av den 19 augusti 1772. Det var då Gustaf III genom vad som nu skulle kallas statskupp blev enväldig.

Augusti Orden instiftades strax efter Gustav III:s statskupp med hertig Karl till sin höge skyddsherre.

Sällskapet hade till uppgift att årligen fira Gustav III statskupp.

 
Utan historiskt stöd gör Ekeröbloggen bedömningen att Trafikverkets uppgifter i den kulturmiljöanalys verket utarbetat inför Ekerövägens ombyggnad är mindre troliga.

Det framgår av bilderna att svärdet har försetts med datum 19 augusti 1772 och 19 augusti 1803.

Det stöder Törnsäters version i uppsatsen från 1987 att det är Augusti Orden som rest svärdet till påminnelse om Gustaf III och statskuppen 1772.

Augusti Orden upplöstes strax efter att Gustav IV avsatts.

 

 

 

Redaktör Red Söndag 29 Maj 2016 kl 10.58


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer