och läser artikeln
"Antalet grundskoleelever i Ekerö 2008 – 2015 som studerar i andra kommuner eller friskola"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Antalet grundskoleelever i Ekerö 2008 – 2015 som studerar i andra kommuner eller friskola

Av de 4280 grundskoleelever år 2015 som var folkbokförda i Ekerö gick 81% i en kommunal skola i kommunen och 9% i en friskola i kommunen.

Resterande ca 10% pendlade till andra kommuner. Av dessa pendlare gick ca 15% i en kommunal skola och ca 85% i en friskola.

Antalet i Ekerö folkbokförda grundskoleelever har ökat från 3830 till 4280 mellan 2008 -2015. Det är en ökning med 600 elever eller 16%.

Däremot har antalet utpendlande elever varit relativt konstant, speciellt de senaste 3 - 4 åren.


Nedan visas statistik från 2008 till 2015 över antalet folkbokförda grundskoleelever i Ekerö.

Statistiken visar även hur många av dessa som studerar i Ekerö respektive utpendlar till andra kommuner.

Det visas även hur många som går i kommunal skola respektive friskola i Ekerö och i andra kommuner. 

I Ekerö finns 11 kommunala och 3 friskoleenheter för grundskolan.

För att du ska förstå tabellen redovisas första raden i tabellen.

År 2015 var det i Ekerö 4280 elever folkbokförda som gick i grundskolan. Av dessa pendlade 410 elever till andra kommuner. Och av dessa 410 elever studerade 60 elever i kommunal skolar och 350 i friskolor i andra kommuner.

Fortsättning i högra spalten.

Då det var totalt 4280 elever folkbokförda grundskoleelever i Ekerö och 410 pendlade till andra kommuner var det 3870 elever som var folkbokförda i Ekerö och som studerade i Ekerö

Av dessa gick 3460 elever i kommunens kommunala skolor och 410 elever i friskolor i kommunen.

Redovisningen omfattar åren 2008 till 2015.

Antalet folkbokförda grundskoleelever har ökat med 600 elever eller 16% mellan 2008 och 2015.

Däremot har antalet utpendlande elever varit relativt konstant, speciellt de senaste 3 - 4 åren.

Av de som utpendlar till andra kommuner har ca 60 elever de senaste åren valt kommunala skolor och resten friskolor.

Texten fortsätter efter tabellen.      (Statistiken är från SCB.)

   
Kommunal skola  Friskola
  Folkbokförda Total Varav till
  Folkbokförda och studerar i Ekerö
År i Ekerö  utpendling Kom. skola Friskola Totalt Kommunal Friskola
2015 4280 410 60 350 3870 3460 410
2014 4130 440 60 380 3690 3280 410
2013 4000 440 60 380 3560 3160 400
2012 3830 430 70 360 3400 3000 400
2011 3700 340 60 280 3360 2960 400
2010 3510 400 70 330 3110 2750 360
2009 3650 390 60 330 3260 2900 360
2008 3680 410 80 330 3270 2900

370

 
Längst till höger i tabellen ovan kan du se att antalet i Ekerö folkbokförda grundskoleelever i kommunens friskolor sedan 2011 varit relativt konstant ca 400 - 410.

Även antalet grundskoleelever som utpendlar har varit relativt konstant de senaste åren- ca 430 - 440. T.o.m. en minskning det senaste året

Och kanske trafiksituationen gör att det är mindre attraktivt att pendla till andra kommuner. 

Om detta är en korrekt slutsats kommer tillväxten av antalet elever i kommunens grundskolor i framtiden att öka i stort sett lika med tillväxten av antalet i Ekerö folkbokförda grundskoleelever. 

Detta gör att ökningen av antalet i Ekerö folkbokförda grundskoleelever huvudsakligen har skett i Ekerös kommunala grundskolor. De kommunala grundskolorna har ökat med ca 500 elever. (Från ca 2960 till 3460)

Det är svårt att dra några säkra slutsatser.

Men kanske har Ekerös friskolor nått sitt kapacitetstak.

Texten fortsätter i högra spalten

För att göra bilden komplett bör det nämnas att antalet elever som pendlar till Ekerös friskolor från andra kommuner har varit ca 20 elever per år 2008 -2015.

Men det har även varit ca 30 - 40 elever som gått i kommunens kommunala skolor men varit folkbokförda i en annan kommun.  

Redaktör Red Fredag 29 April 2016 kl 08.58


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer