och läser artikeln
"Johan Hagland - Ekerös stadsarkitekt slutar"

Startsida - www.ekerobloggen.se    Alla artiklar 2007-    Alla artiklar december 2006-november 2004
Senaste 10 artiklarna   Senaste kommentarer   Länksamling   Mejla Ekeröbloggen    Om Ekeröbloggen
Redaktionsråd & ansvarig utgivare    Kontakt    Publiceringsregler    Citera & kopiera    Cookies    
XML: RSS Feed
XML: Atom Feed

Johan Hagland - Ekerös stadsarkitekt slutar

Det flaggas när Johan Hagland - Ekerös stadsarkitekt slutar. Hans sista arbetsdag i Ekerö är på Svenska flaggans dag. Hagland börjar den 7 juni i Södertälje. 

I Ekerö är Haglands officiella titel miljö- och stadsbyggnadschef. I Södertälje blir han samhällsbyggnadsdirektör. 


För många i Ekerö är Hagland känd som en av de flitigaste kommentatorerna i Facebook-gruppen "Gör något åt köerna på Ekerövägen nu!"

Att vara samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje verkar vara att hamna i en katapultstol.

Länstidningen i Södertälje skriver den 14 november 2014 att Södertälje bytt samhällsbyggnadsdirektör tre gånger under de senaste två åren.

Och i november 2015 slutade stadsbyggnadsdirektör Kenneth Hagström för att bli vd för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB, som är ett kommunalt bolag.

I dag är Sune Eriksson, som fick sparken som kommunchef i Nykvarn, tf samhällsbyggnadsdirektör. 

Hagland blir alltså den sjätte samhällsbyggnadsdirektören på ca 3,5 år.

Den största och svåraste arbetsuppgiften för Stadsarkitektkontoret lämnar Hagland över till sin ersättare.

I Mälarö Tidning 19 januari 2014 står: Citat "Johan Hagland, stadsarkitekt på Ekerö kommun, menar att planläggningen för depån i centrum kommer påbörjas i år och att en plan för hur man från SL:s och kommunens sida vill att det ska se ut förväntas vara på plats mot slutet av året". (Dvs år 2014).

Det lär nog inte ens finnas en allmänt accepterad plan år 2016 hur det ska bli på depåtomten i Ekerö centrum.

Det kommer att bli ett krävande arbete för Haglands ersättare att få ordning på trafik- och parkeringssituationen i Ekerö centrum.

Redaktör Red Torsdag 24 Mars 2016 kl 09.41


Kommentarer


Skriv själv en kommentar till artikeln!

Den publiceras när redaktionen godkänt den. Grundlagsskyddet gäller därmed också för kommentarer. Otillåtet innehåll publiceras inte.

Kommentarer får inte vara uppviglande, utgöra hets mot folkgrupp, innehålla barnpornografi eller olaga våldsskildring eller göra intrång i upphovsrätt. Undvik att namnge personer som inte har beslutsfattande ställning eller som inte är allmänt kända. En kommunpolitiker kan alltså namnges, men inte kommunens receptionist. Kommentarer som har karaktären av hälsningar, obefogade personangrepp, diskriminering, sexism, nonsens eller reklam raderas, liksom länkar till sidor med otillåtet innehåll.

Tänk på att dina åsikter får mer tyngd om du sätter ut ditt namn. ekeröbloggen kan komma att redigera eller korta ner din kommentar.

Senaste 10 artiklarna
M i Ekerö Dålig affär att sälja villan och hyra den – bra att sälja och hyra Sanduddens skola   2017-04-03
Upplåtelse av torgplatser görs på nytt sätt – Ekerö kommunfullmäktiges beslut följs inte   2017-03-27
Gerbys yttrande till Skolinspektionen om Engelska skolans etablering är naivt och felaktigt   2017-03-23
Kedjereaktion i Ekerö, även KD och C hoppar av att omvandla Sandudden till friskola   2017-03-21
Engelska skolan i Sandudden i Ekerö – dröm eller verklighet   2017-03-19
Adam Reuterskiölds ovärdiga teater.   2017-03-14
Utredningen om Sanduddens skola i Ekerö dras i långbänk   2017-03-11
Reuterskiöld (M) lever i sin egen värld när det gäller Ekeröbornas trafiksituationen   2017-03-08
Ekerö kommun – politiker lyssnar inte, vanskött ekonomi, brist på skollokaler   2017-03-01
Mark- och miljödomstolen - Bygglovet olagligt för tennisbanor vid Björkuddsvägen i Ekerö   2017-02-28
Läs mer om Sri Lanka Faddrar
Senaste kommentarer