och läser artikeln
"Ekerö Bostäder dräneras på kapital pga bristande affärskunnande och oseriöst ägardirektiv"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö Bostäder dräneras på kapital pga bristande affärskunnande och oseriöst ägardirektiv

Ekerö Bostäder får betala mer än 25 mkr i utdelning för verksamhetsåret 2015 till kommunen.

Det är bara 98 kommuner av 257 där kommunen kräver utdelning från sitt allmännyttiga bostadsbolag enligt senaste statistik. (2014)

Och av dessa 98 kommuner krävde 18 utdelning även via en undantagsregel för att på så sätt få ännu mer i utdelning än vad själva grundregeln maximalt medger.

Ekerö kommun var en av dessa 18 kommuner. Ekerö kräver även maximal utdelning 2015 och använder undantagsregeln.

 

Ekerö kommun kräver maximal utdelning av Ekerö Bostäder
I ägardirektivet för Ekerö Bostäder  - daterat 2013 - framgår att Ekerö Bostäder årligen ska betala den maximala aktieutdelning till kommunen som lagen medger. Det framgår även att Ekerö Bostäder ska betala maximalt i utdelning enligt en undantagsregel.

Till detta kommer att kommunen på olika sätt vältrar över kostnader på Ekerö Bostäder.

Ekerö Bostäders svar: Höga hyreshöjningar
Ägardirektivet är en av anledningarna till att Ekerö Bostäder, trots den tredje högsta hyran/kvm, kräver höga hyreshöjningar.

Ekerö Bostäders vd, Mats Viker, framhåller till Hem&Hyra, att stora hyreshöjningar krävs för att finansiera bolagets ökade kostnader för underhåll de närmaste åren.

Alternativ till maximal utdelning
Bolaget planerar också att bygga 100-200 lägenheter till 2020, något som kräver lån och leder till ökade räntekostnader enligt Viker.

Reparationer och underhåll har varit ca 14 mkr de senaste åren. Men Ekerö Bostäder måste betala nästan dubbla detta belopp i aktieutdelning - drygt 25 mkr - till kommunen 2015.

Men detta nämns inte av Viker trots att denna aktieutdelning mer än väl täcker kostnaden både för de reparationer, underhåll som räntekostnader som Viker åberopar som ett skäl för hyreshöjningen.

Önskas: En seriös ägare
Om Ekerö kommun vore en långsiktig seriös ägare med affärsmässiga principer som  utgångspunkt för aktieutdelningen skulle kommunen varje år utgå från vad som är långsiktigt bäst och vad som skapar störst värdetillväxt för kommunen och Ekerö Bostäder.

Och det är inte att Ekerö Bostäder i nuvarande situation dräneras på mer än 25 mkr i aktieutdelning för 2015.

Att skriva i ett ägardirektiv daterat 2013 att Ekerö Bostäder årligen ska betala i aktieutdelning maximalt det som lagen medger visar på bristande affärskunnande och insikt att aktieutdelningen vid varje utdelningstillfälle ska styras av affärsmässiga principer.

Det finns inga privata aktiebolag som har en utdelningspolicy att utdelningen ska vara det som lagen maximalt tillåter.  

Kommunens ägardirektiv med maximal aktieutdelning stryper såväl nödvändiga som värdeskapande investeringar i befintliga och nya fastigheter.

Och det är just detta som är ett av skälen till att Ekerö Bostäder - trots den tredje högsta hyran/kvm - kräver höga hyreshöjningar. 

Hur gör andra kommuner - räkenskapsåret 2014 (2015 är ännu inte utvärderat)
För 2014 är maximal tillåten utdelning för allmännyttiga bolag = tillskjutet kapital x 2,62 %, dock högst hälften av bolagets resultat. Från denna regel finns några undantag.

Enligt en rapport från Boverket var det 159 allmännyttiga bolag av 257 som inte betalade någon aktieutdelning till sin ägare, dvs kommunen.

Ekerö var en av de 98 kommuner som krävde utdelning och var en av de 18 kommuner som krävde utdelning enligt en undantagsregel. Det har motiverats med allt ifrån ombyggnad av torg och idrottshallar till att förebygga vräkningar och hemlöshet.

2014 krävde Ekerö kommun enligt ägardirektivet maximal utdelning och dessutom enligt ägardirektivet maximal utdelning enligt en undantagsregel. Ekerö kommuns ägardirektiv ger en aktieutdelning 2015 om drygt 25 mkr.

Källa: Boverket, Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2014.

 

Redaktör Red Tisdag 10 Maj 2016 kl 13.17


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer