och läser artikeln
"Ekerö kommun fick vite på 40 000 kr pga av fel paragrafnummer – sant eller falskt"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Ekerö kommun fick vite på 40 000 kr pga av fel paragrafnummer – sant eller falskt

I inlägget kan du lyssna när informationschefen Elfver förklarar i Radio Viking att en felaktig paragraf i kallelsen till lärarfacken kostade kommunen 40 000 kr i vite.

Kallelsen avsåg ett möte mellan facken och kommunen om flytten av åk 4-5 i Skå till Stenhamra skola. Ekeröbloggen har begärt protokollet från mötet men det finns inget.

Detta med den felaktiga paragrafen i kallelsen måste närmast karaktäriseras som en kreativ efterhandskonstruktion.     

I inlägget tas också upp de egendomligheter som förekom vid kommunens "förhandling" om flytten av Ekebyhovs högstadium till Tappströmskolan.    


FLYTTEN AV ÅK 4 OCH 5 FRÅN SKÅ TILL STENHAMRA
I radioprogrammet Godkväll Mälaröarna som sändes i Radio Viking 14 april 2016 fick kommunens informationschef Johan Elfver frågan varför kommunen fick betala 40 000 kr av skattebetalarnas pengar i vite till lärarförbunden.

Bakgrund: Vitet betalades för kränkning av föreningsrätten genom  att kommunen inte kallade till förhandling hösten 2015 före beslutet att flytta årskurs 4 och 5 i Skå skola till Stenhamra skola. Se gula textrutan till höger.

Klicka på inläggen nedan för att läsa mer flytten av åk 4 och 5 i Skå till Stenhamra.

I detta inlägg beskrivs att fack och lärare fick sin information om flytten för Skå via föräldrarna.

I inlägget visas att ingen förhandling skett.

Klicka här för att lyssna på Elfver innan du läser vidare. 

Osannolikt paragrafrytteri
Som framgick inleder Elfver med att utebliven förhandling beror på ett felaktigt paragrafnummer och inte på att kommunen varit ovillig att förhandla.

Kommunen har enligt Elfver (ungefär) skrivit: Kallelse till förhandling enligt § 19 om flytt av åk 4- 5 i Skå skola till Stenhamra skola.

Vad är § 11 och § 19 i MBL
I 11 § MBL stadgas att arbetsgivaren på eget initiativ ska genomföra förhandling med facken innan beslut fattas om viktigare förändring av verksamheten.

i § 19 stadgas att för att de anställda ska få ökat medbestämmande och kunna utnyttja sin rätt till förhandling, är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande lämna information om verksamhetens organisation, planering och utveckling, ekonomi och budget, samt riktlinjer för personalpolitiken.

Men enligt Elfver borde det ha varit § 11 och inte § 19 i kallelsen.  Och detta kostade 40 000 kr av skattebetalarnas pengar. (!!??)

Detta är trams och denna kallelse skulle inte ens i Grönköping ge 40 000 kr i vite. 

Läs i grå rutan till höger om § 11 respektive § 19 i MBL.

Ekeröbloggen har begärt kopia på protokollet men det fanns inget protokoll.

När denna märkliga "förhandling" ägde rum är därför okänt. Om den ens har ägt rum? Kanske den ställdes in pga § 19 i.st.f. § 11 i kallelsen?

Beslutet att flytta åk 4-5 vid Skå till Stenhamra har inte ens ägt rum på ett formriktigt sätt. Se gröna textrutan till höger. 

Om mötet inställdes pga av § 19 i kallelsen borde rimligen kommunen meddelat facken detta och kallat till en ny förhandling med § 11 i kallelsen.

Eller förhandlade kommunen med facken utan att vid förhandlingstillfället uppmärksamma att det var en felaktig §. Och sedan glömde (!) att skriva protokoll?

Hela denna Grönköpingshistoria saknar all trovärdighet. Att det även saknas protokoll från förhandlingen förstärker inte trovärdigheten.

Ett protokoll krävs för att veta vad förhandlingen omfattade, vad som överenskommits, att förhandlingen är avslutad m.m.

Klicka gärna här för att se hur ett protokoll från en förhandling enligt § 11 MBL normalt ser ut. Exemplet är en ren service till kommunen.

FLYTTEN AV EKEBYHOVS HÖGSTADIUM TILL TAPPSTRÖMSKOLAN
Historien talar emot Elfvers påståenden
Elfver får inget stöd av historiken i sitt uttalande om paragrafmissen eller kommunens villighet att förhandla.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Gerby hävdar att beslutet om flytten av åk 4-5 i Skå till Stenhamraa togs av nämnden i oktober 2015.

Vad Gerby syftar på är att i nämndens inriktningsbeslut om verksamhetsplanen för 2016 - som är på 15 sidor - finns fyra rader insprängt i texten en flytt av åk 4 -5 i Skå till Stenhamra skola.

Men dessa fyra rader i ett dokument på 15 sidor är inte ett formriktigt beslut om en flytt.

Det har för det första inte skett någon förhandling med de fackliga organisationerna vilket ska göras före ett formriktigt beslut om flyttning i Barn-och utbildningsnämnden.

Nämnden ska även föreläggas ett tjänsteförslag om flytten där det redovisas alternativa lösningar, som t.ex. utbyggnad av Skå skola med ett klassrum.

Det bör redovisas att Stenhamraskola måste byggas ut pga av kapacitetsbrist vid beslut om flytt till Stenhamra skola.

Det bör redovisas konsekvensen av att tjänster vid Färentuna skola påverkas. Åk 4-5 vid Skå har nämligen undervisning i slöjd, gymnastik och musik en dag i veckan i Färentuna skola osv osv.

När verksamhetsplanen behandlades på nämndmötet var deltagare närvarande för fackliga organisationerna.

Inte ens facket uppfattade att ett beslut om verksamhetsplanen innebar en flyttning av elever till Stenhamra. Och ännu mindre insåg politiker detta.

Du kan här klicka fram det 15-sidiga dokumentet och själv försöka finna dessa 4 rader. 

Vill du läsa mer om detta klicka på inlägget

T.o.m. vid flytten av Ekebyhovs högstadium till Tappen - som är en stor och viktig fråga - var kommunen ovillig att förhandla med facken.

Beslutsärende - trots att ingen förhandling genomförts
På Barn-och utbildningsnämndens möte den 2 februari 2016 var ett beslutsärende att Ekebyhovsskolan skulle vara en F-6 skola från höstterminen 2016 samt att Ekebyhovsskolans högstadium skulle flytta till Tappen. Se del av kallelsen i blå rutan till höger.

Facket härsknar till - först Skå skola, nu Ekebyhovsskolan
Kallelsen till mötet 2 februari publicerades den 26 januari. Facken härsknade till när de uppmärksammade att även denna stora organisationsändring - liksom ett flertal andra - genomförs utan den förhandling som lagen kräver.

Lärarfacken beslöt att skriva till beslutande politiker att en förhandling enlig § 11 i MBL måste ske innan beslut kan tas. Du kan läsa brevet sist i inlägget.

Resultatet av brevet blev att beslutet den 2 februari bordlades till ett extra möte i Barn- och utbildningsnämnden till 11 februari så att den förhandling som MBL-lagen kräver kunde genomföras.

Men facken kallades till förhandling bara 6 timmar innan detta extra sammanträde i Barn- och utbildningsnämnden.

I en så stor fråga som flyttning av ett högstadium påverkas tjänster m.m. för många lärare. Här krävdes rådrum i form av ajournering för samtal med berörda lärare m.m.

Detta är en del av det beslut som Barn- och utbildningsnämnden avsåg att besluta om Ekebyhovsskolan den 2 februari 2016.

Klicka här om du vill se större text. Du får samtidigt del av hela förslaget som är på 3 sidor.

Men förhandlingsviljan var inte så stor att kommunen medgav ajournering för att få återmatning av fackens synpunkter.

För att markera sitt missnöje hur kommunen sköter sina förhandlingar kallade facken till förhandling om skadestånd.

Det formella skälet var att flytten av åk 4 och 5 i Skå till Stenhamra skola beslutades utan förhandling. 

Vill du läsa om detta och läsa kallelsen klicka på inlägget

Budbäraren är oskyldig
I inlägget nämns flera gånger informationschef Johan Elfver i samband med att informationen är felaktig eller missvisande.  

Detta får inte uppfattas som kritik av Elfver.

Elfver återge enbart den information han fått från uppgiftslämnare inom Barn- och utbildningsnämnden eller nämndkontoret.

Kritiken för uteblivna förhandlingar, påstådd miss med paragrafnummer etc kan inte till någon del Elfver lastas för.

  Det kan inte vara lätt att undervisa om demokrati och medbestämmande i samhällskunskap när arbetsgivaren kan användas som avskräckande exempel för eleverna. Ingen förhandling om högstadieflytten har gjorts med facken och föräldrar och elever har inte fått saklig, motiverande information om planerna på flyttningen.
 
 

 

 

Redaktör Red Lördag 16 April 2016 kl 13.59


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer