och läser artikeln
"Här kan du läsa Mark- och miljööverdomstolens dom om bussdepån vid Enlunda - Ekerö"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Här kan du läsa Mark- och miljööverdomstolens dom om bussdepån vid Enlunda - Ekerö


Det var för 5 år sedan - 2011 - som kommunfullmäktige godkände planen för bussdepån vid Enlunda.

Men kommunen fick backning av Länsstyrelsen då det inte fanns någon miljökonsekvensbedömning.

Det dröjde till 2014 innan underlag utarbetats som gjorde att kommunfullmäktige kunde fatta ett nytt beslut.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen. Men beslutet blev detsamma som i Länsstyrelsen.

Överraskande beslutade Mark- och miljööverdomstolen att ge prövningstillstånd.

Och nu har den slutgiltiga domen kommit. Bussdepån kan byggas vid Enlunda. Nedan kan du läsa domslutet från Mark- och miljööverdomstolen.


Nu har sista kapitlet skrivits om bussdepåns placering vid Enlunda.

Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet.

Men Mark- och miljööverdomstolen beslöt att pröva ärendet.

Och nu har den slutgiltiga domen kommit. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

Domen innebär att nu finns inga hinder för SL att påbörja sprängningsarbetet.

Men bergsskärningens storlek har varit ett av huvudargumentet mot bussdepåns placering vid Enlunda.

Hur stor bergsskärningen blir får framtiden utvisa.

Kommunen hävdar i en inlaga till Mark- och miljööverdomstolen att de klagande uppgett fel höjd på bergsskärningen. Den blir bara 11 - 12 m.

Men när dokument efterfrågas som stöder detta påstående finns det inget stöd för detta enligt kommunen. Se gröna textfältet till höger.

En kommun får givetvis inte åberopa fakta i en rättsprocess som saknar stöd i kommunens diarium i ärendet.

T.ex. att ur luften påstå till Mark- och miljödomstolen att bergsskärningen är 11 - 12 m och sedan upprepa detta till Mark- och miljööverdomstolen.  

I rättsprocesser där en kommun påstår en sak och motparten en annan sak anser domstolen att kommunens uppgifter är sanna.

Domstolen anser att det inte finns något motiv för en kommun att åberopa fakta som saknar stöd i kommunens handlingar i ärendet.

Vem som har rätt om bergskärningens storlek får nu framtiden utvisa.

Nedan kan du läsa själva Mark- och miljööverdomstolens dom som är på 9 sidor.

Men hela domen, som även omfattar dom/beslut från Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen är på 45 sidor.

Klicka här om du vill läsa hela domen.

Kommunen skriver till Mark- och miljööverdomstolen:

"Såväl under förhandling som vid synen framkom vissa överdrivna uppgifter från klagande angående bergsskärningens höjd. Kommunen påpekade att det inte i något fall var fråga om en höjd på 18 meter, utan betydligt lägre cirka 11 - 12 m..."

Ekeröbloggen begärde kopia på den dokumentation som kommunen stödjer sin höjduppgift på. Klicka här för att se begäran.

Det krävs ett flertal mail innan besked ges att det inte finns några dokument.

Kommunen svarar:

Höjden av bergsskärningen är en bedömning gjord av en expert, men inget har dokumenterats om vem som gjorde bedömningen och när bedömningen gjordes blir svaret.

Det framstår som om höjduppgiften är tagen ur luften. 

Det strider mot svensk rättstradition att en kommun åberopar uppgifter i en rättsprocess om detaljplanen men där uppgiften inte har stöd i dokumentationen för detaljplanen.

Och inte nog med det. Kommunen kan inte ens säga vem som beräknat och fastställt höjden till 11 - 12 m då inget är dokumenterat om denna uppgift

Men Mark- och miljööverdomstolen efterfrågar inte stöd för höjduppgiften. Mark- och miljööverdomstolen utgår från att kommunen enbart åberopar uppgifter som har stöd i kommunens diarium.

Även utvärdering av alternativa platser efterfrågas. Men det är samma här.

Dokumentation saknas.

Klicka här för att läsa dokumentet där kommunen uppger att det inte finns något dokument om utvärdering av alternativa platser.

Och att utvärderingen av bergsskärningens höjd har gjorts av kommunen egen expert. Men att inget av detta är dokumenterat enligt kommunen.

 

 

a

Redaktör Red Onsdag 25 Maj 2016 kl 15.40


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer