och läser artikeln
"Driften av pendelbåten är nu upphandlad av Landstinget - men tidtabellen måste ses över"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Driften av pendelbåten är nu upphandlad av Landstinget - men tidtabellen måste ses över

Rederiaktiebolaget Ballerina vann upphandlingen av pendelbåten Ekerö - Klara Mälarstrand.

Driften kommer att utföras med rederiets båt Nämndöfjärd.

Men båten måste byggas om för att klara upphandlingskravet att kunna ta minst 30 cyklar.

Tidtabellen som låg som underlag för offerten är inte anpassad för pendelresenärer.

Ekeröbloggen föreslår nedan att kommunen via en enkät på sin hemsida låter potentiella pendlare föreslå lämplig avgångs- och hemresetid. 


Trafiknämnden vid Landstinget har nu upphandlat drift av pendelbåten under 2 år mellan Ekerö - Klara Mälarstrand.

Tre företag lämnade offert. Dessa var Blidösundsbolaget, Strömma Turism och Sjöfart och Rederiaktiebolaget Ballerina.

Enligt utvärderingsmodellen har Ballerina tilldelats uppdraget. 

Rederiet kommer enligt offerten att använda båten Nämndöfjärd. Se bild till höger.

Ett problem är att enligt upphandlings-kravet måste båten kunna frakta minst 30 cyklar.
Som framgår av bilden på båten Nämdöfjärd till höger är detta inte möjligt. Fördäcket är alldeles för litet.

Enligt rederiets styrelseordförande Gustaf Myrsten kommer därför båten att byggas om före driftstart

Enligt upphandlingskraven ska båten förutom att ta 30 cyklar även kunna ta 190 passagerare. 

Bilden visar båten Nämdöfjärd. Som framgår är det inte tänkbart att frakta 30 cyklar på fördäck utan ombyggnad av båten.
Du kan i gula textfältet till höger se specifikationen för Nämndöfjärd.

Som framgår är båten godkänd för 198 passagerare.

Syftet med pendelbåten är att avlasta biltrafik från Ekerövägen under vägens breddning till 4 filer.

Målgruppen för båtpendeln är därför primärt arbetspendlande bilister.

Ingen trafik kommer därför att ske på lördagar och söndagar. Inte heller när SL tillämpar sommartidtabellen. Trafikstart blir 22 augusti 2016.

Kortfattad specifikation för båten Nämdöfjärd

  Längd 27,93 meter
  Största bredd 5,32 meter
  Djupgående 1,50 meter
  Brt/Nrt 84/52
  Maskineri 2 x Scania DSI 14 V8
  Effekt 900 hk, 662 kW
  Toppfart 20 knop
  Kapacitet 198 passagerare

Ekeröbloggen har i ett tidigare inlägg berört att den tidtabell som presenterades i upphandlingsunderlaget är mindre lämpad för pendlare.

 

Som framgår av tidtabellen till höger är det två avgångar från Tappström på morgonen, kl 7.30 och 9.30.

Men det är bara en avgång som passar för pendlare. Det är avgången 7.30 med ankomst till Klara Mälarstrand kl 8.20.

Avgången 9.30 med ankomst 10.20 verkar vara till för shoppande pensionärer och andra daglediga.

Ett problem för de som tar cykeln på båten är att returresan måste göras med båten om inte cykeln ska lämnas kvar i Stockholm.

Det finns två returresor. Första turen är redan 15.30. Men tiden mellan ankomst till Klara Mälarstrand kl 8.20 och hemresa 15.30 är bara 7 timmar och 10 minuter.

Och med cykeltid från Klara Mälarstrand till arbetsplatsen om 15 minuter och med 40 minuters lunch blir arbetstiden bara 6 timmar.

Det gör att återresan måste ske med den senare turen. Den går 17.30 med ankomst till Tappström 18.20. Här är det 9 timmar och 10 minuter mellan ankomst till Klara Mälarstrand kl 08.20 och hemresa 17.30. Det gör det möjligt att arbeta ca 8 timmar plus tid för lunch.

Sammantaget framgår att det enda rimliga är att resa från Tappström 8.20 med hemkomst till Tappström 18.20.

Offerten som rederierna lämnade skulle baseras bl.a. på ovanstående tidtabell.

Det finns även en tidtabell för trafik när det Tappströmskanalen är isbelagd.

Inga pendelresenärer från Stockholm till Ekerö har möjlighet att använda pendelbåten.

Första ankomst till Tappström är som framgår av tidtabellen så sent som kl 9.20. Här kommer nog båten att ankomma i stort sett tom till Tappström.

Antalet resenärer är kritiskt
Trafikförvaltningen vid Landstinget har gjort flera utredningar om olika tänkbara pendelbåtslinjer.

Tyvärr har Ekeröpendeln den lägsta samhällsnyttan av de linjer som utvärderats. Utredningarna visar också att det är få av nuvarande bilister som kommer att övergå till båtpendling.

Båtpendlarna bor i Ekerö centrum
Enligt utredningarna kommer flertalet av resenärerna att vara de som bor i eller i närheten av Ekerö centrum. Orsaken är att om du sitter på en buss med destination Brommaplan är det få som kommer att kliva av bussen för att ta båten vid Tappström.

Cykelpendling
I dagsläget är det få som tar cykel till den nybyggda cykelparkeringen. Se bild till höger.

Eventuellt kan antalet cyklister ökas något när båtpendeln startar.

Men för många av de som cyklar kanske det inte passar att åka cykel från Klara Mälarstrand till arbetet.

Antalet cyklar ser ut att vara 5 st.

Bilden är tagen kl 13 tisdagen den 23 februari.

Det gör att antalet cyklar inte är representativt för varmare väder.

Men det verkar trots detta svårt att stämma in i Reuterskiölds påstående att Ekeröpendeln kommer att vara den pendelbåt som har flest cyklar i Sverige.

Kommunalrådet Reuterskiöld däremot hävdar - i det inlägg du kunde klicka fram ovan - att "huvuddelen av resenärerna beräknas ta med sig cykeln på båten".

Skulle detta påstående stämma fylls båten med 30 cyklar - och många kommer dessutom att tvingas lämna cykeln kvar vid Tappström.

Utan Trafikverkets finansiering - ingen pendelbåt
Det är Trafikverkets delfinansiering av driftskostnaden som möjliggör drift av båten under 2 år.

En fortsatt drift av SL utan medfinansiering av Trafikverket kräver ett stort antal resande.

Det är därför viktigt att tidtabellen är anpassad så att antalet resenärer maximeras. Detta kan ev göra att driften efter de två år som delfinansieras av Trafikverket utökas av SL till att bli permanent.

Till höger i grå textrutan föreslår Ekeröbloggen att kommunen gör en enkät på hemsidan där de som avser att resa med Ekeröpendeln kan ange önskemål om tidtabellens utformning

Förslag - som skickats till informationschef Johan Elfver
Kommunen bör göra en enkät på sin hemsida där de som avser att resa med Ekeröpendeln fyller i nedanstående uppgifter:

-Jag avser att använda Ekeröpendeln --- dagar per vecka

-Jag avser att ta cykel med på båten ---

-Jag önskar vara vid Klara Mälarstrand kl ---

-Jag önskar åka hem kl ---

-Kommentarer ---

Med detta som underlag kan kommunen föra fram önskemål om en tidtabell till SL som maximerar antalet resenärer.

Redaktör Red Fredag 25 Mars 2016 kl 14.41


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer